Hinnasto ja ehdot

Hinnasto

Ota yhteyttä palaute-lomakkeellamme tai puhelimitse.

Yleiset myyntiehdot

NL-ehtojen viimeisin julkaistu versio, joka on mainittu tarjouksissamme ja vahvistuksissamme.

Tuotevirhevastuumme kattaa myös kaikki valmistamiemme järjestelmien sisältämät ei-Hydac osat ja komponentit, mikäli ne ovat meidän valitsemiamme tai spesifioimiamme. Mikäli asiakas edellyttää järjestelmissä käytettävän asiakkaan itsensä spesifioimia, valitsemia tai toimittamia osia tai komponentteja, jotka eivät ole Hydacin valmistamia, ne eivät ole tuotevirhevastuumme alaisia vaan asiakas vastaa kaikista ko. osien tai komponenttien sisältämistä tai aiheuttamista virheistä täysimääräisesti itse.

Emme vastaa tilatun tuotteen virheen tai viivästyksen ostajalle aiheuttamasta välillisestä vahingosta tai muusta menetyksestä kuten tuotannon keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta ja muusta taloudellisesta seurannaismenetyksestä ellei Hydac Oy:n ole syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

Toimitusehto

FCA Hydac Oy Vantaa (Incoterms 2020), pakkauskulut laskutetaan erikseen.
Pakkaushinnasto (pdf)

Omistusoikeus

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Hydac Oy:lle kunnes koko kauppahinta on maksettu. Käyttöoikeus ja vahinkoriski siirtyvät ostajalle toimituksen yhteydessä.

Ehdot tuotteen palautukselle ja tilauksen peruutukselle

Tuotteen palautus tai tilauksen peruutus on mahdollista vain erillissopimuksella viiden työpäivän kuluessa tavaran toimittamisesta (palautus) tai tilauksen saapumisesta (peruutus).

Tuotteen palautus on mahdollista vain mikäli kyseessä on varastoimamme vakiotuote. Edellytämme tuotteen palautusta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Sovitusti palautettavasta tuotteesta maksettava hyvitys on 80% tuotteen alkuperäisestä hinnasta. Palautusrahdin maksaa tilaaja. Tuotteilla, joita emme normaalisti varastoi, ei ole palautusoikeutta.

Tilauksen peruutus on mahdollista vain mikäli kyseessä on varastoimamme vakiotuote.

Konedirektiivi

Toimittamamme koneikot ja järjestelmät ovat Konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamia ”Osittain valmiita koneita” (Partly completed machinery). Konedirektiivin mukaisesti toimitamme laitteen mukana liittämisvakuutuksen ja liittämisohjeen suomen- ja englanninkielellä.

Vuokrausehdot

Vuokraamme Hydac-tuotteita hinnastossamme määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tarkemmat tiedot saat myynnistämme.

Pientoimituslisä

Perimme pientoimituslisän 40 EUR (alv 0%) alle 100 EUR (alv 0%) tilauksille.


Prices and terms

Price list

Price list is available upon requests.

General Sales Terms

The latest version of the NL Terms will be applied and version nr is stated on offers and confirmations.

Our product liability covers also all non-Hydac parts and components in systems and units assembled by us or if they are chosen or specified by us. If a customer requires us to use parts or components that are not manufactured or chosen by us and they are specified or supplied by the customer himself, they are not subject to our product liability. Customer is totally responsible for the defects with all such parts or components.

We are not responsible for indirect loss caused by a product defect or delay. This clause applies interruption of production, loss of profit and any other financial losses.

Terms of delivery

FCA Hydac Oy Vantaa (Incoterms 2020), packaging costs are invoiced separately.

Ownership

The ownership of product belongs to us until the entire purchase price has been paid. Transfer of risk will be switched over to the customer at delivery.

Terms for product return and order cancellation

Product return or order cancellation is only possible with a common agreement within five working days of delivery (return) or arrival of the order (cancellation).

Product return is only possible for our standard and buffered items. Item must be returned within unopened original packaging. The refund for a refundable product is 80% of the original price. Return freight is paid by customer. For non-standard, non-buffered items there is no refund.

Cancellation of order is only possible for our standard and buffered items.

Machinery Directive

Units and systems seller supply are “Partly Completed Machinery” as referred to in the Machinery Directive 2006/42 / EC. In accordance with the Machinery Directive, the declaration of incorporation and assembly instructions are provided in Finnish and in English.

Rental Conditions

Certain Hydac products are for rent according to our terms and conditions. Detailed information is available from our sales.

Delivery surcharge

We charge a small delivery surcharge of 40 EUR (VAT 0%) for orders under 100 EUR (VAT 0%).

Download The following general terms and conditions are available for download as PDF files: