Spara energi med effektivt vattenkylsystem Spara energi i bilindustrin genom att konvertera verktygsmaskiner till effektiva vattenkylsystem

HYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar i verktygsmaskiner.

4 min lästid

Kunders framgångshistoria Fluid Engineering Maskinverktyg Värmeledning

Spara energi i bilindustrin genom att konvertera dina verktygsmaskiner till effektiva vattenkylsystemHYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar i verktygsmaskiner.

På grund av miljöfrågan står bilindustrin inför stora utmaningar. Förändringarna inom industrin och gradvis omvandling till elmobilitet, ökar trycket på att göra hela produktionskedjan mer hållbar. Huvudmålet är att sänka miljöpåverkan på varje komponent och varje fordon som tillverkas. Både inköpet av miljövänlig energi och minskningen av energiförbrukningen, vattenförbrukningen och andra medier, avfall, CO2 utstläpp och lösningsmedelutstläpp behöver optimeras i hela värdekedjan.

Energieffektiviteten, bevaringen av resurser och kostnadsoptimeringen på verktygsmaskiner går framåt med HYDAC vätsketeknik

En av våra kunder är en av Tysklands största biltillverkare. Vår uppgift var att optimera energin till verktygsmaskinerna i en av kundernas fabriker och sänka energikostnaderna. Dessutom bör dessa optimeringar även integreras i nya maskiner.

Luftkonditioneringen i fabriksbyggnaden var inte konstruerat för drift av extra maskiner och hade inte kunnat hålla byggnadens maximalt tillåtna temperatur vid en expandering. En upphettning av maskinhallen var tvunget att undvikas. Istället för att bygga ut luftkonditioneringsenheten bestämde sig våra kunder för att välja en mer miljövänlig lösning. Kylvattenkretsen som redan fanns i fabriken skulle byggas ut och användas för kylningen av vätskekylda drivningar och delvis kylning av kopplingsskåpen.

Kunden bestämde sig för HYDAC som en kunnig teknisk samarbetspartner och beslutade att kyllösningen måste uppfylla följande krav:

  • Spara minst 20% energi

  • Avbetalning inom 1 till 1,5 år

  • Minska kostsam service av kyltekniken

  • Minska avfall genom minskad kylvätskeförbrukning

  • Minskad värmeöverföring till fabriksbyggnaden

  • Miskad bullernivå

  • Ta mindre plats i fabriksbyggnaderna

HYDACs vätsketeknikexperter utförde till att börja med flera analyser av bilfabriken. Baserande på dessa resultat rekommenderades det att bygga om maskiner med kylenheter till kompakta vätske-vatten kylsystem FWKS. För att uppnå de mål som biltillverkaren satt ansluts dessa till fabrikens kylvattenkrets.

HYDACs produktlösningar

Anslutning av verktygsmaskinen till det externa, centrala kylvattennätet gjorde det möjligt att ersätta de existerande kylenheterna med vätske-vattenkylsystem ur HYDACs FWKS-serie. FWKS bildar en mellankrets mellan kylvattenförsörjningen och förbrukaren. Tanken till FWKS innehåller glykolvatten som pumpas till förbrukaren där det absorberar värmen. När det kommer tillbaka till kylsystemet rinner det genom en plattvärmeväxlare för det kyls ner av fabrikens kylvatten.

Mellankretsen som utgörs av FWKS-systemet har två stora fördelar: för det första att kvaliteten på kylvätskan håller en konstant hög nivå och att korrosionsskyddet upprätthålls hela tiden. Dessutom säkerställs det tryck som krävs och volymflödet, även om trycket på fabrikens kylvatten pendlar eller är allmänt för lågt.

Maskinerna som kräver en kyleffekt på upp till 5 kW byggdes om till FWKS-0 lösningen och för kyleffekter över 5 kW användes storlekarna FWKS-2 och FWKS-3.

HYDAC FWKS är redan mycket mer energisnåla än kylenheterna som vanligtvis används i verktygsmaskiner. För att minska kylvattenförbrukningen ytterligare kan systemen utrustas med vattenreglerventiler som styrs antingen mekaniskt eller elektroniskt:

  • mekaniskt styrda proportionella ventiler kräver ingen extra elanslutning. De kan reglera kylvattenmängen för att tillåta glykolvattnet före förbrukaren att hålla en fast nivå med avvikelse på ± 2 K. Detta innebär att om ingångstemperaturen är inställd på 30 °C kan glykolvattentemperaturen variera mellan 28-23 °C.
  • Med elektroniskt justerade proportionella ventiler är temperaturregleringsskillnader på ± 0,5 K möjliga. Glykolvattentemperaturen baserar på maskinbäddens temperatur. Denna höjs och sänks beroende på konsumentens prestanda och omgivningstemperaturen och varierar upp till 0,5 K i förhållande till referenstemperaturen. Temperaturförändringar som kan påverka noggrannheten på maskinen motverkas därför hela tiden.

Resultatet

Vid testkörningen hos kunden kunde åtta verktygsmaskiner framgångsrikt byggas om. Här monterades och användes fyra FWKS-varianter som kundanpassade serieenheter. Efter den lyckade testkörningen kunde 140 ytterligare maskiner byggas om och i nästa steg följde ytterligare över 80 maskiner.

För att säkerställa att den nya kylningsstandarden även används till nya maskiner har HYDAC FWKS-lösningen tagits med i den tyska biltillverkarens företagsspecifikationer. Leverantörens maskintillverkare använder nu HYDAC vätskekylsystem i sina maskiner.

Citat från HYDAC bilindustriexpert:

“Bilindustrin siktar in sig på en mer prisvärd, resursoptimerad och energieffektiv produktion med inriktning på en CO2-neutral energiförsäljning.”

Ombyggnaden av kylsystem har följande fördelar:

Resursbevarande

Resursbevarande

Inga CFC eller kylmedel behövs. Den proportionella ventiltekniken säkerställer även att kylvatten endast används i den mängd som behövs. Detta innebär att onödig belastning på kylvattennätet undviks.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Lägre kostnader för inköp och service jämfört med de kylenheter som vanligtvis används. Kostnaderna för externa servicetjänster på kyltekniken minskar betydligt. Fabrikens interna underhållsmekaniker kan sköta underhållet eftersom det inte krävs någon extra utbildning för kylteknik.

Korta avbetalningstider

Snabb avbetalning

Kostnadsoptimeringen kortar av amorteringstiden för investeringen.

Modularitet

Flexibla systemlösningar

Modulär och kundanpassad utökning av lösningar är möjlig vid senare tidpunkt.

Ladda nedReferens: spara energi med effektiva vattenkylsystem

Ladda hem referensen i PDF-format

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Fluid Engineering
Kunders framgångshistoria
4 min lästid |

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting

Läs kunders framgångshistoria

Hydraulik
Teman & produkter
3 min lästid |

Luftrenare, coronavirus: LEKF från HYDAC

Se mer om vår lösning

ATEX certifiering
Teman & produkter
7 min lästid |

HYDAC komponenter och system med ATEX-godkännande

Se mer om vår lösning