Hydrauliikka siirtyy IO-Linkiin Räätälöityä ohjausteknologiaa hydraulikäyttösi tehtäviin

Meidän vastauksemme älykkään tiedon kasvavaan tarpeeseen: Tilanteissa, joissa anturit ja toimilaitteet edelleen usein kommunikoivat koneen ohjausjärjestelmän kanssa analogisessa muodossa, IO-Link muodostaa nopeasti ja helposti digitaalisen sillan ja on olennainen vaihe tiellä kohti parempaa tehokkuutta ja koneen käytettävyyttä. Voit luottaa älykkäisiin komponentteihimme ja ratkaisuihimme, joissa on kansainvälisesti standardoitut IO-Link-liitännät. Tutustu IO-Linkin toiminnallisuuteen.

Kohti tulevaa HYDACin tuella: digitaalisen lisäarvon luomista IO-Linkin avulla

Lisää nyt koneesi käytettävyyttä: valikoimaa riittää aina IO-Link-antureista IO-Link-valmiudella varustettuihin komponentteihin ja järjestelmiin. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kun haluat saada tarvepohjaisen IO-Link-ratkaisun.

Ota yhteyttä meihin

Tulevaisuuteen suuntautuva liitäntäratkaisu: IO-Link

Toisin kuin analogisissa järjestelmissä, digitaalinen IO-Link-viestintäprotokolla mahdollistaa muiden tietojen lähettämisen prosessitietojen lisäksi. Tämä antaa sinulle olennaisia tietoja arvojen tilasta ja virheviestejä mahdollisista vaarallisista tapahtumista sekä paljon tietoja laitteesta itsestään, kuten esimerkiksi tunnuksen, käyttöparametrit tai diagnostiikan. Alimmalla kenttätasolla antureiden ja toimilaitteiden kanssa tapahtuvan kaksisuuntaisen viestinnän ansiosta IO-Link mahdollistaa etädiagnostiikan, etähuollon ja ennakoivan huollon kaltaiset palvelut. Hyödynnä IO-Link-antureiden ja IO-Link-valmiudella varustettujen komponenttien ja järjestelmien valikoimaamme. Löydät lisätietoja IO-Linkin toiminnallisuudesta Usein kysytyistä kysymyksistä

Meidän ratkaisumme: hyväksi havaitun hydrauliikan ja modernin IO-Link-tekniikan yhdistelmäHYDACilla automaation hydrauliikan asiantuntemus ja elektroniikan osaaminen kulkevat käsi kädessä

HYDAC toimittaa sovelluskohtaisia IO-Link-antureita hydraulisiin koneisiisi. Tämä tasoittaa tietä muiden prosessien automatisoinnille ja luo merkityksellistä lisäarvoa sovelluksiisi.

Merkitsevä eroNäin hyödyt HYDACin asiantuntijoiden osaamisesta

Meillä on tarjolla elektroniikan asiantuntemuksen ja hydrauliikan osaamisen vahva yhdistelmä. Taustallamme on 60 vuoden asiantuntemus hydrauliikan komponenteista ja sovelluksista, joten voimme tarjota sinulle muuhunkin kuin automaatioon soveltuvat anturit. Anturimme tuottavat myös arvokasta, älykästä tuotetietoa ja sovelluskohtaista tietoa, jota voidaan hakea milloin tahansa IO-Linkin kautta. Älykkäiden IO-Link-antureidemme ansiosta hydrauliikan tehtävät on jo ratkaistu valmiiksi ja ne ovat käytettävissäsi avaimet käteen -periaatteella.

Nopeaa ja helppoa ohjaimeesi integrointia varten tarjoamme sinulle Siemens S7- ja CODESYS-toimintomoduulit.

Tuotevalikoimaamme kuuluvilla HYDACin IO-Link-ratkaisuilla voit verkottaa järjestelmäsi joustavasti Fiksuista painelähettimistä älykkäisiin palloventtiileihin

HYDACin älykäs painelähetin HPT 1000Smart

Älykkään painelähettimen HPT 1000S:n ensisijainen tehtävä on tarjota mittauksia järjestelmän ohjausta varten. Sen lisäksi se tarjoaa hydrauliikan käyttöä koskevan kuormitusprofiilin millä tahansa hetkellä. Näin ongelmat voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja vahingot ja käyttökatkot vältetään. Painelähettimeen tallennetut valvonta- ja diagnostiikkatiedot lisäävät osaltaan palvelun tehokkuutta.

Lisätietoja HYDACin painelähettimistä

HYDACin Virtual Fluid Lab

Haluatko saada parhaan hyödyn irti suodattimesi potentiaalisesta käyttöiästä, vähentää materiaali- ja huoltokustannuksia sekä suojella ympäristöä? IO-Link-valmiudella varustettu HYDACin VFL-anturi valvoo suodattimen painetta ja antaa arvion suodattimen jäljellä olevasta käyttöiästä. IO-Link-antureiden ansiosta voit milloin tahansa saada tietoosi järjestelmiesi suodatinten jäljellä olevan käyttöiän ennakoivan huollon suunnittelua varten.

HYDACin älykäs ja kompakti hydraulikoneikko CO1S

Suojaudu ennakoimatonta huoltotyötä ja konevikoja vastaan: älykäs ja kompakti hydraulikoneikkomme valvoo hydrauliikan käyttöä ja omaa toimintaansa. CO1S ilmoittaa koneelle poikkeamat ja niiden syyt. Tämä lisää koneidesi käytettävyyttä ja mahdollistaa huollon suunnittelun sekä toteutuksen suunnitelmallisella tavalla. Hyödynnä koneen paremman käytettävyyden tarjoamia etuja – Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

HYDACin palloventtiili pneumaattisella toimilaitteella ja asennon valvonnalla

Jatkuva asentoa koskeva palaute tarkoittaa, että IO-Link-liitännällä varustetun integroidun asentoanturin ansiosta näet kaikki prosessiarvosi yhdellä silmäyksellä. Olipa kyse sitten ajan valvonnan, syklilaskureiden tai käyttötilojen LED-näyttöjen kytkennästä, me yksinkertaistamme ja optimoimme konearkkitehtuurisi älykkäillä komponenteillamme.

Lisätietoja HYDACin palloventtiileistä

HYDAC-venttiilit antureilla ja digitaalisella ohjauselektroniikalla (IO-Link, tyyppi A ja B)

IO-Linkin kautta tapahtuva kommunikaatio tarjoaa lisäarvoa erityisesti venttiileiden kunnon jatkuvan valvonnan muodossa. Diagnostiikkatietojen ohella se tarjoaa etähuollon mahdollisuuden ja tuottaa tärkeää tietoa koko käyttöiän ajalta. Voit myös yksinkertaistaa monimutkaista parametrointia. Digitaalisella ohjauselektroniikalla ja integroiduilla antureilla varustettujen HYDAC-venttiilien ansiosta voit ottaa käyttöön älykkäitä lisätoimintoja ja hyödyntää ohjelmistoa valvonnan ja virheviestien lisäksi.

Lisätietoja elektroniikalla varustetuista venttiileistä

HYDACin fiksu p0-vahti älykkääseen akunvalvontaan

Kaksi toimintoa yhdessä komponentissa: hydrauliakut voivat menettää ajan myötä kaasulatauksensa. Integroidulla akun valvonnalla varustetun älykkään EDS 3400 -paineanturin ansiosta et tarvitse erillistä anturia kaasun mittaukseen. EDS 3400 mittaa älykkäällä tietojen tulkinnalla kaasun esitäyttöpaineen samanaikaisesti öljynpaineen kanssa. Näin järjestelmäsi turvallisuus paranee ja kaasuvuodot havaitaan nopeammin. Arvokasta aikaa säästyy ja huollon suunnittelu käy helpommin, pitkän tähtäimen kustannussäästöjä ajatellen.

Lisätietoja HYDACin p0-vahdista

Etusi: IO-Linkin tarjoamat mahdollisuudet...

IO-Link mahdollistaa tehokkaan parametroinnin

Tehokas parametrointi

...nopeampi käyttöönotto parametrien täysautomaattisen asennuksen avulla sekä "plug and play" -vaihto huollon tapauksessa minimaalisella virhealttiudella
 

IO-Link mahdollistaa kunnonvalvonnan ja ennakoivan huollon

Kunnonvalvonta ja ennakoiva huolto 

...vioilta välttyminen sekä ennakoitavat huollon käyttökatkot ja tehokas huoltopalvelu
 

IO-Link mahdollistaa diagnostiikan ja huollon etänä

Digitaalipaveluiden tietokanta

…etädiagnoosi ja -huolto sekä mahdollisuus uusiin liiketoimintamalleihin 

Usein kysytyt kysymykset Mitä sinun tarvitsee tietää IO-Linkistä

Mitä tarkoittaa IO-Linkin toiminnallisuus?

 • IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuisesti standardin IEC 61131 9 mukaan standardoitu I/O-teknologia
 • IO-Link on kaksisuuntainen kommunikaatiojärjestelmä automaatiojärjestelmän älykkäiden antureiden ja toimilaitteiden keskinäistä yhteyttä varten
 • IO-Link on digitaalinen kaksipisteyhteys
 • IO-Link mahdollistaa koodatun kytkennän - "0" = 0 V, "1" = 24 V
 • IO-Link ei ole kenttäväylä. Se on digitaalinen signaali
 • IO-Link voi kommunikoida minkä tahansa kenttäväylän kanssa vastaavilla IO-Link mastereilla
 • IO-Link käyttää vakiintunutta ja testattua yhteysteknologiaa antureille ja toimilaitteille

Mitkä komponentit käyttävät IO-Linkiä?

IO-Linkiä käyttävien komponenttien (kuten antureiden tai toimilaitteiden) lisäksi IO-Link vaatii yhden tai useamman IO-Link masterin keskusverkkosolmuiksi IO-Linkin komponentteja ja kenttäväyliä varten. Kaikki kaksipisteyhteydet toteutetaan fyysisesti suojaamattomilla vakiokaapeleilla, kaapelin enimmäispituuden ollessa 20 metriä. IO-Link-verkon käyttöönottoon käytetään erityistä ohjelmistomoduulia.

Mitä datatyyppejä käytetään IO-Link-verkossa?

IO-Link-verkoissa voidaan käyttää erilaisia datatyyppejä erilaisilla kommunikaatiosuunnilla ja aikaväleillä:

Prosessitiedot

 • Paine, lämpötila, pinnankorkeus jne.
 • Syklinen vaihteisto
 • Tyypillinen sykliaika esimerkiksi COM 2:lle (38,4 kbit /s) 2 tavulla: noin 2,5 ms
 • Enintään 32 tavua (tulo/lähtö) per sykli

Arvon tila

 • Portin määrite
 • Tietojen todentaminen
 • Syklinen vaihteisto prosessiarvolla

Tapahtumat

 • Virheviestit (esim. oikosulku)
 • Varoitukset
 • Huoltotiedot (esim. kontaminaatio, ylikuumeneminen)
 • Asyklinen vaihteisto

Laitteen tiedot

 • Valmistajan tunnus, laitteen tunnus, "sähköinen tietolomake"
 • Laitteen parametrit ja asetukset
 • Luku / kirjoitus
 • Diagnostiikka ja älytiedot
 • Asyklinen vaihteisto pyynnöstä

Miltä automaation arkkitehtuuri näyttää IO-Linkin kanssa?

HYDACin IO-Link-anturit tuottavat älytietoja monenlaisiin hydrauliikan tehtäviin. Järjestelmä lähettää prosesseista ja käytöstä arvokkaita tietoja, jotka auttavat koneen käyttäjiä parantamaan koneen käytettävyyttä ja pidentämään huoltovälejä.

Mitkä ovat IO-Linkin edut?

 • Yksinkertainen ja yhtenäinen johdotus sekä entistä huomattavasti yhdenmukaisemmat antureiden/toimilaitteiden käyttöliittymät
 • Standardoitu ja yhtenäinen käyttöliittymä antureille ja toimilaitteille riippumatta niiden monimutkaisuudesta (kytkentä, mittaus, monikanavainen binäärinen monimuotosignaali)
 • Tämä vähentää tarvittavien versioiden ja tallennustilan määrää
 • Nopea käyttöönotto
 • Pienempi tilantarve
 • Mikä tahansa IO-Link-laitteiden ja antureiden/toimilaitteiden yhdistelmä ilman IO-Link masterin IO-Linkiä
 • Ohjaimen tai käyttöliittymän (HMI) käyttäjän tekemät dynaamiset muutokset anturin toimilaitteen parametreihin
 • Käyttökatkojen väheneminen tuotteiden vaihdon myötä
 • Automaattinen uudelleenparametrointi vaihdettaessa laitteet käytön aikana
 • Minimaaliset käyttökatkot
 • Kouluttamaton henkilöstö voi vaihtaa laitteet ilman lisätyökaluja
 • Virheellisten säätöjen estäminen
 • Laitteen kattava tunnistus
 • Asennettujen laitteiden tunnistus
 • Koneen laatu varmistetaan laitetta vaihdettaessa

Onko IO-Link-laitteiden ja tavallisten kytkimien yhteiskäyttö mahdollista?

Kyllä. Yhteiskäyttö on mahdollista järjestelmässä, koska jokainen IO-Link-laite tukee myös perinteistä kytkentätoimintoa määrittelyn mukaisesti. IO-Linkillä IO-Link-anturia voidaan käyttää helposti tavallisessa digitaalisessa ohjaustulossa ja päinvastoin, olemassa oleva PNP-kytkentälähdöllä varustettu binäärinen anturi voidaan liittää IO-Linkin sisääntuloon

Onko IO-Link perinteistä tekniikkaa kalliimpi?

Kun otetaan huomioon pelkkä laitteisto, IO-Link-anturit eivät ole kalliimpia kuin niihin verrattavat perinteiset anturit, joiden suorituskyky on sama. IO-Link-portin kustannukset vastaavat perinteisen analogisen kanavan kustannuksia. Jos kuitenkin otat huomioon myös säästyneet johdotuskulut ja käyttökatkojen vähenemisen, mahdolliset säästöt voivat olla jopa 60 % sovelluksesta riippuen.

Lataukset

Sinäkin voit hyödyntää HYDACin asiantuntijoiden osaamista

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja tutustu IO-Link-ratkaisuihimme.

Ota yhteyttä meihin

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Digitaalisella elektroniikalla varustetut venttiilit
Aiheet ja tuotteet
| 3 minuuttia
HYDACin teollisuusventtiilit