Din innovativa partner inom testbänksteknik

Systemkomponenter för bränsleceller

I framtiden kommer vätgas att bli ett allt viktigare medium inom många områden – inklusive testbänksteknik. Du kan förlita dig på HYDAC som din partner för att vara förberedd för morgondagens utmaningar inom testbänkar för bränslecellskomponenter och vätgaskomponenter. Som en drivkraft för innovation under många år imponerar vi med vår mediekonditionering, skolning, processövervakning och mycket mer.

Systemkomponenter för elektrolyser

I en elektrolysatorer används elektrisk energi för att dela vatten i dess komponenter – syre och väte. HYDAC erbjuder dig lösningar för att testa din elektrolysator. Vi hittar den bästa anpassade lösningen för dig när det gäller kylning och kontroll av temperaturen på olika medier.

Elektriska transmissioner och växlar

Elektromobilitet bidrar på ett avgörande sätt till utfasningen av fossila bränslen. Testbänksteknik säkerställer fordonens funktionalitet. I synnerhet stöder vi dig i end-of-line-testning. Tack vare vår mångåriga expertis och globala närvaro är HYDAC din kontaktpartner för de förestående frågorna kring testbänksteknik i samband med elektromobilitet.

Tillståndsövervakning#Quality #MediaMonitoring #Analysis

Omfattande tillståndsövervakning är avgörande för att kunna övervaka kvaliteten av media som är överfört till dig system och provexemplar. Vi säkerställer denna allomfattande tjänst för dig med medieövervakning och analys sker enligt ISO 4406. Förlita dig på vår långvariga expertis i testbänkteknik – det är värt att prata med oss.

Tillståndsövervakning i testbänksteknik: våra produktlösningar

HYDAC-volymflödessensor

Mät önskad volym exakt med vår elektroniska flödesgivare i EVS 3100-serien – lämplig för viskositeter på 1-100 cSt. Optimera din tillståndsövervakning med HYDAC-teknik.

Mer information om HYDAC EVS 3100

 

HYDAC föroreningssensor CS2000

Tryckportar på upp till 40 bar – är inte ett problem för vår stationära sensor CS 2000. Den är speciellt utformad för applikationer i testbänkar och servohydrauliska system för att mäta föroreningen i dina vätskor.

Mer information om HYDAC CSM 2000

HYDAC föroreningssensor modul 1000

Förvränger luftbubblor din vätskeanalys? CSM 1000 från HYDAC är onlineövervakningssystemet för mätning av fasta partikelföroreningar. Läs mer om vår CSM 1000 serie – den optimala komplettlösningen med integrerad undertryckning av luftbubblor.

Mer information om HYDAC CSM 1000

HYDAC föroreningssensormodul 2000

Vårt CSM 2000-system för att upptäcka partikelföroreningar i dina hydraulvätskor optimerar på ett hållbart sätt din systemtillgänglighet. Utrustad med en larmfunktion tjänar den som en pålitlig kontroll av renheten av din testvätska.

Mer information om HYDAC CS 2000

Förebyggande underhåll#Digitalisation # IIOT #TestBench

Hög systemtillgänglighet leder inte bara till hög produktivitet utan det sparar både tid och pengar. Drift utan stillestånd kan endast uppnås genom ständig övervakning – digitaliseringen gör detta möjligt. Smarta sensorer analyserar testbänkar dygnet runt, möjliggöra planering i förväg när det gäller underhåll och beställning av reservdelar. Vi hjälper dig att utforma din testbänk så att den blir så effektiv som möjligt.

Förebyggande underhåll i testbänksteknik: våra produktlösningar

HYDAC CMX

Vår CMX-platform hjälper till att digitalisera dina testbänkar. Det innovativa hårdvaru- och mjukvarupaketet är grunden för intelligent integration av dina system – oavsett om det är lokalt på din server eller i molnet.

Mer information om HYDAC CMX

HYDAC portabel datainspelare HMG 4000

En robust design och användarvänlig drift – det är detta som skiljer vår bärbara mät- och datainsamlingsenhet HMG 4000 från varandra. Den är särskilt väl lämpad för applikationer inom service, underhåll och testbänksteknik.

Mer information om HYDAC HMG 4000

HYDAC p0-vakt tryckventil EDS 3400

EDS 3400 gör det möjligt att övervaka ackumulatorns förladdningstryck (p0) och styra funktionen för ackumulatorladdning. Så här stöder vår tryckomkopplare prediktivt underhåll i din anläggning.

Mer information om HYDAC p0-vakt

HYDAC differenstrycksändare HPT 500

Vår kostnadsoptimerade HPT 500-serie är idealisk för kontinuerlig övervakning av föroreningsnivån för filterelementet i dina tryckfilter. Läs mer om våra olika versioner: IO-Link, CANopen och många andra.

Mer information om HYDAC HPT 500

HYDACLab® oljekonditioneringssensor

Exakt, konstant och online: HYDACLab® 1400 är idealisk för digital tillståndsövervakning av standardoljor. Kontinuerlig övervakning av dina vätskor är resultatet. HYDAC är redo vid din sida att hjälpa till.

Mer information om HYDACLab® 1400

Flexibilitet och modularitet#Simulation #DevelopmentPartner #TestBench

HYDAC är den flexibla utvecklingspartnern för dina testbänkar. Med våra applikationsspecifika simuleringsverktyg ser vi till att du använder de optimala komponenterna för din applikation. För detta ändamål erbjuder vi allt från enskilda komponenter ända upp till nyckelfärdiga delsystem. Våra applikationer baseras alltid på gällande riktlinjer när det gäller säkerhet, miljö och energi. Låt oss arbeta med dig för att designa din testbänk.

Flexibilitet i testbänksteknik: våra produktlösningar

HYDAC MultiRheo-filter

MRF-seriens MultiRheo-filter är filterkåpor för öppna anläggningar vilka kontinuerligt utsätts för föroreningar från utsidan. Stavfilterelementen skyddar komponenter som t.ex. munstycken eller arbetsfilter, till exempel i funktionsprovbänkar.

Mer information om HYDAC MultiRheo filter

HYDAC oljefiltrering

Som expert för vätskekrafttillämpningar tillhandahåller vi dig med effektiv oljekonditionering så att du kan uppnå den renhet som krävs för dina vätskor. Förlita dig på HYDACs modulära filterdesigner.

Mer information om HYDAC oljefiltrering

HYDAC plattvärmeväxlare

Oavsett om den är lödd eller tätad – HYDAC erbjuder dig ett omfattande sortiment av plattvärmeväxlare. Vi hittar rätt lösning för din testbänk, skräddarsydd efter dina behov.

Mer information om HYDAC plattvärmeväxlare

HYDAC vätske-/vattenkylanläggning

Tank, cirkulationspump, plattvärmeväxlare och valfri temperaturkontroll: Vår FWKS är en kompakt passivt kylanläggning för din kylkrets. Lär dig mer om fördelarna med vår anläggningslösning.

Mer information om HYDAC FWKS

HYDAC kylenhet

HYDAC RFCS är en aktiv kylare som oberoende reglerar kylvätsketemperaturen ner till önskat inställt börvärde. Vår Plug &Play-lösning ger dig många alternativ för anpassade konfigurationer av testbänkar.

Mer information om HYDAC RFCS

HYDAC kylsystem

Anpassade kylsystem skräddarsydda efter kraven i din testbänk – HYDAC gör det möjligt! Dra nytta av våra decennier av kunskap inom temperaturkontroll.

Mer information om HYDAC kylsystem

HYDAC simuleringar

Från utveckling och analys till idrifttagning: HYDAC stöder dig i utvecklingen av elektrohydrauliskt drivna maskiner och applikationsspecifika simuleringsverktyg. I samarbete med vår leverantör av ingenjörstjänster marpitec GmbH.

Mer information om HYDAC tekniska support

Flexibilitet i testbänksteknik: våra produktlösningar för väte

HYDAC gasfiltrering

Som expert på en mängd olika applikationer erbjuder vi effektiv gasfiltrering med vår HYDAC GF-serie, så att du kan uppnå den renhetsnivå som krävs. Läs mer om vår expertis av väteapplikationer.

Mer information om HYDAC GF-serien

HYDAC plattvärmeväxlare

Värmeöverföringen av två medier hålls alltid vid en önskad temperatur av plattvärmeväxlare. Rostfritt stål och lödd med nickel – vi erbjuder dig rätt lösning

Mer information om HYDAC plattvärmeväxlare

HYDAC trycksensorer

Vi utvecklade en rad trycksensorer för att övervaka driftsparametrar för vätgasapplikationer från 0 till 1050 bar. Konstruerad för de olika tryckområden som krävs, t.ex. 0 till 2,5 bar eller 0 till 4 bar. Perfekt övervakade processer tack vare HYDAC. 

Mer information om HYDAC trycksensorer

Ladda ned