Processtillförlitlighet och systemtillgänglighet Processtillförlitlighet och systemtillgänglighet för leverantörer till bilindustrin

HYDAC – din partner för komplexa komponenter och system för maximal systemtillgänglighet.

Processtillförlitlighet och systemtillgänglighet för leverantörer till bilindustrinHYDAC – din partner för komplexa komponenter och system för maximal systemtillgänglighet.

Leverantörer till bilindustrin konfronteras med industrispecifika utmaningar som kräver höga krav på produktionen. Dessa krav drivs även på av trender som sätter nya standarder i industrin över hela branschen: dessa innehåller maximal processtillförlitlighet i produktionen vilket endast kan uppnås med optimal systemtillgänglighet.

Om det finns bensininsprutningssystem till exempel, krävs det högprecisions produktion för att säkerställa renheten både på produkterna och maskinvätskorna.

Som en erfaren teknisk partner blev HYDAC tillfrågade att implementera sin industrikunskap i en perfekt skräddarsydd lösning till kunden.

Öka systemtillgängligheten genom att använda högeffektiva kylfilteraggregat från HYDAC vätsketeknik

En av våra MRO kunder, en ledande tillverkare av bränsleinsprutningssystem till bilar, hade problem med otillräcklig kylning i testbänkar, vilket visade sig i återkommende testbänkfel.

Felen orsakades av hög testvätsketemperatur som strålade ut till konstruktionen och området kring testbänken, Detta orsakade en oönksad uppvärmning av de rena rummen. Installerade kompressorkylare kunde inte tillhandahålla den kylning som behövdes samt värmde upp det rena rummet i monteringen och testlinjen. Detta ledde till ökat krav på kylningen i monteringen och testlinjen. Den mest energieffektiva kylmetoden var att använda den befintliga kylvattenkretsen.

Dessutom ledde partikelnedsmutsning i systemet till ökat slitage i servoventilerna som användes – och det ledde i sin tur till höga reparationskostnader. Testmedlet smutsades även ner så mycket att det orsakade ventilfel i testbänkarna.

Det var främst de här problemen som påverkade processtillförlitligheten och systemtillgängliheten. Detta fick kunden att be HYDAC om hjälp att utveckla en lösning.

Uppgiften hade flera målsättningar för att ta itu med de komplicerade problemen: för det första behövde kylningen justeras för att passa testbänkarna så att den korrekta temperaturen som krävs hålls. Värmespridningen till produktionsområdet behövde dessutom minskas och förbrukningen av kylmedel behövde reduceras för att minska underhålls- och avfallskostnaderna. Samtidigt behövde rejäla mängder energi sparas in – minst 30%. Det var även viktigt att den ändrade kyllösningen inte tog upp för mycket plats i produktionsområdet.

För att öka systemtillgängligheten behövde en effektiv filtreringslösning användas som minskar partikelbelastningen i testbänkarna. Till slut behövdes den totala arbetsbelastningen och kostnaderna för reparationer och underhåll minskas.

Eftersom kunden redan fattat förtroende för HYDACs expertis fanns där redan en regelbunden kontakt. Med detta som fundament gjorde sig våra experter först en bild av situationen med kundbesök, förbrukningsmätningar och analyser av vätskeprov. De kunde förlita sig på sina tekniska erfarenheter inom produktion och testbänksprocesser för produktionen av insprutningssystem.

Lösningen från HYDAC vätsketeknik: permanent kylfilteraggregat bypass anslutet till tanken med en ren och en kontaminerad sida

Det nya kylfilteraggregatet som vi använde integrerades i alla kundernas testbänkar. Genom att använda HYDAC Flexmicron premiumteknik med en filtreringsgrad på 1µm, var det möjligt att fullfölja och till och med överträffa alla kraven som nämnts ovan.

Vid ombyggnaden av kylsystemet med flera kylkompressorer till ett vattenkylt system vid varje testbänk var en proportionell och kontinuerligt justeringsbar styrning i sluten krets av kylvattenmängden som krävdes möjlig med hjälp av en termostatstyrd kylvattenventil och plattvärmeväxlare som håller en konstant temperatur på testmedlet – pålitligt, under hela året och med en effektiv energibesparing på ungefär 40%.

Resultatet

Vi optimerade uppbyggnaden på kylsystemet så att det tog mindre plats i produktionshallen. Vi minskade stilleståndstider på hydrauliska komponenter som servoventiler och högtryckspumpar med över 40% tack vare det nya kylfilteraggregatet. Med den här högeffektiva filtreringen minskades kostnaderna för stillestånd med ungefär 50%. Till sist ledde sänkningen av partikelbelasningen även till att minska arbetsbelastningen och kostnaderna för reparationer och underhåll till hälften.

Tack vare HYDACs systemrådgivning och produktutvecklingen från en och samma källa kunde vår kund spara in på ännu mer kostnader.

Dina fördelar i översikt:

Tillförlitlighet

Processtillförlitlighet

Den inställda temperaturen på testvätskan kunde hållas hela året runt.

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Systemtillgängligheten kunde totalt ökas med 2%.

Maskinfel

Maskinfel

Den högeffektiva filtreringslösningen minskar antalet maskinfel betydligt.

Sänka kostnader

Konstnadssäkningar

Den minskade partikelbelastningen sänkte kostnaderna för underhåll och reparationer betydligt.

Behöver du rådgivning?

Boka rådgivning

Upptäck fler tidningsartiklar

Teknik, Hydraulik
Kunders framgångshistoria
| 4 min

Rökfiltrering för lasersvetsning vid additiva tillverkningsmetoder

Teknik, Fluid Engineering, Hydraulik
Kunders framgångshistoria
| 3 min

Hur det lönar sig att investera i teknisk renhet på lång sikt

E-mobility, Fluid Engineering
Kunders framgångshistoria
| 4 min

Världens ledande teknik för mätning av partiklar i vätgassystem