Din partner med expertkunskaper när det gäller alla typer av maskiner för olja och gas

Olja

HYDACs breda produktsortiment i kombination med vår utvecklingsexpertis, produktion, försäljning och service täcker många krav inom oljeindustrin världen över.

 

Gas

HYDAC hjälper sina kunder att hitta den mest effektiva lösningen för gasindustrin – från enskilda komponenter till hela system.

 

 

HYDAC komponenter för olje- och gassystem

HYDAC erbjuder kundanpassade lösningar för rörledningshantering så som:

 • Hydraulventilaktivering
 • Kemikalieinsprutning
 • Tryckdämpning med blås- och kolvackumulatorer
 • Rörledningsspolning för skyddspumpar

HYDAC erbjuder lösningar för kundanpassade tillämpningar i undervattensystem så som:

 • Ventilpaket
 • Styrblock
 • Kapsling
 • Undervattenssystem
 • Utblåsningskydd (BOP)
 • Fjärrstyrda fordon (ROV)
 • Rörledningsspolning

HYDAC erbjuder lösningar för kundanpassade tillämpningar i topsidesystem så som:

 • Högtrycksenheter (HPU)
 • Brunnshuvud kontrollpaneler
 • Workover system
 • Utblåsningsskydd (BOP)
 • Vatteninsprutningar

HYDAC erbjuder lösningar för kundanpassade tillämpningar i  hjälpsystem så som:

 • Olje- och gasreningsprocesser
 • Tillståndsövervakningsenheter
 • Kemikalieinsprutningssystem
 • Kompressorer och gasturbiner

Tillämpningar på land#Onshore #Oil #Gas

HYDAC tillhandahåller ett brett sortiment med kundanpassade lösningar på land så som utblåsningsskydd, kompressorer och gasturbiner, oljesmörjsystem och hydrauliska ställdon. Det finns även enheter för planerad driftsättning av rörledningar, filtrering av vatteninsprutning och pumpsystem.

 

HYDAC onshore-produkter för olja & gas

Backspolningsfilter AutoFilt® RF3

Backspolningsfilter Autofilt® RF3 är konstruerade för att separera smuts från vätskor med låg viskositet och används för att skydda flödespumparna.

 

Fluid Aqua Mobile FAM

Fluid Aqua Mobile FAM är en kompakt enhet för avgasning, avvattning och filtrering av hydraul- och smörjoljor.

 

Radialkolvpumpar BRK

Radialkolvpumpar BRK är mycket robusta radiala enheter med hög volymetrisk verkningsgrad, brett flödeshastighetsområde och är pålitliga även under under tuffa förhållanden vid borriggar och brunnshuvudens kontrollpaneler (WHCP).

 

Blås- och kolvackumulatorer

Blås- och kolvackumulatorer med elhydrauliska ställdon passar utmärkt för nödavstängning till gasledningar.

Mer information om HYDAC blåsackumulatorer

Mer information om HYDAC kolvackumulatorer

Tillämpningar för offshore#Offshore #Oil #Gas

HYDAC tillhandahåller ett brett sortiment med kundanpassade offshore-lösningar så som filtrering av vatteninsprutning, vågkompensation, utblåsningsskydd och rörhanteringsutrustning. Förtöjningssystem, pumpsystem och oljesmörjningssystem finns också i sortimentet.

 

HYDAC offshore-lösningar för olja & gas

HPU

Hydraulaggregatet driver en hydraulisk pålhammare för placering av betongpålar under vatten till exempel för offshore-plattformar eller vindturbiner.

 

Hydraulcylindrar

Hydraulcylindrar kan klara tryck på 400 bar.

Mer information om HYDAC hydraulcylindrar

QHP blåsackumulatorer

QHP blåsackumulatorer är utformade och konstruerade särskilt för olje- och gasindustrin. Beroende på kundens behov finns det specialelastomerer, stålmaterial och kopplingar.

 

QHP kolvackumulatorer

QHP kolvackumulator är utformade för olika olje- och gas / offshore-tillämpningar.

 

Tillämpningar för undervatten#Undervatten #Oil #Gas

HYDAC tillhandahåller ett brett sortiment av kundanpassade för undervattensstyrning & ackumulatormoduler, utblåsningsskydd och fjärrstyrda fordon. Monoetylenglykolfiltering och borrverktyg finns även tillgängliga från HYDAC.

HYDAC undervatten-tillämpningar för olja & gas

Undervatten kulventil

Den kompakta temporära undervatten kulventilen innehåller en dubbelriktad ventil med flottör för temporära tillämpningar och två stift för ROV-drift på båda sidorna. Undervatten kulventilen är certifierad av DNV-GL i enlighet med ISO 10423 – prestationskrav 1 (PR1).

 

Sensor för undervatten-tillämpningar

Sensorer för undervatten tillämpningar har tryckgivare med standard eller redundant utförande, delta P-tryckgivare och tryckvakter.

 

Internationella godkännanden för HYDAC

Nedladdningar