Biomicron®-suodatinelementtitekniikka suojaa dieselbakteereilta Miten dieselsuodattimet suojaavat moottoreita ja säiliöitä mikrobeilta

Nykyaikaisissa dieselmoottoreissa kulkee todella paljon polttoainetta. Tämä tarkoittaa, että asennettujen suodattimien läpi kulkee polttoainetta, josta vain osa käytetään. Ylimääräinen suodattimien läpi kulkenut polttoaine ohjataan takaisin polttoainesäiliöön. Biomicron®-teknologia pienentää merkittävästi tämän paluuvirtauksen mikrobikuormitusta. Tällä tavoin polttoainesäiliön mikro-organismien määrä vähenee asteittain. Tämä hyödyttää koko polttoainejärjestelmää. Liikkuvia työkoneita ja hyötyajoneuvoja käytetään ankarimmissa työolosuhteissa ympäri maailmaa. Dieselpolttoaineen optimaalisen käsittelyn ansiosta ajoneuvosi toimivat asianmukaisesti sekä moottoria ja koko voimansiirtorakennetta suojataan vaurioilta.

Mikrobivapaa: terve polttoainejärjestelmä vahvoilla dieselsuodattimilla

Mikä on dieselbakteeri?Suojaa konettasi näkymättömältä vaaralta

Dieselbakteerin seuraukset: mikrobien saastuttamat järjestelmät ovat tehottomampia. Suodattimet on vaihdettava säännöllisemmin. Arvokkaita resursseja tuhlaantuu lisääntyneiden kunnossapitovaatimusten myötä.

Mutta miksi asia on näin? Tämä mikrobikontaminaatio vaikuttaa koneiden säiliö-, moottori- ja polttoainejärjestelmiin – erityisesti sellaisten koneiden järjestelmiin, jotka ovat pitkään käyttämättöminä (esim. vuokralaitteet ja -kalusto, kausiluonteisesti käytettävät sadonkorjuukoneet tai dieselkäyttöiset varavoimageneraattorit). Dieselbakteeri suosii yleisesti käytettyä dieselöljyä ja raskasöljyjä. Dieselbakteeri on dieselpolttoaineen mikrobikontaminaatio, joka voidaan luokitella perinteiseksi biologiseksi likaantumiseksi. Bakteerit ja sienet muodostavat ns. biofilmin kasaantumalla limaiseksi kalvoksi tai hiutaleiksi. Tätä esiintyy kaikilla pinnoilla vahingoittaen ympäröiviä materiaaleja.

Tätä esiintyy erityisesti silloin, kun nesteitä käsitellään suodattimilla, kuten polttoainesuodattimilla. Kasvu johtuu yleensä veden pääsemisestä järjestelmään. Biofilmi kertyy veden ja polttoaineen välille. Biofilmin muodostavat bakteerit muodostavat limaisen kalvon nesteen rajakerrokseen.

Dieselbakteerin torjuminenBiomicron®-dieselsuodatinelementit estävät mikrobien kasvun

Säiliöissä vapaana oleva vesi lisää mikrobien, kuten bakteerien, sienten ja mikro-organismien kasvua. HYDAC on kehittänyt näiden ongelmien ratkaisuun innovatiivisen kolmivaiheisen suodatinelementtiteknologian.

Biomicron®tuottaa kolmenlaista hyötyä:

 • Hiukkassuodatus:polttoaine pidetään mahdollisimman puhtaana luotettavan hiukkassuodatuksen avulla.
 • Veden erottaminen:biofilmin leviäminen estetään erottamalla vapaana oleva vesi tehokkaasti.
 • Suojautuminen mikrobien kasvua vastaan:täysin synteettiset suodatinmateriaalit ja kaksivaiheinen elementtirakenne estävät mikrobien leviämisen itse suodattimeen. Koko polttoainejärjestelmä, mukaan lukien säiliö, puhdistetaan samalla.

Miten suodatinelementtitekniikka toimii?
Erottelumekanismit, kuten inertia, diffuusio, sähköstaattiset voimat ja tartuntavoimat nappaavat polttoainesäiliöön kertyneet mikro-organismit. Biomicron®-teknologia häiritsee solujen aineenvaihduntaa estäen mikrobien kasvun. Kaksivaiheisella elementtirakenteella on sulauttava vaikutus ja se muodostaa vettä hylkivän esteen veden erottamista varten. Biomicron®on saatavilla eri suodatusluokissa (5, 7, 10, 30 µm).

Ota yhteyttä meihin

HYDACin ratkaisut

HYDAC HDP Diesel Precare

Polttoaineen luotettava esisuodatus: HDP suojaa ajoneuvojen valmistajia ja käyttäjiä toimintahäiriöiltä, vioilta ja kalliilta huoltokäynneiltä. Plug and Play -tyhjennysratkaisun avulla vesi voidaan poistaa polttoainejärjestelmästä täysin automaattisesti vaatimatta käyttäjältä toimia imupuolen käytön aikana (HDP HighTech). Ratkaisu on saatavilla myös käyttäjältä toimia edellyttävänä versiona (HDP BestCost). Imukykyinen HDP-esisuodatin suojaa kaikkia pumppuja ja polttoainejärjestelmän komponentteja vedeltä ja kontaminoitumiselta.

HYDAC HDM Diesel Maincare

Hyvä liankeruukapasiteetti, kompakti koko ja ympäristöystävällinen hävittäminen – HDM-kuppisuodatinjärjestelmä täyttää nämä markkinoiden vaatimukset. Suodattaa luotettavasti diesel- ja biopolttoaineen päävirtauksessa. HDM saavuttaa helposti puhtausluokat 12/9/6 moottorin tärinästä ja kuormituksen muuttumisesta huolimatta. Kehitämme vakiosarjojen lisäksi tilauksesta räätälöityjä pääsuodatinmoduuleja.

HYDAC Dieselmicron®

Dieselmicron®-suodatinelementti erottelee veden kontaminaatiotasosta riippumatta sekä hiukkaset erinomaisella tarkkuudella. Tämä on mahdollista kaksivaiheisen rakenteen ansiosta. Täysin synteettinen suodatinmateriaali takaa hyvän liankeruukapasiteetin ja tasaisen sulautumisen. Toisessa vaiheessa sihtiputken vettä hylkivä estokerros erottelee luotettavasti suurentuneet vesipisarat.

Lisätietoja: HYDAC Dieselmicron®

Etusi HYDACin dieselsuodattimet suojaavat dieselbakteerilta

Suodatinelementtitekniikkamme torjuu bakteerien kasvua ainutlaatuisella kolmoistoiminnolla.

Bakteerikasvun torjuminen

Suodatinelementtitekniikassamme on kolme ainutlaatuista toimintoa: hiukkassuodatus, veden erottaminen ja suodattimen suojaaminen bakteerikasvua vastaan innovatiivisen suodatinmateriaalin avulla.

Biomicron® torjuu bakteerien kasvua suodattimissa koko suodattimen käyttöiän ajan.

Elementtien pienempi vaihtotarve

Biomicron®torjuu bakteerien (kuten dieselbakteerin) kasvua suodattimissa koko suodattimen käyttöiän ajan. Itseään suojaavien elementtien ansiosta suodattimen käyttöikä mikrobien kontaminoimissa järjestelmissä pitenee.

Luotettava hiukkassuodatus ja veden erottaminen auttavat parantamaan koneen käytettävyyttä.

Koneen käytettävyys

Luotettava hiukkassuodatus voi parantaa myös kausittaisesti käytettävien koneiden käytettävyyttä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä dieselbakteeri tarkoittaa?

Dieselbakteeri tarkoittaa dieselpolttoaineen mikrobikontaminaatiota, joka voidaan luokitella perinteiseksi biologiseksi likaantumiseksi. Pinnoilla kasvaa mikro-organismeja, jotka vahingoittavat materiaaleja. Erilaiset organismit, kuten bakteerit ja sienet, muodostavat limamaisen kalvon tai hiutaleita. Muodostunut biofilmi kasvaa kaikilla pinnoilla.

Biofilmi tukkii suodattimen pinnan. Seuraus: paine-ero kasvaa ja polttoaine muuttuu syövyttävämmäksi. Organismien määrä veden ja polttoaineen rajalla lisääntyy, kun polttoainejärjestelmään pääsee vettä. Limainen, paksuudeltaan vaihteleva kalvo muodostuu. Nesteen rajakerrokseen kertyvät bakteerit, jotka käyttävät ravinnokseen polttoaineen ravinteita, muodostavat biofilmin. Organismit selviytyvät jopa äärimmäisissä olosuhteissa mekaaniselta rasitukselta suojaavan biofilmin ansiosta. Filmi on usein epätasainen, mikä luo aerobisia ja anaerobisia alueita. Tämä luo oivan elinympäristön monille organismeille sekä edistää geenien siirtymistä bakteerien välillä. Pesäke sopeutuu nopeasti uusiin olosuhteisiin ja muuttuu vastustuskykyisemmäksi biosideille. Tämän seurauksena bakteerit selviytyvät paremmin biofilmissä ja kestävät paremmin ulkoista kuormitusta. Lisäksi dieselbakteeri kasvattaa polttoaineen happolukua ja komponentit korrosoituvat voimakkaammin.

Miten dieselbakteeri muodostuu?

Dieselbakteeri syntyy, kun biofilmin muodostavat bakteerit tarttuvat esimerkiksi suodatinelementin pintaan. Tähän liittyy yksittäisten bakteerien kiinnittyminen pintaan. Bakteerien välisen vetovoiman kantavia voimia ovat: Van der Waalsin voimat, sähköstaattinen vetovoima, vetysidosten muodostuminen ja muut fysikaaliskemialliset prosessit. Matriisirakenteen muodostuminen ja koheesio johtuvat myös pääasiassa näistä tekijöistä. Matriisimuodostelma antaa biofilmille tyypilliset ominaisuudet ja ulkomuodon. Vakaan matriisin muodostuminen edellyttää biofilmin muodostavien bakteerien leviämistä pinnalla. Aluksi bakteerit levittäytyvät koko pinnalle vieretysten. Levittäydyttyään koko alueelle organismit alkavat kasvaa päällekkäin useisiin kerroksiin.

Solunulkoisilla polymeereillä (Extracellular Polymer Substance, EPS) on tärkeä merkitys tämän monikerroksisen matriisin koheesion kannalta. Nämä aineet ovat organismeja ympäröiviä biopolymeerejä. Ne ovat peräisin itse organismeista, sillä ne ovat bakteerien aineenvaihduntatuotteita tai kuolleiden organismien jäänteitä. Ne koostuvat polysakkarideista, proteiineista, glykoproteiineista, glykolipideistä, solunulkoisesta DNA:sta ja muista nukleiinihapoista. Biopolymeerit ympäröivät yksittäisiä bakteerisoluja ja muodostavat kiinteän, kolmiulotteisen, heterogeenisen rakenteen pitelemällä soluja yhdessä. Tämä muodostaa biofilmin. Se näyttää limalta. Biofilmi pitää mikro-organismit kasassa ja mahdollistaa niiden kiinnittymisen pintaan vakaasti. Tämä rakenne antaa organismeille erinomaisen suojan ulkoisia vaikutuksia vastaan. EPS-rakenteen sisällä tapahtuu ainoastaan diffuusio- ja konvektioprosesseja, joissa bakteerisoluille syötetään substraatteja. Heterogeeninen rakenne mahdollistaa konvektiovirtaukset. Lisäksi EPS toimii typen, hiilen ja fosfaatin lähteenä. Tästä kaikesta huolimatta biofilmin paksuudella on rajansa. Tämä johtuu siitä, että happea ja substraatteja on paikoin rajallisesti kalvon paksuuden kasvaessa. Seuraus: organismit kuolevat ja biofilmin osat irtoavat. Nestevirtojen tuottamat leikkausvoimat kuluttavat ylempiä kerroksia. Yhdessä nämä prosessit tasapainottavat biofilmin kasvua ja eroosiota.

 

Mitkä ovat dieselbakteerin organismeja?

Dieselbakteerin organismit ovat vedessä, ilmassa ja maaperässä eläviä ympäristöbakteereja.
Mikro-organismit kasvavat eksponentiaalisen nopeasti. Tämä tarkoittaa, että dieselbakteeri vaurioittaa koneita ja polttoainesuodattimia pian alkuperäisen tartunnan jälkeen.
 
Tyypillisiä dieselbakteerin organismeja ovat:

 • Bakteerit: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
 • Sienet: Hormoconis resinae
 • Hiivat: Yarrowia tropicalis

Miten dieselbakteerin voi havaita?

Dieselbakteerin voi havaita seuraavista merkeistä:

 • Epämiellyttävä, pilaantunut haju
 • Samea polttoaine
 • Polttoaineen värjäytyminen (keltainen, vihreä, ruskea)
 • Limainen kerrostuma polttoaineessa
 • Limaiset jäämät suodattimissa
 • Limaiset jäämät polttoainetta kuljettavissa osissa

Mitä seurauksia dieselbakteerilla on?

Dieselbakteeri voi vaikuttaa merkittävästi erityisesti polttoaineen kulutukseen. Se voi aiheuttaa vakavia vaurioita metallikomponenteille. Mikro-organismit liuottavat metalleja ja lisäävät niiden korroosiota. Tällaisen korroosion vaikutuksia metallisäiliön voidaan havainnollistaa polttoainesäiliöesimerkin avulla.

Metallin haurastuessa tiettyihin kohtiin syntyy painaumia. Tämä vaikuttaa biofilmin kanssa kosketuksiin joutuviin komponentteihin. Lisäksi mikro-organismien aineenvaihduntatuotteet aiheuttavat polttoaineen happamoitumista. Ne koostuvat hapoista ja vapaista radikaaleista, jotka tukevat polttoaineen kemiallisia hapettumis- ja hydrolyysiprosesseja. Tämän seurauksena dieselin happamuus nousee muutamassa päivässä kohtuuttoman korkeaksi. Polttoaineletkut ja -suodattimet tukkeutuvat polttoainejärjestelmien biologisen likaantumisen seurauksena.

Suodatin ei kuitenkaan aina tukkeudu vähitellen. Polttoainesäiliöön päätyvä biomassa voi myös aiheuttaa akuutin suodattimen tukkeutumisen. Tämän myötä virtausnopeus laskee huomattavasti ja paine-ero kasvaa. Polttomoottori ei myöskään saa enää riittävästi polttoainetta. Tämän seurauksena moottori ei enää käynnisty tai koneen komponentit vaurioituvat vakavasti käytön aikana (esim. matala- ja korkeapainepumppujen kavitaatiovauriot). Vapaat bakteerirakenteet voivat aiheuttaa suodattimen pinnalle perinteistä biologista likaantumista, jolla on samoja kauaskantoisia vaikutuksia.

Lataa Täältä saat kattavaa tietoa dieselsuodattimista ja suodatinelementeistä – paras keino suojata polttoainejärjestelmiä dieselbakteerilta.

Yhteydenottaminen HYDACiin

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää dieselbakteerista ja sen torjumisesta tehokkaalla Biomicron®-suodatinelementtitekniikalla.

Ota yhteyttä meihin

Lisää lehtiartikkeleita tästä aiheesta

Dieselin suodatus kaivosteollisuudessa
Aiheet ja tuotteet
| 2 minuuttia

Epäpuhtaasta dieselistä johtuva järjestelmähäiriö on viimeinen asia, jota avolouhinnassa kaivataan. Sillä tuotantovaltaisella alalla, kuten kaivosteollisuudessa, suorituskyvyn, luotettavuuden ja alhaisten käyttökustannusten kaltaiset tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä. Tehokas polttoaineen suodatus on ratkaisu näihin haasteisiin: HYDACin dieselsuodattimien ansiosta järjestelmäsi ja koneesi ovat täydellisesti varustettuja toimitusketjun kaikissa vaiheissa.