Tietoja HYDACista

HYDAC-ryhmän jäsenenä Hydac Oy tarjoaa hydrauliikan, voitelun, elektroniikan, jäähdytys- ja prosessitekniikan asiantuntemusta suomalaiselle koneenrakennusteollisuudelle ja loppukäyttäjille lähes 40 vuoden paikallisella kokemuksella.

HYDAC Oy

HYDAC Oy on vuodesta 1985 Suomessa toiminut hydrauliikka-alan toimija. Olemme osa saksalaista HYDAC-ryhmää, joka maailmanlaajuisen myyntiverkoston voimin vastaa kansainvälistyvän asiakaskunnan asettamiin haasteisiin toimimalla globaalisti unohtamatta paikallisuutta ja palvelua.

Nykyisin toimintamme on voimakkaasti laajentunut perinteisen hydrauliikka-alan ulkopuolelle ja kehitämme aktiivisesti mm. kunnonvalvontaan, komponenttipuhtauteen, prosessitekniikan sovelluksiin, dieselsuodatukseen, ohjausjärjestelmiin, E-Mobilityyn ja vetysovelluksiin liittyviä tuotteita ja järjestelmiä.


Technion Oy:n liittäminen osaksi HYDAC-ryhmää vuonna 2019 mahdollistaa meille entistäkin paremmat mahdollisuudet tarjota kokonaisratkaisuja erityisesti mobilekonerakentajille jatkuvasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Yhdistymisen myötä sähköisten ohjausjärjestelmien ja niihin liittyvä ohjelmistotarjontamme monipuolistui.

Vahva perheomistajatausta takaa HYDAC-ryhmän asiakkaille joustavan ja asiantuntevan palvelun.

Suomessa HYDAC Oy:n toiminnan perustana ovat omat eurooppalaiset HYDAC-tuotetehtaat, joista jokainen on alallaan maailman johtavien toimijoiden joukossa. Sovellusalueemme on laaja, käsittäen kaikki teollisuus- ja mobilehydrauliikan, voitelu- ja jäähdytysjärjestelmien sekä prosessisuodatuksen sovellukset; komponenttitasolta aina kokonaisiin järjestelmiin asti.

Oman paikallisen suunnittelun ja kokoonpanon ansiosta pystymme toteuttamaan järjestelmät joustavasti ja ammattitaidolla; MADE IN FINLAND.

Asiakastyytyväisyys on tärkein tavoitteemme ja sen toteutamme korkealaatuisilla HYDAC-tuotteilla, projektiosaamisella ja jatkuvalla tuotekehityksellä sekä paikallisella ja globaalilla palvelulla. Suomessa palvelemme asiakkaitamme Vantaan ja Tampereen toimipisteistä käsin sekä laajan Partner-verkoston välityksellä.

Toimipaikkamme
Vantaa (pääkonttori)

Kisällintie 5
01730 Vantaa

Tampere
Postitorvenkatu 16
33840 Tampere

Laskutusosoite
Hydac Oy
Kisällintie 5
01730 Vantaa

Verkkolaskutusosoite (OVT)
003705839104

Operaattoritunnus
003723609900   (PAGERO)

Sähköposti (pdf-liitetiedostona)
invoice@hydac.fi

 

Y-tunnus
0583910-4

Vastuullisuus

Ilmastotavoitteemme

Me Hydac Oy:ssä panostamme jatkuvasti omien päästöjemme vähentämiseen. Tähtäämme siihen, että toimintamme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Hydac Oy:n oman toiminnan suurimmat päästöt syntyvät kiinteistöjen kuluttamasta sähköstä ja lämmöstä sekä logistiikan kuljetusten polttoaineenkulutuksesta.

Keskeisiä keinoja nollapäästöihin pääsemiseksi ovat uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön käyttö. Kannustamme koko toimitusketjuamme, henkilöstöämme ja asiakkaitamme päästöjen vähennystoimiin.

Saavutuksiamme

Energy generation

Energia

Sähkö ja kaukolämpö mitä ostamme on päästötöntä. Vantaan toimipaikassa oma aurinkovoimalamme tuottaa osan käyttämästämme energiasta.

Environment

Kuljetukset

Kuljetuksissa käytämme päästökompensoituja kuljetuksia.

E-mobility

Työmatkapäästöt

Työmatkapäästöjen pieneneminen työsuhdepolkupyörien sekä etätyömahdollisuuksien seurauksena.

Collaboration

Energiatehokkuussopimus

Olemme liittyneet kaupan alan energiatehokkuussopimukseen.

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Hiilikädenjälki

Olemme auttaneet kymmeniä suomalaisia konevalmistaija jo avaintekniikoillamme CO2 pääsöjen vähentämisessä heidän koneissaan ja laitteissaan.

 

Fluid engineering

Toteutamme YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteita Fluid Engineering osaamisellamme sekä tekniikoillamme ja tarjoamme näitä lisäarvona asiakkaillemme.

Fluid Engineering osaamisella & tekniikoillamme vaikutamme Agenda2030 kohtiin:

Tavoite 7
Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

Tavoite 9
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita, joissa kohta 9.4. lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa

Tavoite 13
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Tavoite 14
Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Arvot

Asiakassuuntautuneisuus

Tähtäämme asiakashyötyyn.

Muutoshalukkuus

Toimintaympäristö muuttuu -ja niin mekin.

Luotettavuus

Täytämme lupauksemme.

Uteliaisuus

Innostus ja mielenkiinto uusiin asioihin.

Rohkeus

Haluamme uusia haasteita.

 

Yrittäjähenkisyys

Kaikki osallistumme oman ja yrityksen menestyksen rakentamiseen.

 

Business code

HYDAC Group

Being a globally active group of companies, we see it as a matter of course to act according to the same basic principles on the market all over the world with responsibility towards the environment and society. For this reason we are certified, with re-certifications performed at regular intervals.

The business code below lays down minimum requirements on this basis, which can be supplemented to suit national needs.

 1. Relevant existing laws and other national and international regulations form the natural fundamentals for our action.
     
 2. We take account of the relevant social, cultural and political boundary conditions.
   
 3. For us, human dignity rules out any kind of discrimination, force or harassment. It also means that workers should be free to join associations and to exercise this right within the framework of applicable legal provisions.
     
 4. The applicable regulations with regard to protection of minors, labour protection and health protection are an imperative and postulation for us to put these human rights into practice. 
   
 5. Confidentiality is a central prerequisite for fair and partnership-based cooperation. This includes respect for the privacy of each individual, including their personal data. 
      
 6. We stand by the principles of a free market economy and hence by open and fair competition. We neither engage in nor tolerate any form of corruption or other improper influence over others’ freedom to make decisions. 
   
 7. We develop and produce safe and reliable quality products with a view to efficient and sustainable future viability. 
   
 8. In compliance with national and international environmental standards, we avoid adverse impact on the environment, observe requirements regarding the origin of raw materials and use resources responsibly and efficiently to contribute to sustainable development.
       
 9. We give employees and other interested third parties confidential access to a process for reporting potential breaches of these principles. 
   
 10. Independently of any legal obligations, we expect our business partners to comply on their part with the fundamental guidelines of these principles and to actively ensure that their own business partners also comply with these guidelines and respect them.
  We will not cooperate with persons, companies or institutions, of whom or which we know that they do not observe minimum standards.

 

Hydac Oy

Hydac Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan HYDAC-ryhmän periaatteita, koska maailmanlaajuisena ryhmänä näemme välttämättömäksi toimia näiden samojen periaatteiden mukaisesti kaikkialla maailmassa. Nämä liiketoimintaperiaatteet asettavat minimitason, jota täydennetään kansallisista tarpeista johdetuilla periaatteilla. 

 1. Kulloisetkin kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset muodostavat luonnollisen perustan kaikelle toiminnallemme. 
   
 2. Huomioimme aina kulloisetkin sosiaaliset, kulttuurilliset ja poliittiset olosuhteet ja rajoitukset. 
   
 3. Ihmisarvon kunnioittaminen sulkee toiminnastamme pois kaikenlaisen syrjinnän, pakottamisen ja ahdistelun. Se tarkoittaa myös sitä, että työntekijöillä on yhdistymisvapaus ja oikeus käyttää sitä sovellettavien lakien puitteissa. 
   
 4. Alaikäisen työvoiman käytöstä, työsuojelusta ja työturvallisuudesta säädetyt, voimassaolevat säännökset, velvoittavat meitä toimimaan niiden mukaisesti. 
   
 5. Luottamuksellisuus on keskeinen edellytys kaikelle reilulle, kumppanuuteen perustuvalle toiminnallemme kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Tämä sisältää yksityisyyden kunnioittamisen henkilötiedot mukaanlukien. 
   
 6. Kannatamme vapaata markkinataloutta ja täten myös vapaata ja reilua kilpailua. Emme hyväksy tai edesauta minkäänlaista korruptiota tai muuta sopimatonta vaikuttamista muiden päätöksiin. 
   
 7. Kehitämme ja valmistamme turvallisia ja laadultaan luotettavia tuotteita, tehokkaan ja kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. 
   
 8. Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisesti minimoimme haitalliset ympäristövaikutuksemme, noudatamme raaka-aineiden alkuperää koskevia vaatimuksia ja käytämme resursseja vastuullisesti ja tehokkaasti edistääksemme kestävää kehitystä. 
   
 9. Tarjoamme työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen ilmoituskanavan, jonka kautta he voivat raportoida näiden periaatteiden laiminlyönneistä. 
   
 10. Mahdollisista lakisääteisistä velvoitteista huolimatta, odotamme yhteistyökumppaneiltamme näiden periaatteiden noudattamista ja niiden valvomista myös omilta yhteistyökumppaneiltaan. Emme toimi yhteistyössä henkilöiden, yritysten tai instituutioiden kanssa, joiden tiedämme poikkeavan näistä yllä luetelluista minimitason vaatimuksista. 
   

Sertifikaatit ja lataukset Toimintamme on sertifioitu laajasti: ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001

Hydac Oy tapahtumissa 2024

Yritys,

Palveluntarjoaja

Tavataan vuoden 2024 tapahtumissa!

Katso missä voit tavata meitä kasvotusten vuonna 2024!