Från komponent till system, allt från hydraulik, elektronik eller programvara till dina lyftfordon & industritruckarDet är vår uppgift att erbjuda dig de bästa HYDAC-lösningarna

För lyft och materialhantering erbjuder HYDAC även systemlösningar anpassade till dina individuella behov baserande på våra testade och kvalitativt hydrauliska och elektroniska produkter.

 • Omfattande maskinkunskap 
 • Öka prestandan med inbyggda holistiska system
 • Ökning av tillgängligheten genom minskningen av gränssnitt   
 • Ökad komfort tack vare minskning av oscillation, vibration och buller
 • Aktivt samarbete i ett nära utvecklingspartnerskap
 • Tekniskt och kommersiellt stöd över hela världen tack vare vår globala och lokala närvaro

HYDAC distribuerar ett tort sortiment komponenter och system för att hjälpa dig att nå upp till de höga kraven för lyft & materialhantering Våra lösningar för kranar, industritruckar, lastbilskranar och bilkranar och för lyftplattformar

HYDACs industriexperter hjälper dig att välja rätt produkt, nå upp till de direktiv och krav som är kopplade till dessa. Utöver standardkomponenter konstruerar vi ett omfattande modulärt system som kan användas i ett stort antal fordon. Samtidigt samarbetar vi med dig för att utveckla kundanpassade lösningar som är skräddarsydda till din maskin.

Både monteringsfärdiga eller kundanpassade – vi har många olika lösningar till din maskin:

 • Elektroniska styrningar och sensorer
 • Sensorer, systemelektronik och tillståndsövervakning
 • Styr-, arbets- och extrahydraulik
 • Ackumulatorteknik
 • Tankfilterlösningar
 • Filterlösningar
 • Subsystem och komponenter till hydraulsystemet
 • Kylsystem
 • Fjädringssystem
 • Tillbehör

Nedladdningar