HYDAC kombinationsventiler Flera funktioner i en enda kompakt ventil

HYDAC kombinationsventiler för hydraulik möjliggör att flera funktioner kan integreras i styrblocket med bara en enda kompakt ventil. Ta reda på mer nu.

3 min lästid

Teman & produkter Styrteknik

Ventilteknik med integrering av funktionerHYDAC kombinationsventiler i kompakt design

Hydraulventiler med integrerade funktioner från HYDACSpara plats, kostnader och vikt på din maskin

Eftersom maskinfunktioner blir allt mer komplexa särskilt inom den mobilbranschen, behövs det allt fler komplexa komponenter som kan kombinera flera funktioner. Detta innebär att man sätter högre krav på hydraulventiler och deras funktioner samtidigt som även pristrycket ökar.

HYDAC kombinationsventiler för hydaruliska styrblock med deras omfattande fördelar har utvecklats för att nå upp till dessa krav:

 • Integrering av funktion är endast en av sakerna
  är flera ventilfunktioner integreras i en hydraulventil.
 • Spara plats och vikt på maskinen
  tack vare den extremt kompakta lösningen.
 • Ökad funktionssäkerhet
  tack vare minskningen av poteniella läckage.
 • Universell användning
  tack vare att standard rörkopplingar används.
 • Hydraulventiler – optimerad för våra kunders tillämpningar
  Vi har den rätta kombinationsventilen för varje tillämpning.

Produktsortiment med kompakta kombinationsventiler

Kompakt snabbbyte av funktion med en kombination av tre ventilfunktioner

Kombinationsventil: WKDRM08140Y

Integrerar följande ventilfunktioner:

 • Separera 4/2-riktningsventiler för att starta cylinderrörelse
 • Tryckminskningsventil för att förebygga skada på det mekaniska systemet när låsbulten aktiveras
 • Bypass kontrollventil för säker öppning av låsbulten

Speciella egenskaper:

 • När den är strömlös producerar ventilen tryck som regleras för att skjuta ut eller hålla låsbulten. Trycknivån kan ställas in mekaniskt på ventilen.
 • Om ventilen är strömsatt leds hela systemtrycket till cylinderporten mittemot och låsbulen kan dras tillbaka med stor kraft. 
 • Olja som rinner tillbaka ut ur cylindern leds fritt till tanken. Kombinationen av funktionerna i en enda ventil ger en säker position på låsbulten när ventilen är strömfri och den förses även med en mekaniskt inställbart låstryck.
 • Kombinationsventilen har optimalt tryckförhållanden för verktygsbyte t. ex. i teleskoplastare.

Kostnads- och platssparande kombinationsventil för säkerhetsnivå när verktyg byts

Konventionell lösning

HYDAC kombinationsventil med snabbytesfunktion

Kombinationsventil för tryckavlastning eller nedstängning av en del av hydraulkretsen

Kombinationsventil: DB10PY

Integrerar följande ventilfunktioner:

 • Justerbar tryckavlastningsventil
 • Normalt öppen (felsäker) 2/2 riktad växelventil som bypass

Speciella egenskaper:

 • Den enkla tillförseln av matningsspänning är avgörande för styrningen av den här ventilen.
 • Modulärt system för:
  • Nominella storlekar från 8 till 16
  • Volymflöden från 60 till 300 l/min

Designalternativ:

 • Med proportionell styrning och individuellt inställbart maximalt och minimalt tryck – PDB…PY
 • Med omvända egenskaper och inställbart maximalt tryck – PDB...PZ-31

Kombinationsventil i extremt kompakt design vilket tar mindre plats och ger mer monteringsplats och minskad vikt

Konventionell lösning

HYDAC kombinationsventil med tryckavlastning

Kombinationsventil för kompakt omkoppling av en tryckstyrd krets

Kombinationsventil: DR08PY

Integrerar följande ventilfunktioner:

 • Reglerbar strypventil
 • Normalt trycksatt 3/2 riktnings C-spolventil

Speciella egenskaper:

 • Den enkla tillförseln av matningsspänning är avgörande för styrningen av den här ventilen

Designalternativ:

 • Med proportionell styrning och individuellt inställbart maximalt och minimalt tryck – PDR…PY
 • Med omvända egenskaper och inställbart maximalt tryck – PDR...PZ-31

Kombinationsventil i extremt kompakt design vilket tar mindre plats och ger mer monteringsplats och minskad vikt

Konventionell lösning

HYDAC kombinationsventil: DR08PY

Optimerad kombinationsventil för höjning/sänkning av kolvcylindrar utan last

Kombinationsventil: PWK10121WS

Integrerar följande ventilfunktioner:

 • Direktagerande, proportionell 2/2 riktningsspolventil
 • Fast inställning maximal flödesventil (med individuellt inställbart maximalvärde)

Speciella egenskaper:

 • Integrering av konstant flödesventil för övervakning av volymflödet och automatiska begränsningar genom ventilen när det maximala värdet är nått
 • Eftersom volymflödet endast rinner genom en ventil minskas Δp för sänkning jämfört med vanliga lösningar med flera ventiler, detta gör att kolvcylindrar även kan sänkas utan en last vid den önskade hastigheten. 
 • Kontinuerlig Q-I kurva eftersom det inte finns någon flödeskraft mellan flödesventilen och den proportionella ventilen

Kombinationsventil för snabb, lastfri sänkning utan extra flödesventil eller användning av tryckkompensator

Konventionell lösning

HYDAC kombinationsventil: PWK10121WS

Direktagerande bypass-tryckkompensator med integrerad tryckbegränsning för exakt volymflödeskontroll för ökad funktionssäkerhet

Kombinationsventil: DWM12121ZD

Integrerar följande ventilfunktioner:

 • Direktagerande bypass-tryckkompensator i spoldesign
 • Tryckbegränsande funktion för exakt flödeskontroll

Speciella egenskaper:

 • Direktagerande bypass-tryckkompensator i spoldesign med integrerad lastavkännande tryckbegränsningsfunktion
 • Tillgänglig för olika styrtryckskillnader och med olika alternativ, t. ex.
  • med hydrodynamisk ånga eller
  • intern konstant dränering av lastavkänningsledningen

Designalternativ:

 • Med magnetiskt kopplingsbar tryckbegränsning – DWM12121ZMD
 • Strömlöst med högt tryck och strömsatt med lågt tryck – DWM12121ZMD(Z)
 • Alla designer finns även med proportionell fjärrstyrning

 

Kombinationsventil för utmärkt stabilitet i hela tryck- och flödesområdet och ökad funktionstillförlitlighet tack vare integrerad slagbegränsning i kombination med minskad monteringsplats, vikt och kostnad

Konventionell lösning

HYDAC kombinationsventil: DWM12121ZD

Rådfråga oss!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Styrteknik
Teman & produkter
3 min lästid |

Ventilkrav kräver kundanpassade lösningar

Läs mer

ATEX certifiering
Teman & produkter
6 min lästid |

HYDAC ATEX-ventiler

Se mer om vår lösning

Utbildning
Teman & produkter
6 min lästid |

HYDACs hydrauliska övningspaket

Se mer om vår lösning