Prosessien luotettavuus ja järjestelmien käytettävyys Prosessien luotettavuus ja järjestelmien käytettävyys autoteollisuuden toimittajille

HYDAC – monimutkaisten komponenttien ja järjestelmien kumppanisi varmistaa järjestelmien parhaan käytettävyyden.

Prosessien luotettavuus ja järjestelmien käytettävyys autoteollisuuden toimittajilleHYDAC – monimutkaisten komponenttien ja järjestelmien kumppanisi varmistaa järjestelmien parhaan käytettävyyden.

Autoteollisuuden toimittajat kohtaavat toimialakohtaisia ​​haasteita, jotka asettavat tuotannolle valtavia vaatimuksia. Nämä vaatimukset johtuvat myös suuntauksista, jotka asettavat teollisuudelle uusia standardeja koko toimialalla. Niihin kuuluu tuotannon prosessien maksimaalinen luotettavuus, joka saavutetaan vain optimaalisella järjestelmien käytettävyydellä.

Esimerkiksi bensiinin ruiskutusjärjestelmissä tarvitaan erittäin tarkkaa tuotantoa sekä tuotteiden että koneistusnesteiden puhtauden varmistamiseksi.

Kokeneena teknologiakumppanina HYDACia pyydettiin käyttämään alan osaamistaan asiakkaalle täydellisesti räätälöityyn ratkaisuun.

Järjestelmien käytettävyyden tehostaminen hyödyntämällä HYDAC Fluid Engineeringin huipputehokkaita jäähdytyssuodatinyksiköitä

Eräs MRO-asiakkaamme, johtava autojen bensiinin ruiskutusjärjestelmien valmistaja, kärsi testipenkkien riittämättömän jäähdytystehon ongelmasta. Tämän ilmeni usein testipenkin häiriöinä.

Viat johtuivat testinesteen ylilämpötilasta, joka vaikutti kokoonpano- ja testipenkkialueeseen ja lämmitti puhdastilat. Asennetut kompressorijäähdyttimet eivät pystyneet tuottamaan vaadittua jäähdytystehoa ja lämmittivät lisäksi puhdastilaa kokoonpano- ja testilinjalla. Tämä puolestaan ​​johti kasvaneisiin jäähdytysvaatimuksiin kokoonpano- ja testilinjalla. Energiatehokkain jäähdytysmenetelmä oli käyttää olemassa olevaa jäähdytysvesikiertoa.

Lisäksi järjestelmän hiukkasepäpuhtaudet pahensivat käytettyjen servoventtiilien kulumista – ja aiheuttivat näin ollen korkeita korjauskustannuksia. Testausväliaineeseen kertyi myös epäpuhtauksia tiettyyn määrään saakka, mikä aiheutti venttiiliviikoja testipenkeissä.

Nämä ongelmat vaikuttivat vakavasti prosessien luotettavuuteen ja järjestelmien käytettävyyteen, joten asiakas otti yhteyttä HYDACiin ratkaisuehdotuksen kehittämistä varten.

Tehtävä sisälsi useita tavoitteita monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi: ensinnäkin jäähdytysteho oli säädettävä testipenkkeihin sopivaksi, jotta vaadittu luotettava lämpötila voitiin saavuttaa. Myös lämmöntuottoa tuotantoalueelle oli vähennettävä ja jäähdytysnesteiden käyttöä vältettävä ylläpito- ja hävityskustannusten pienentämiseksi. Samanaikaisesti oli säästettävä huomattavia määriä energiaa – vähintään 30 %. Tärkeää oli myös, että mukautettu jäähdytysratkaisu ei veisi liian paljon tilaa tuotantoalueella.

Järjestelmien käytettävyyden parantamiseksi tarvittiin tehokas suodatusratkaisu, joka pienentäisi testipenkkien hiukkaskuormitusta. Lopuksi kokonaistyökuormaa ja korjaus- ja ylläpitokustannuksia oli vähennettävä.

Asiakas oli jo tottunut luottamaan HYDACin asiantuntemukseen, joten vakiintunut kontakti oli olemassa. Tämän pohjalta asiantuntijamme saivat ensin tarkan kuvan tilanteesta vierailemalla paikan päällä, kulutusmittauksilla ja nestenäytteiden analysoinnilla. He kykenivät hyödyntämään arvokasta teknistä kokemustaan ​​tuotannosta ja testipenkkiprosesseista ruiskutusjärjestelmien tuotannossa.

HYDAC Fluid Engineeringin ratkaisu: pysyvä jäähdytyssuodatinyksikkö ohitusvirtauksessa liitettynä säiliöön puhtaalla ja epäpuhtaalla puolella

Toteuttamamme uusi jäähdytyssuodatinyksikkö otettiin käyttöön kaikissa asiakkaan testipenkeissä. Kaikki edellä mainitut vaatimukset oli mahdollista täyttää tai jopa ylittää käyttämällä HYDACin ensiluokkaista Flexmicron-tekniikkaa jonka suodatusaste on 1 µm.

Kun useita jäähdytyskompressoreita sisältävä jäähdytysjärjestelmä muutettiin vesijäähdytteiseksi jokaiselle testipenkille, oli mahdollista ottaa käyttöön tarvittavan jäähdytysvesimäärän proportionaalinen ja portaattomasti säädettävä suljettu säätöpiiri termostaattiohjatulla jäähdytysvesiventtiilillä ja levylämmönvaihtimella. Tämä mahdollistaa väliaineen tasaisen lämpötilan luotettavasti, ympäri vuoden ja tehokkaalla noin 40 %:n energiansäästöllä.

Lopputulos

Optimoimme jäähdytysjärjestelmän rakenteen niin, että se vei vähemmän tilaa tuotantohallissa. Lyhensimme hydraulikomponenttien, kuten servoventtiilien ja korkeapainepumpun, käyttökatkoja jopa 40 % uuden jäähdytyssuodatinyksikön ansiosta. Tämän erittäin tehokkaan suodatuksen myötä käyttökatkojen kustannukset vähenivät karkeasti arvioiden 50 %. Loppujen lopuksi hiukkaskuorman vähentäminen alensi myös korjausten ja ylläpidon työmäärää ja kustannuksia puolella.

Yhdestä lähteestä saadun HYDACin järjestelmäkonsultoinnin ja tuotekehityksen ansiosta asiakkaamme pystyi säästämään lisäkustannuksissa.

Etusi yhdellä silmäyksellä:

Luotettavuus

Prosessien luotettavuus

Testausväliaineen määritetty lämpötila säilytettiin koko vuoden ajan.

Järjestelmän käytettävyys

Järjestelmien käytettävyys

Järjestelmän käytettävyys kokonaisuudessaan parani 2 %.

Koneen vikaantuminen

Koneen vikaantuminen

Erittäin tehokas suodatusratkaisu vähensi huomattavasti koneen vikaantumisten määrää.

Kulujen vähentäminen

Kustannusten väheneminen

Vähentynyt hiukkaskuormitus alensi huollon ja korjausten kustannuksia huomattavasti.

Tarvitsetko konsultaatiota?

Sovi konsultaatio

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Miten tekniseen puhtauteen investoiminen voi hyödyttää sinua pitkällä tähtäimellä
Maailman johtavaa teknologiaa hiukkasten mittaamiseen vetyjärjestelmissä
Tehokas veden poistaminen hydrauli- ja voiteluöljystä HYDACin paperiteollisuudelle tarkoitetuilla alipaineeseen perustuvilla vedenpoistojärjestelmillä