Filtersystemen

FluidMonitoring Software FluMoS light

De FluMoS Light FluidMonitoring Software is een softwarepakket voor het inlezen, weergeven en verwerken van gegevens van HYDAC- vloeistofsensoren. Er kunnen 3 sensoren tegelijkertijd worden aangesloten.

FluMoS Light kan worden gebruikt in combinatie met de laatste generatie HSI-interface sensoren (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) en sensoren zonder HSI-interface (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

De FluMoS Light software wordt gebruikt voor:

 • online weergave van de gemeten waardes op de pc in tabel- of grafiekvorm.
 • opslag van logbestanden op een harde schijf
 • weergave van logbestanden van een harde schijf/diskette en backup als grafisch bestand
 • verwerking van opgeslagen logbestanden bijv. met Microsoft Excel

 Toepassingsgebieden:

 • op afstand bewaken van de door sensoren gemeten waarden
 • toestandsafhankelijk onderhoud 

Download FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile voor Android – uw toegang tot de vloeistofbeheer units van HYDAC

Ontvang de meetgegevens van de vloeistofbewaking op uw Android apparaat!
FluMoS Mobile is een tool voor het weergeven en downloaden van meetgegevens van de FluidControl Unit FCU 1000 en de SensorMonitoring Unit SMU 1200 op uw Android apparaat.

FluMoS Mobile functies (versie 1.10)

 • weergave van actuele meetwaarden (vervuiling door vaste deeltjes, waterverzadiging en -temperatuur) van uw FluidControl Unit FCU 1000 in tabelvorm
 • weergave van de voortgang van meetwaarden (vervuiling door vaste deeltjes, waterverzadiging en -temperatuur) van uw FluidControl Unit FCU 1000 in grafiekvorm (één grafiek per meetkanaal)
 • selectief downloaden in .dat-formaat van het interne geheugen van de FCU 1000 of SMU 1200 naar uw Android apparaat
 • Online opslag van meetgegevens op uw Android apparaat (mogelijk met opvolgende versie)

U kunt de .dat-bestanden eenvoudig per e-mail doorzenden naar andere apparaten zoals bijvoorbeeld een pc.
De bestanden kunnen dan worden verwerkt in FluMoS.

Download FluMoS mobile

Functiemodules & programmeerhulp ContaminationSensor CS 1000

We bieden de onderstaande programmeerhulp aan voor de integratie van de Contamination Sensor CS 1000 in de Siemens besturingen S7-300 / S7-400. Deze is gratis als download beschikbaar.

Hij bestaat uit functiemodules en programmeerinstructies.


Functieblokken CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Functiemodules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Vloeistoftechnologie

Geïntegreerde boardconfigurator

Met de grafische software tool Geïntegreerde boardconfigurator kunnen gebruikers communiceren met de ingebouwde elektronica (OBE) van HYDAC proportionaalventielen en deze parametriseren.

Er kunnen verschillende waarden in real time worden gemonitord en interne parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd.

Verder kunnen met de software parameters worden opgeslagen en geïmporteerd voor een snelle uitwisseling en kan de opstarttijd van de installatie worden gereduceerd.

Download

Ga naar HYDAC proportionaalventielen

Systeemtechniek

EHCD besturingsmodule parametreringssoftware

Onze parametreringssoftware kan worden gebruikt om eenvoudig en snel onze digitale besturingsmodules te parametreren.

De hoofdfuncties in het kort:

 • tabel-georiënteerde invoer van parameters
 • opslaan en laden van parametersets
 • monitor voor weergave procesgegevens
 • 4-kanaals oscilloscoop-functie met gegevensopslag
 • afstandsbediening
 • universeel voor al onze digitale EHCD-besturingsmodules

De beschikbare parameters worden ingelezen als de aangesloten module is geïdentificeerd en worden gevisualiseerd in de parametertabel.

De exportfunctie kan worden gebruikt om parametersets van de pc naar de module te exporteren.

In de offline modus kan de gebruiker parametersets op de pc bewerken en opslaan, zelfs er geen module is aangesloten.

Door de monitorfunctie kunnen de procesvariabelen worden weergegeven evenals de digitale input en output, afhankelijk van de aangesloten module.

Met de geïntegreerde afstandsbedieningsfunctie kan de besturing direct worden bestuurd en kan de transmissie worden aandreven zonder regeling op hoger niveau.

De parametreringssoftware kan in principe worden uitgevoerd op alle Windows computers met Windows 2000/XP/7/10.

Download

KineSys

HYDAC frequentieregelaar – in kast geïnstalleerde HFI-CM

De krachtige pc-software HFI-CM-Startup (HYDAC frequentieregelaar – installatie in kast) biedt veel manieren om KineSys aandrijfsystemen snel op te starten en te optimaliseren.

Door de dialooggestuurde eerste opstart met grafische ondersteuning van aandrijvingen wordt de configuratie van het elektromechanisch of hydraulische systeem aanzienlijk vergemakkelijkt. De motor wordt geparametriseerd door het elektronische naamplaatje.

Een inbedrijfnamebestand kan worden gebruikt om seriële opstarts uit te voeren. Daardoor wordt aanzienlijk tijd bespaard bij serieprojecten. De software wordt afgerond met praktische en intuïtieve diagnostische instrumenten.

Download HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC frequentieregelaar – op motor geïnstalleerde HFI-MM

De pc-software HMM Start-up (c) is uiterst gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, waardoor dit de perfecte aansluiting vormt op uw aandrijfsysteem van HYDAC KineSys.

Met de software kan het elektromechanische of hydraulische systeem snel en ongecompliceerd worden geparametriseerd. De geïntegreerde oscilloscoop-functie kan worden gebruikt om operationele en meetgegevens te visualiseren en instellingen te controleren.
Automatische motoridentificatie, standaard parameterinstellingen en weergaven van aangepaste werkelijke waarde automatiseren en versnellen de eerste opstart van de toepassing.

Download HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronica

HMG 4000 firmware, handleiding, USB-driver, pc-software

De software HMGWin-2 is een handig pakket voor het analyseren en archiveren van grafieken en logbestanden die zijn geregistreerd met behulp van de HMG 4000 , of indien nodig voor het exporteren van de gegevens voor integratie in andere pc-programma's. 

Bovendien is het mogelijk om de HMG 4000 rechtstreeks vanaf de computer te bedienen. Er kunnen basisinstellingen worden ingevoerd en metingen kunnen online worden gestart en direct in realtime worden weergegeven op het pc-scherm, terwijl de meetcurves doorlopen.

Download HMGWin V04 software DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB-driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 pc-software

Deze software is een handig en simpel pakket voor het analyseren en archiveren van grafieken en logbestanden die zijn geregistreerd met behulp van de HMG 2500 / 30x0 , of indien nodig voor het exporteren van de gegevens voor integratie in andere pc-programma's. 

Bovendien is het mogelijk om de HMG 2500 / 30 x 0 rechtstreeks vanaf de computer te bedienen. Er kunnen basisinstellingen worden ingevoerd en metingen kunnen online worden gestart en direct in realtime worden weergegeven op het pc-scherm, terwijl de meetcurves doorlopen.

Download HMGWin V03 Software

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

HMG update-instructies

CMWIN pc-software

Deze software is speciaal ontwikkeld voor toepassingen voor conditiebewaking. 

Naast de HMGWIN 3000-functies kunnen hiermee

 • Condition Monitoring sensoren (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) en
 • Condition Monitoring apparaten (CMU 1000, CSI-F-10) 

worden uitgelezen, geconfigureerd en geparametriseerd.

Verder kunnen eenvoudig en comfortabel gebruikersspecifieke toepassingsprogramma's voor CMU 1000 en CSI-F-10 worden gecreëerd, geïntegreerd en uitgetest (in overeenstemming met IEC 61131).

De firmware CMU 1000 is beschikbaar in verschillende versies. Een V01.xx CMU kan alleen worden geüpdatet met een V01.xx versie en een V02.xx CMU alleen met een V02.xx versie.

Download CMWIN V03 software

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB-driver

Als een HYDAC meetapparaat voor het eerst wordt aangesloten op de pc, moet eerst de benodigde USB-driver worden geïnstalleerd.
De driver staat ook op de cd-rom die bij levering is inbegrepen. 


HE Virtual Comport Driver

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Updaten van een meetapparaat voor gebruik met USB 3.0

Als zich problemen voordoen bij het aansluiten van een HYDAC-meetapparaat (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) op USB 3.0, moet u een update van de driver uitvoeren.


Download USB3 update

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

Lineaire positiesensor HLT 1100 met CANopen-aansluiting

EDS-bestand en bedieningshandleiding voor de CANopen-interface

De lineaire positiesensor HLT 1100 met CANopen-aansluiting voldoet aan de norm CANopen volgens gedefinieerde profielen en vereisten.

De EDS (elektronische datasheet) bevat alle informatie over de parameters die specifiek zijn voor het meetsysteem en de bedrijfsmodi van het meetsysteem. Het EDS-bestand wordt geïntegreerd met behulp van de CANopen netwerkconfiguratietool om het meetsysteem correct te configureren of bedienen.

In de bedieningshandleiding voor de CANopen-aansluiting worden de functies beschreven die ondersteund worden door HLT 1100. (Basiskennis van CAN en CANopen wordt verondersteld)

Download HLT1100 V01

Gebruiksaanwijzing HLT 1100 CANopen_DE

Installatie instructies HLT1100 DE

ZBE P1-WIN pc software

Voor het programmeren en parametreren van programmeerbare drukschakelaars van HYDAC en IO-Link-sensoren van HYDAC.

De ZBE P1-WIN pc-software kan alleen met de programmeeradapter HYDAC ZBE P1 worden gebruikt.

Download ZBE P1-WIN pc software