Luftrenare, coronavirus: LEKF från HYDAC Den pålitliga lösninge för COVID-19 och andra virus

Luftrenaren LEKF från HYDAC, effektiv mot coronavirus och andra virus, kan filtra aerosoler på ett pålitligt sätt – perfekt för skolor, kontor, läkarmottagningar, gym eller industrier. Ta reda på mer!

Varför är det bra att använda luftrenare

Coronaviruspandemin har gjort rening av luft i slutna rum mycket viktigare än förut men en effektiv luftrening är även viktig under en “vanlig influensasäsong”. Decentraliserade luftrenare erbjuds på marknaden av olika företag för allmän luftrening och särskilt för att ta död på virus, bakterier och sporer. Luftrenare kan även hjälpa till att rena inomhusluft från partiklar som kan utlösa allergier, så som fint damm, kvalster, mögelsporer och pollen. Vid luftrening är det viktigt att undvika att farliga aerosoler och partiklar sprids i slutna utrymmet om inomhusluften blandas.

Hur fungerar LEKF luftrenaren från HYDAC?

LEKF fungerar med en tvåstegs rengöringsprocess i enlighet med etablerad HYDAC Processmicron® elementteknik och UV-C desinfektion i kombination med skiktad eller omblandad ventilation. Våra luftrenare som transporterar luft på ett sätt som stöder det naturliga luftflödet på insidan av rummet för att uppnå skiktad/omblandad ventilation. Detta innebär att inomusluften tas in genom filterelementet på ovansidan och transporteras genom UV-C desinfektionssteget i botten på containern. Den renade och desinficerade luften flödar ut vid golvet. A CO2 sensor övervakar även kontinuerligt luftkvaliteten och signaliserar med en LED-lampa att ett luftutbyte vore bra.

Teknisk data

Spänning:230–240V/N/PE 50 Hz
Inaktiveringshastighet:99.99% på coronavirus
(felint coronavirus) på nivåerna 1/2/3
Filterelement:Processmicron® 100% polypropen inkl. antimikrobiell beläggning
Filtereffektivitet:>95% av partiklar 0,3–0,5 µm
Nominellt flöde:

Nivå 1 (normal drift) → 270 m³/h
Rekommenderad inomhushastighet: 50–80 m³

Nivå 2 (boosternivå/*) → 410 m³/h
Rekommenderad inomhushastighet: 80–130 m³

Nivå 3 (boosternivå/*) → 570 m³/h
Rekommenderad inomhushastighet: 110–200 m³

* För snabb luftcirkulation inomhus / för industriarbetsplatser

Mått:Höjd: 1843 mm I diameter: 334 mm
Vikt:Ca. 35 kg
Bullernivå:Ca. 40–60 dB(A) (ljudfält 1 m)
Ozonbelastning:0,000 ppm (ozonfri)
CO2 Varning:Vid 1000 ppm och över

Fördelar med LEKF jämfört med luftrenare med HEPA-filter

Eftersom inte hela mängden inomhusluft behöver blandas med intagsluften när LEFK luftutbytesprincipen används kan enheten klara sig med betydligt mycket lägre luftflöde än liknande produkter från konkurrenter. En farlig fördelning av aerosoler från omblandning av inomhusluften ska därför undvikas med LEKF – till skillnad från luftrenare använder den blandad ventilation. Luftrenare med HEPA-filter smutsas även ner mycket snabbt eftersom bakterier och virus trivs och reproduceras i filtrets varma och fuktiga miljö. Fördelen med att använda LEKF istället för luftrenare med HEPA-filter är att filtret utsätts för UV-C strålning, vilket desinficerar det automatiskt Detta innebär även att filtrets livslängd på HYDAC LEKF är betydligt högre än på HEPA-filter.

Konventionell inomhusventilation 
med blandningsventilation

HYDAC-lösning: LEKF
med omblandande ventilationsstrategi

Luftdesinfektion av 99,99% av coronavirus

Tester på anordningen i S2 labbet i universitetet Leipzig kunde bevisa att luftrenaren LEKF dödar upp till 99,99% av coronavirus.

Citat från HYDAC-expert för processteknik:

Eftersom inte hela mängden inomhusluft behöver blandas med intagsluften när LEFK luftutbytesprincipen används kan enheten klara sig med betydligt mycket lägre luftflöde än liknande produkter från konkurrenter."

Fördelarna med luftrenaren LEKF i översikt

Tar tillförlitligt bort virus, bakterier och sporer

  • 99,99% inaktiveringshastighet för coronavirus vetenskapligt bevisad
  • Tar även bort pollen, fint damm, kvalster, mögelsporer och andra allergener

Innovativt 2-stegs ventilationskoncept

  • Minskar risken för fördelning av aerosoler inne i rummet
  • Inget drag
  • Låg bullernivå

Hög reningseffekt

  • Optimerad allround separeringseffekt tack vare inbyggt förfilter

Plug and play

  • Ingen dyr ombyggnad behövs och enkel idrifttagning
Miljövänlig

Miljövänlig

  • Ozonfri UV-C desinfektion

LEKF: luftrenare för skola, arbetsplats och industri

LEKF passar för användning i offentliga byggnader som skolor och dagis, hälsovårdscentraler och läkarmottagningar. Likaså är den perfekt för rening av luften på arbetsplatser, t. ex. på (delade) kontor, cafeterior, personalrum och mötesrum eller till och med på gym eller i detaljhandeln. Eftersom luftutsläppet sitter i golvnivå drar det inte obehagligt. Driftljudnivån på luftrenaren LEKF är liknande som det på en vanlig fläkt. För att uppnå en optimal rengöringsförmåga bör den placeras i mitten av rummet eller i närheten av bord. På större ytor eller välbesökta ytor bör flera enheter kombineras och fördelas jämnt i rummet.

Rekommenderad installation av LEKF

Mötesrum

Väntrum

Klassrum

DownloadReferens: luftrenare, coronavirus: LEKF från HYDAC

Ladda ned referensen i PDF-format nu

Boka din rådgivningstid idag!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Bilindustri
Teman & produkter
| 4 min

Crossovers: hitta rätt HYDAC filterelement

Bristande filtereffekt påverkar hela maskintillgängligheten. Ibland är det dags för något nytt: med filterelementen från HYDAC investerar du i beprövad och testad, förstklassig kvalitet. Vårt Betterfit verktyg hjälper dig att konvertera modellkoder så att du kan hitta rätt element till ditt filterhus från en annan tillverkare.