Få en utsläppsfri start med eKit48

Ta snabbfilen från förbränningsmotorer till elektrifierade maskiner: lär känna vårt innovativa kompletta eKit48-paket och spara värdefull utvecklingstid.

Elektrifiering med sin tillhörande utvecklingsprocess tar ofta mycket tid: med en konventionell V-modellstrategi leder särskilt designprocessen för de enskilda systempaketen till en hög resursförbrukning och enorma investeringskostnader. Eftersom varje enskild komponent och dess beteende måste utvärderas och testas i systemet.

Men särskilt när det gäller e-mobility måste innovativa koncept implementeras snabbt för att uppnå mätbara framsteg inom miljöskydd.

För att hjälpa er spara värdefull tid till marknadsetablering har vi revolutionerat detta tillvägagångssätt.

Vårt 48 V standardsystem eKit48 ger er förvaliderade moduler för skräddarsydd systemkonfiguration. Tack vare intelligenta konfigurationsstrategier kan ni integrera systemet i er befintliga systemarkitektur direkt. Modulerna kan användas till ett brett spektrum av applikationer: från enskilda kraftuttag till elektrifiering av hela maskinen.

Modulär, standardiserad, kompakt: ladda ned broschyren nu och läs mer om alla moduler i vår eKit48.

Ladda ned

Upptäck alla system och komponenter för mobil elektrifiering

Framtidens mobilitet är här. Idag.

HYDAC hjälper er som utvecklingspartner för elektrifierade maskiner. Med praktisk c, förgodkända system och behovsanpassade lösningar hittar våra experter lösningar till era utmaningar.

Läs mer!

Väte och alternativa energikällor

Förstahands teknikkunskap

Läs mer