Jogi információk és szabályzatok

Felelősség

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a weboldalunkon és a HYDAC Online Tools-on található alábbi információk olyan termékadatokon és értékeken alapulnak, amelyek átlagos alkalmazásokra vonatkoznak, és amelyek nem feltétlenül érvényesek konkrét esetekben. Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, az értékek, méretek és súlyok is változhatnak, bár mindent megteszünk azért, hogy ezeket a változásokat folyamatosan frissítsük. Az Ön által igényelt termék konkrét alkalmazásához kérjük, forduljon illetékes osztályunkhoz. A megkívánt teljesítményjellemzők ezután a vásárláskor összehangolhatók az egyedi eset igényeivel.
Szeretnénk továbbá kihangsúlyozni, hogy üzemi feltételeinket legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint alakítottuk ki. Ennek ellenére és a legnagyobb odafigyelés ellenére sem zárható ki, hogy hibák csúszhattak be.

Ezért felelősséget vállalunk szándékos kötelességszegés és súlyos gondatlanság esetén. Ezen túlmenően felelősséget vállalunk a csalárd módon eltitkolt vagy garantált hibákért, illetve gondatlan élet-, testi- és egészségkárosodás vagy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén is. A szerződés szempontjából lényeges kötelezettségek azok, amelyek teljesítése létfontosságú a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyekre az ügyfél rendszeresen támaszkodhat. Ez nem érinti a kötelező törvényi felelősséget, beleértve, de nem kizárólagosan, a német termékfelelősségi törvény (ProdHaftG) szerinti felelősséget. Ellenkező esetben elhárítunk minden felelősséget, függetlenül attól, hogy az ilyen felelősség milyen jogi alapon alapul. Abban az esetben, ha gondatlanságból megszegnénk bármely lényeges szerződéses kötelezettséget, felelősségünk az észszerűen előrelátható veszteségre korlátozódik.

Megállapodás a személyes adatok kezeléséről

Ön még nem kötött velünk szerződést az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikke szerinti megbízásos adatkezelésre?

Erre mindig szükség van, ha nevünkben személyes adatokat dolgoz fel tőlünk, vagy ha olyan személyes adatokhoz jut (tudna) hozzáférni, amelyekért felelősek vagyunk.

Ezúton kérjük, hogy a GDPR 28. cikkének (7) bekezdése szerint írja alá a megbízási feldolgozásra vonatkozó szerződésünket*1.

Szerződés aláírása

Az aláírás után automatikusan kap egy másolatot e-mailben a fájljairól.

A szerződésben kérjük töltse ki az alábbi kért részeket, vagy töltse fel dokumentumát ennek megfelelően:

 1. 1. melléklet - név, cím, beosztás, elérhetőségek és aláírás.
 2. 1. melléklet - a megállapodás tárgya, típusa és időtartama
 3. 2 a) melléklet - az érintettek kategóriái
 4. 2 b) melléklet - a személyes adatok kategóriái
 5. 2 c) melléklet – (adott esetben) korlátozások vagy további biztosítékok érzékeny adatok feldolgozása esetén (GDPR 9. cikk)
 6. 2 d) melléklet - a feldolgozás típusa
 7. 2 e) melléklet - a feldolgozás célja
 8. 2 j) melléklet - felelős kapcsolattartó személy
 9. 3. melléklet - további technikai és szervezési intézkedések (feltöltés)
 10. 4. melléklet - a feldolgozási tevékenységek listája a DSGVO 30. cikkének (2) bekezdése szerint (feltöltés)
 11. 5. melléklet - alvállalkozók listája (feltöltés)

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. privacy@hydac.com címen.

*1 A szerződés megfelel az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkének (7) bekezdése szerinti, az adatkezelők és -feldolgozók közötti általános szerződési feltételekről szóló, 2021. június 4-i (EU) 2021/915 számú európai bizottsági végrehajtási határozatnak (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

IT-biztonsági irányelv Külső szolgáltatók