Suodatinjärjestelmät

Kunnonvalvontaohjelmisto FluMoS Light

Kunnonvalvontaohjelmisto FluMoS Light on HYDACin antureista kerättävän datan lukemiseen, katseluun ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Se mahdollistaa samanaikaiset yhteyden kolmesta eri anturista.

FluMoS Light -ohjelmistoa voidaan käyttää yhdessä HSI-käyttöliittymän antureiden uusimman sukupolven kanssa (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM ja HYDACLab®) ja myös niiden antureiden kanssa, joilla ei ole HSI-käyttöliittymää (CS 2000, FCU 2000 ja FCU 8000).

FluMoS Light -ohjelmistoa voidaan käyttää seuraaviin:

 • Mittausarvojen esittäminen PC:llä taulukko- ja graafisessa muodossa
 • Lokitiedostojen tallentaminen kovalevylle
 • Lokitiedostojen tallennus ja varmuuskopiointi grafiikkatiedostona
 • Tallennettujen lokitiedostojen käsittely, esim. Microsoft Excelillä

 Sovellusalueet:

 • Antureiden mittausarvojen etävalvonta
 • Kuntoon perustuva kunnossapito 

Lataa FluMoS Light

Kunnonvalvontaohjelmisto FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile Androidille – tarjoaa pääsyn HYDACin FluidControl Unit -laitteisiin

Saat nesteiden kunnonvalvonnan mittaustiedot Android-laitteelle!
FluMoS Mobile on työkalu, jolla voit katsella mittaustietoja FluidControl Unit FCU 1000 -laitteesta ja SensorMonitoring Unit SMU 1200 -laitteesta ja ladata niitä Android-laitteeseen.

FluMoS Mobile (versio 1.10) sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Näyttää FluidControl Unit FCU 1000 -laitteen nykyiset mittausarvot (öljyn puhtauden, veden kosteus ja lämpötila) taulukkomuodossa
 • Näyttää FluidControl Unit FCU 1000 -laitteen mittausarvojen edistymisen (öljyn puhtauden, veden kosteus ja lämpötila) graafisessa muodossa (yksi kaavio mittauskanavaa kohden)
 • Valitse lokitiedostojen lataus .dat-muodossa FCU 1000- tai SMU 1200- laitteen sisäisestä muistista Android-laitteellesi
 • Mittaustietojen tallennus verkossa Android-laitteelle (mahdollista seuraavalla versiolla)

Voit välittää .dat-tiedot helposti muihin laitteisiin, kuten PC:ille sähköpostitse.
Tiedostot voidaan käsitellä sen jälkeen FluMoS-ohjelmistossa.

Lataa FluMoS Mobile

Toimintomoduulit ja ohjelmointiapu – ContaminationSensor CS 1000

Tarjoamme alla näkyvän ohjelmointiavun, jolla Contamination Sensor CS 1000 voidaan integroida Siemens S7-300 / S7-400 -ohjauslaitteisiin. Se on ladattavissa ilmaiseksi.

Se sisältää toimintomoduulit ja ohjelmointiohjeet.


Toimintomoduulit – CS1000 Siemens S7-300-400 (saksa)

Toimintomoduulit – CS1000 Siemens S7-300-400 (englanti)

Järjestelmäsuunnittelu

EHCD-ohjausmoduulin parametrisointiohjelmisto

Parametrisointiohjelmistoamme voidaan käyttää digitaalisten ohjausmoduuliemme yksinkertaiseen ja nopeaan parametrointiin.

Päätoiminnot lyhyesti:

 • Taulukkopohjainen parametrien syöttö
 • Parametriarvojen tallennus ja lataus
 • Näyttö prosessitietojen katselua varten
 • 4-kanavainen oskilloskooppitoiminto tietojen tallennuksella
 • Etäohjaustoiminto
 • Sopii kaikkiin digitaalisiin EHCD-ohjausmoduuleihimme

Käytettävissä olevat parametrit luetaan, kun liitetty moduuli tunnistetaan. Parametrit näkyvät parametritaulukossa.

Vientitoimintoa voidaan käyttää parametrisarjojen viemiseen PC:stä moduuliin.

Offline-tilan ansiosta käyttäjä voi muokata parametrisarjoja PC:llä ja tallentaa ne, vaikka moduulia ei olisi liitetty.

Näyttötoiminto mahdollistaa prosessimuuttujien sekä digitaalisten tulojen ja lähtöjen näyttämisen liitetystä moduulista riippuen.

Integroidulla kauko-ohjaintoiminnolla ohjainta voidaan ohjata suoraan ja vaihteistoa voidaan käyttää ilman korkeamman tason ohjausta.

Parametrisointiohjelmistoa voidaan periaatteessa käyttää kaikissa Windows-tietokoneissa, joissa on Windows 2000/XP/7/10.

Lataa

KineSys

HYDACin taajuusmuuttaja – kytkentäkoteloon asennettava HFI-CM

Tehokas PC-ohjelmisto HFI-CM-Startup (HYDACin kytkentäkoteloon asennettava taajuusmuuttaja) tarjoaa monia tapoja KineSys-käyttöjärjestelmien nopeaan käyttöönottoon ja optimointiin.

Valintaikkunalla ohjattava käynnistys käyttöjen graafisella tuella helpottaa huomattavasti sähkömekaanisen tai hydraulijärjestelmän konfigurointia. Moottori on parametroitu sähköisen tyyppikilven avulla.

Käyttöönottotiedostoa voidaan käyttää sarjakäyttöönottojen toteuttamiseen. Tästä on tuloksena huomattava ajansäästö sarjaprojekteissa. Ohjelmistoa on täydennetty käytännöllisillä ja intuitiivisilla diagnosointivälineillä.

Lataa HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDACin taajuusmuuttaja – moottoriin asennettava HFI-MM

HMM Start-Up (c) -PC-ohjelmisto on helpon käyttöliittymänsä vuoksi erittäin käyttäjäystävällinen, mikä tekee siitä täydellisen käyttöliittymän HYDAC KineSys -käyttöjärjestelmääsi.

Ohjelmiston ansiosta on mahdollista parametrisoida sähkömekaaninen tai hydraulijärjestelmä nopeasti ja vaivattomasti. Integroitua oskilloskooppitoimintoa voidaan käyttää käyttö- ja mittaustietojen visualisointiin ja asetusten tarkistamiseen.
Automaattinen moottorin tunnistus, oletusarvoiset parametriasetukset ja mukautetut vallitsevien arvojen näytöt automatisoivat sovelluksen ensimmäisen käynnistyksen ja nopeuttavat sitä.

Lataa HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektroniikka

HMG 4000:n laiteohjelmisto, käyttöopas, USB-ajuri, PC-ohjelmisto

Ohjelmisto HMGWin-2 on kätevä ja helppokäyttöinen paketti, jolla voidaan analysoida ja arkistoida käyrät ja lokit, jotka on tallennettu HMG 4000:n avulla. Sillä voidaan myös viedä tiedot tarvittaessa muihin PC-ohjelmiin integrointia varten. 

Tämän lisäksi on mahdollista käyttää HMG 4000 -ohjelmistoa suoraan tietokoneelta. Perusasetukset voidaan tehdä ja mittaukset aloittaa verkossa sekä näyttää suoraan PC:n näytöllä reaaliajassa mittauskäyrien edetessä.

Lataa HMGWin V04 -ohjelmisto (DE/ENG/FR)

HMG 4000 -käyttöopas (DE)

HMG 4000 -käyttöopas (ENG)

HMG 4000 -käyttöopas (FR)

 

HMG 4000 -laiteohjelmisto

HMG 4000 -USB-ajuri

HMG 2500 / 30x0 -PC-ohjelmisto

Tämä ohjelmisto on kätevä ja helppokäyttöinen , jolla voidaan analysoida ja arkistoida käyrät ja lokit, jotka on tallennettu HMG 2500 / 30x0:n avulla. Sillä voidaan myös viedä tiedot tarvittaessa muihin PC-ohjelmiin integrointia varten. 

Tämän lisäksi on mahdollista käyttää 2500 / 30x0:aa suoraan tietokoneelta. Perusasetukset voidaan tehdä ja mittaukset aloittaa verkossa sekä näyttää suoraan PC:n näytöllä reaaliajassa mittauskäyrien edetessä.

Lataa HMGWin V03 -ohjelmisto

HMGWIN3000-käyttöopas (DE)

HMGWIN3000-käyttöopas (ENG)

HMGWIN3000-käyttöopas (FR)

HMG:n päivitysohjeet

CMWIN-PC-ohjelmisto

Tämä ohjelmisto kehitettiin erityisesti kunnonvalvontasovelluksia varten. 

HMGWIN 3000 -toimintojen lisäksi se mahdollistaa

 • kunnonvalvonta-antureiden (HLB 1300, AS 1000, AS 3000 ja CS 1000) ja
 • kunnonvalvontalaitteiden (CMU 1000 ja CSI-F-10) 

lukemisen, määrittelyn ja parametroinnin.

Lisäksi käyttäjäkohtaisia ​​sovellusasetuksia on CMU 1000:lle ja CSI-F-10:lle helppoa ja kätevää luoda, mukaan ja testata (IEC 61131:n mukaisesti).

CMU 1000 -laiteohjelmistosta on saatavilla eri versioita. CMU:n versio V01.xx voidaan päivittää ainoastaan versioon V01.xx ja CMU:n versio V02.xx ainoastaan versioon V02.xx.

Lataa CMWIN V03 -ohjelmisto

CMWIN-käyttöopas (DE)

CMWIN-käyttöopas (ENG)

CMWIN-käyttöopas (FR)

HMG / CMU -USB-ajuri

Jos HYDACin mittauslaite liitetään PC:hen ensimmäistä kertaa, tarvittava USB-ajuri on asennettava ensin.
Ajuri sisältyy mukaan myös CD-ROM-levylle, joka kuuluu toimitussisältöön. 


Virtuaalinen HE-sarjaporttiajuri

HMG 3000:n avulla.

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

USB 3.0:n kanssa käytettävän mittauslaitteen päivittäminen

Jos esiintyy ongelmia liitettäessä HYDACin mittauslaitetta (HMG 510, HMG 3000 tai CMU 1000) USB 3.0:aan, ajuri on päivitettävä.


Lataa USB3-päivitys

USB 3.0 -päivitysohjeet (DE)

USB 3.0 -päivitysohjeet (ENG)

Lineaarianturi HLT 1100, jossa CANopen-liitäntä

CANopen-liitännän EDS-tiedosto ja käyttöopas CANopen interfacille

CANopen-liitännällä varustettu lineaarianturi HLT 1100 vastaa CANopen-standardia ja on määritettyjen profiilien ja vaatimusten mukainen.

EDS (electronic datasheet, sähköinen tietolomake) sisältää kaikki tiedot mittausjärjestelmäkohtaisista parametreista ja mittausjärjestelmän käyttötavoista. EDS-tiedosto integroidaan käyttäen CANopen-verkonmääritystyökalua, jotta mittausjärjestelmä voidaan määrittää tai sitä voidaan käyttää oikein.

CANopen-liitännän käyttöoppaassa kuvataan HLT 1100:n tukemat toiminnot. (CANin ja CANopenin perustuntemus on edellytys.)

Lataa HLT1100 V01

Käyttöohjeet – HLT 1100 CANopen_DE

Asennusohjeet HLT1100 (DE)

ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmisto

HYDACin ohjelmoitavien painekytkimien ja HYDACin IO-Link-antureiden ohjelmointiin ja parametrointiin.

ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmistoa voidaan käyttää vain HYDACin ZBE P1 -ohjelmointisovittimen kanssa.

Lataa ZBE P1-WIN -tietokoneohjelmisto