p₀ räknare

Räkna ut förladdningstrycket baserande på temperaturen som mäts vid ackumulatorbehållare

Du kan använda det här verktyget för att räkna ut förladdningstrycket med hjälp av en temperatur som mäts vid ackumulatorkåpan. För att göra detta, ange referansförladdningstrycket (p₀) på din tryckackumulator och den mätta ackumulatortemperaturen.

Observera: referensförladdningstrycket är angivet på tryckackumulatorn – på en platta på ackumulatorkåpan, stämplat på ackumulatorkåpan eller ingraverat på typskylten, beroende på vilken modell (se tryckackumulatorns bruksanvisning).

Har du frågor eller kommentarer angående verktyget? Kontakta oss i sådana fall!

Passande produkter i katalogen

Ackumulatorer

Se katalog

Fler praktiska onlineverktyg

Översikt onlineverktyg

Titta på alla verktyg