Er utvecklingspartner för elektrifiering av mobila maskinerUppnå era mål snabbt med förgodkända system och beprövade komponenter

När ni tänker på e-mobilitet, är det bilindustrin som först dyker upp i tanken? Då missar ni elektrifieringens möjligheter: med 25 % av de totala växthusutsläppen inom EU omfattas transportsektorn av stränga direktiv. Detta gäller såväl kommersiella fordon och mobila maskiner som bilar. Små entreprenadmaskiner drar fördel av elektrifiering, framförallt i stadsområden. Men även större, kraftfulla maskiner håller på att elektrifieras, både inom gruvindustrin och på flygplatser.

Med innovativa lösningar för e-mobilitet stöttar HYDAC er på vägen till nollutsläpp: med många års erfarenhet och omfattande kunskap inom maskinkonstruktion är vi er professionella utvecklingspartner för elektrifierade maskiner. Våra experter gör en bedömning av era utmaningar och erbjuder behovsanpassade lösningar som visar sig vara rätt både idag och i framtiden – från komponenter och undersystem till komplett serieutveckling.

Upptäck HYDACs omfattande sortiment med elektriska drivlinor och batterisystem

Låt oss starta där elektrifiering börjar. Med energi. På varje elektrisk maskin ligger fokus på kärnkomponenterna: ett rejält batteri och en effektiv drivenhet. Vi kan erbjuda er lösningen i samarbete med INVENOX som är en del av HYDAC-gruppen – det gemensamt utvecklade litium-jon-batterisystemet har en utmärkt energitäthet tack vare utformningen med en hög integrering av funktioner och en kompakt placering av battericellerna. Ytterligare ett HYDAC-företag spelar en stor roll i detta: ENGIRO. Som teknisk ledare för högeffektiva innovativa elektriska drivenheter och kraftöverföringslösningar kan vi erbjuda er en lösning på de krävande miljöutmaningarna i vår snabbt förändrande värld.

Beprövad och testad: upptäck utbudet av elektriska drivenheter & batterisystem

ENGIRO elektriska drivenheter

Koncentrerad kraft med ett antal storlekar: som specialist på drivenheter inom HYDAC-gruppen, har ENIGRO ett stort utbud av högeffektiva elmotorer och generatorer att erbjuda. Med hög kraft och vridmoment och en robust konstruktion inom området med 5–400 kW drivkraft. Räkna med vår applikationsexpertis: Med över 4000 motorer på fältet har våra elektriska motorer redan visat sig framgångsrika sedan 2018.

INVENOX batterisystem

Flexibla och robusta – med sin kompakta konstruktion passar de avancerade batterisystemen från HYDAC och Invenox perfekt till mobila maskiner. Vi kan erbjuda er nyckelfärdiga system med integrerad BMS och PDU. Specialfunktion: det patenterade och återvinningsinriktade kontaktsystemet som kyler direkt där det behövs som mest – vid cellen.

HYDAC Power Distribution Units

Använd HYDACs kompakta enhet för kraftdistribution till era system. Lågspänning eller högspänning spelar ingen roll – våra experter anpassar HYDAC PDU-enheten efter dina behov med skräddarsydd teknik. Fokuset läggs på storleken på komponenter och kablar för optimalt nyttjande av monteringsutrymmet i maskinen.

Styrteknik, programvaru- och systemintegrering

Med det ökande antalet direktiv och lagar är elektrifieringen av mobila maskiner inte längre frivillig. Det har blivit standard. Men elektrisk arkitektur är komplex – och komplexiteten ökar Ett optimalt samspel med alla komponenter och deras gränssnitt är särskilt viktigt här. Det gör att kraven på systemdesign och systemintegrering ökar ännu mer. Vårt mål: att möjliggöra kortare utvecklingstider för våra kunder. Vår lösning: standardisering och modularisering. Med expertkunskap när det gäller funktionell och elektrisk säkerhet är vi rätt partner för utveckling av programvara och system i elektriska maskiner.

Spara utvecklingstid med förgodkända system – upptäck våra lösningar

HYDAC elektrifieringssatser

Modulsystem är mindre komplexa – spara tid när ni utvecklar er elektriska maskin. Därför erbjuder vi omfattande elektrifieringssatser. Förutom ett enhetligt diagnostiskt gränssnitt har helhetslösningen alla grundläggande funktioner. Från batterisystem och elektriska drivlinor till styrningar med standardiserade program och kylsystem – få tips och råd om hur ni optimerar era system från våra experter.

HYDAC programvarumoduler och bibliotek

Våra testade, certifierade och dokumenterade bibliotek förenklar utvecklingen av programvaran. Detta gör att ni sparar enhetstester, dokumentering och tidskrävande certifiering av individuella moduler – välj bland våra olika verktygslådor för maskinfunktioner: generiska verktygslådor, funktionella verktygslådor för era undersystem eller protokollverktygslådor för att enkelt lägga till protokollfunktioner.

HYDACs MATCH-utvecklingsmiljö

Vårt TÜV-certifierade programvarupaket för utveckling och underhåll av styrningsprogramvara i mobila maskiner: HYDAC MATCH erbjuder perfekt samordnade lösningar under hela maskinlivscykeln och möjliggör snabb implementering av säkerhetsfunktioner. Höjdpunkten med MATCH är att ni kan införliva aspekter av funktionell säkerhet i utvecklingen av era styrsystem redan från början.

HYDAC styrningar, HMI och telematik

Kraftfullt, säkert och tillförlitligt: Med komplexa maskinfunktioner ökar även behovet av data. HYDAC har en utmärkt plattform för alla typer av behov och tillämpningar. Från styrningar som programmeras via monitor för enkel drift till behovsanpassade telematikenheter. Dra nytta av våra avancerade anslutningslösningar för att säkerställa maximal säkerhet och underlätta driften av era maskiner.

Termiska system

Behovsanpassad termisk hantering är grundläggande för elektrifierade maskiner. Med elektrifiering är emellertid samspelet mellan värmen som avges och värmen som krävs i mobila maskiner mer komplicerad i dag än den någonsin varit. Våra intelligenta system underlättar drift, räckvidd och produktivitet. Förkorta era laddningstider med effektiv batterikylning eller förläng livslängden med låg termisk belastning. Med omfattande expertkunskaper om era fordon kan HYDAC tillhandahålla lösningar för värmehantering i eldrivna komponenter.

Skräddarsytt efter era individuella krav: läs mer om vårt breda produktsortiment

HYDAC kylning för e-mobilitet

Oavsett om det är en kylare, ett kylsystem eller en skräddarsydd lösning: HYDAC har den optimala kyllösningen för elmotorer och kraftelektronik. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga system speciellt utvecklade för mobila tillämpningar. Vi fokuserar på vikt- och volymoptimerade och föroreningståliga lösningar med kompakt form och enkel installation.

Termisk hantering för litium-jon-batterier

Energieffektiva och tåliga – våra experter arbetar tillsammans med er för att utveckla den bästa lösningen för batteriets värmehantering, anpassad till utrymmet som finns tillgängligt. Aktiv temperaturreglering krävs för att förebygga överhettning under hög belastning och möjliggör snabb laddning. Med våra mobila HYDAC kylsystem kan vi säkerställa konstant temperaturnivå.

Hela fordonslösningar

Utvecklingspartner och systemleverantör för alla kylnings- och temperaturstyrningsuppgifter i elektrifierade maskiner: effektiv termisk hantering säkerställer att elektriska maskiner går och fungerar längre. HYDAC har omfattande lösningar för termisk hantering – vi kombinerar expertkunskap med innovativa komponenter för att hitta ett optimalt system för just er specifika kylningsuppgift.

Energieffektiva maskinfunktioner

Optimera era maskiners effektivitet: med elektrifiering av mobila maskiner ökar fokuset på hela kraftöverföringens effektivitet. Med installationen av högeffektiva elektriska komponenter är det nu hydrauliken som står för majoriteten av energiförlusterna. Hur kan ni utnyttja kraften från robust och kompakt hydraulik samtidigt som ni ökar dess effektivitet i kraftöverföringen? Med smarta lösningar och optimeringskoncept som våra experter utvecklar oberoende av maskin och prestandaklass. Vilka utmaningar står ni inför? Kontakta oss nu för att få veta på vilka optimeringsmöjligheter ert system har

Optimera maskinens effektivitet – med HYDACs produktutbud

HYDAC elhydrauliska pumpdrivningar

HYDAC E-pump är en typ av kraftenhet med varvtalsreglering. Den erbjuder en decentraliserad lösning för att förse hydrauliska aktuatorer individuellt, anpassat efter era behov. Ni kan flexibelt driva flera pumpar med ett brett arbetsområde. Fördelen: integrerade interna växelpumpar minskar bullernivån betydligt.

HYDAC kraftkontroll med varvtalsreglering

Den optimala utökningen av vår produktportfölj med modulära enheter med varvtalsreglerad kraftenhet: Dra nytta av friheten med reglerbart varvtal för att uppnå effektiv och tyst tillförsel till ert hydraulsystem. Kraftkontroll med varvtalsreglering äger rum i en sluten kontrollslinga och kräver inga ytterligare sensorer i hydraulsystemet. Omfattningen av HYDACs programvaras funktioner kompletteras av den integrerade ström- och felhanteringen. Reducera komplexitetsnivån och utvecklingsarbetet genom att använda vår förgodkända plug-and-play-lösning – som bara kräver er signal.

HYDAC komponenter för energieffektiva hydraulsystem

Upptäck besparingsmöjligheterna i era maskiner: med decenniers erfarenhet inom komponentutveckling har HYDAC etablerat sig som en pålitlig partner för effektiva drivsystem. Lita på våra beprövade och testade hydrauliska produkter till era elektriska maskiner – från pilotstyrda oljefria huvudstyrventiler till kraftenheter och belastningsutjämnande cylindrar. Kontakta våra experter för er skräddarsydda lösning.

HYDAC HEZ elmekaniska aktuatorer

Effektiva, kraftfulla och underhållsfria: för funktioner i mobila tillämpningar, särskilt i elfordon med batteri kommer ni att hitta en perfekt lösning med våra elhydrauliska aktuatorer. Specialfunktion: energibehovet är exakt anpassat till önskad cykel och anpassas till applikationens funktionalitet. Upptäck våra elmekaniska aktuatorer i HEZ-elcylinderserien nu.

Underhållsfria: Upptäck vårt HEZ-sortiment

Satsar ni redan på alternativa energikällor?

Innovativa lösningar, beprövade produkter, årtionden av expertis: HYDAC är er partner för vätgas- och bränslecellstillämpningar. Ta det inte bara för givet – sätt oss på prov!

Upptäck HYDACs H2-lösningar nu

Nedladdningar