Processfilter, automatiskt backspolningsfilter

Processfilter, automatiskt backspolningsfilter

UTMANINGEN: Partikelkontaminering i processvatten och andra driftvätskor ökar hastigheten på slitage av systemkomponenter, rörledningar och ventiler. Kontamineringen i dessa medier har även en skadlig effekt på slutproduktens kvalitet. För att skydda driftinfrastrukturen och för att garantera korta underhållsintervall är det viktigt att ha ett filtersystem som tar bort smutspartiklar ur driftvätskorna.

LÖSNINGEN: Inom processteknik har våra automatiserade backspolningsfilter ur HYDAC AutoFilt® serien visat sig vara mycket framgångsrika. Deras design är både flödesoptimerad och flexibel så att de kan monteras både i befintliga och nya system. Ett stort antal ägare till kraftverk, vattenreningsverk och tillverkningsanläggningar och många vattenbehandlingsföretag har använt sig av det är pålitliga filtret under många år. Vi har hela tiden utökat vårt produktsortiment genom åren och erbjuder olika backspolningsfilter för alla typer av tillämpningar.

Resursbevarandegenom att använda backspolningsfilter: Filtrering är vanligtvis en av de viktigaste stegen i en behandlingsprocess med flera steg eftersom den avgörande påverkan på drifteffektiviteten på huvudbehandlingen och efterbehandlingsprocesserna längre ner i systemet. Genom att använda våra filter drar systemägare och miljön fördel av:

  • Återanvändbara filtermaterial
  • Längre livslängd på systemkomponenter längre ner i systemet
  • Låg energiförbrukning
  • Ökad processtillförlitlighet
  • Garanterad kvalitet
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Hitta rätt produkttyp
Återställ filter
AutoFilt® RF3
Till produkterna
AutoFilt® RF4W
Till produkterna
AutoFilt® RF5
Till produkterna
AutoFilt® RF7
Till produkterna
AutoFilt® RF9
Till produkterna
AutoFilt® RF12
Till produkterna
AutoFilt® RF14
Till produkterna
AutoFilt® RF15
Till produkterna

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå men direkt på de individuella produkterna.
Dokumenttyp
Media
Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt SV

(7.24 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt EN

(7.24 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
Produktprospekt SV

(10.62 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
Produktprospekt EN

(10.62 MB)