Veden poistaminen hydrauliikassa Tehokas veden poistaminen hydrauli- ja voiteluöljystä HYDACin paperiteollisuudelle tarkoitetuilla alipaineeseen perustuvilla vedenpoistojärjestelmillä

HYDAC – kumppanisi räätälöidyissä vedenpoistoyksiköissä ja nesteiden kunnonvalvontajärjestelmissä.

Tehokas kosteuden poistaminen hydrauli- ja voiteluöljystäVesi öljyssä on merkittävä riskitekijä paperitehtaissa. Tehokas vedenpoistostrategia on erityisen tärkeä tämän vuoksi.

Paperitehtaalla vesi öljyssä on merkittävä riskitekijä, joka aiheuttaa huomattavia lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksia. Useimmiten se on seurausta veden sisäänpääsystä, joka aiheutuu osittain paperin valmistusprosessista, huovan pesusta, vuotavista höyrypäistä tai kuivauskoneen epätasaisesta toiminnasta (perustason muutos). Vastuullisuus ja luonnonvarojen säästäminen, aiheuttaa usein perinteiselle suodatinelemetti vedenpoistolla kalliit käyttökustannukset jotka johtuvat lyhyistä suodattimien käyttöiästä, suodatinelementtien suuresta menekistä ja mahdollisista öljynvaihdoista

Tehokas vedenpoistostrategia on erityisen tärkeä tämän vuoksi. Järjestelmän öljyn syvälliset analyysit ja arvioinnit mahdollistavat tuotantolaitosten järjestelmävikojen syiden selvittämisen ja niiden välttämisen tulevaisuudessa. Myös digitalisaatiossa on suuri potentiaali paperituotannon prosessien optimointiin. Lue alta lisää kunnonvalvonnan asiantuntemuksestamme Paperinvalmistus 4.0:aan liittyen.

Paranna järjestelmien käytettävyyttä ja säästä käyttökustannuksia – HYDAC Fluid Engineeringin lähestymistapa Tällä tavoin voidaan vähentää vesiongelmien aiheuttamia koneiden käyttökatkoja paperitehtaissa.

Erittäin tiheät suodattimien vaihtovälit, ennenaikainen nesteiden vaihto ja lisääntynyt henkilöstön työmäärä – nämä olosuhteet olivat asiakkaallemme suuri ongelma. Johtava kansainvälinen yritys kärsi suuria taloudellisia vahinkoja Ilman tehokasta ja nopeaa tukea. Toimivaa ratkaisua etsinyt kyseinen paperitehdas kääntyi myyntiosastomme puoleen ja pyysi apua HYDACin asiantuntijoilta Fluid Engineeringin ja suodatuksen divisioonista sekä Pulp and Paper toimialatiimistä.

Asiakkaan tavoitteena oli vähentää kosteuden sisäänpääsyä, jotta voitaisiin varmistaa jatkuvasti hyväksyttävät arvot alkuperäisen laitevalmistajan tietojen mukaisesti. Samanaikaisesti komponenttien ja nesteiden käyttöikää oli pidennettävä vastaavasti ylläpitokustannusten alentamiseksi. Asiakas pyysi kunnonvalvontaa varten online-mittauslaitteiden asentamista, jotta voitiin ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Lainaus Albert Einsteinilta:

“Ongelman tunnistaminen on tärkeämpää kuin ratkaisun löytäminen. Sillä täsmällinen muotoilu johtaa lähes automaattisesti oikeaan ratkaisuun.”

HYDACin asiantuntija-analyysi

Alkuvaiheen analyysi

HYDACin asiantuntijat suorittivat alkuvaiheen analyysin paikan päällä päästäkseen perinpohjaisesti käsiksi ongelmaan. Asiantuntijamme arvioivat veden pääsyn järjestelmään online-mittauksessa HYDACin AquaSensorin avulla. Mittauksessa kävi erityisesti ilmi, että kohonnut koneen nopeus puristinosassa oli osittain syynä merkittävään ja pysyvään veden tunkeutumiseen hydraulijärjestelmään. Vesi aiheutti kemiallisen “hydrolyysi”-reaktion. Se puolestaan johti tärkeiden lisäaineiden, kuten kalsiumin ja rikin, hajoamiseen ja hyytelömäisten reaktiotuotteiden muodostumiseen. Tuotteet tukkivat öljypiirin suodattimet erittäin nopeasti. Tämä vaikutus lyhensi nesteen käyttöikää alkuperäisestä viidestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Jäähdytysöljypiirissä käytettyjen suodatinelementtien käyttöikä lyheni kolmesta kuukaudesta yhteen päivään. Tämän lisäksi säiliössä muodostui runsaasti vaahtoa, mikä edesauttoi pumppujen kavitaatiota. Kaikki nämä tekijät aiheuttivat sekä huomattavaa tehottomuutta että suuria kustannuksia.

FAM-vedenpoistoyksiköiden toimintaperiaatteet

HYDACin FAM FluidAqua Mobil -sarjan alipainetekniikan vedenpoistoyksiköt toimivat “aineensiirron” periaatteella. Tämä tarkoittaa, että öljyssä oleva vesi ja kaasut siirtyvät jatkuvasti virtaavaan ilmavirtaan, joka suodattuu ja kuivuu käytetyn tyhjiön ja lämpötilan nousun vaikutuksesta. Ilma imetään alipainereaktoriin ja siellä ilma laajenee, mikä saa aikaan kuivaavan vaikutuksen. Kun öljy on kulkenut alipainereaktorin läpi useita kertoja, se saavuttaa veden kylläisyysprosentin, joka vastaa alipainereaktorin sisällä olevan ilman suhteellista kosteutta.

Lopputulos

FAM-45E-vedenpoistoyksikköä käytettäessä järjestelmän kosteuspitoisuus putosi erittäin nopeasti alle 20 %:n suhteelliseen kosteuteen ja vakiintui sitten hyväksyttävälle tasolle, joka vastaa koneen teknisiä tietoja. Tämä pidensi huomattavasti öljyn käyttöikää. Myös suodatinelementtien käyttöikä palautui takaisin taloudellisesti kannattavaan kestoon. Samanaikaisesti asiakkaamme kalliit ​​laakeriviat ja suunnittelemattomat käyttökatkot vähenivät. Järjestelmän tilaa voitiin seurata online-mittausjärjestelmämme avulla jatkuvasti ja kosteusperäinen vika voitiin estää.

Voit puuttua asiaan varhaisessa vaiheessa, kun epätoivottuja trendipoikkeamia ilmenee. HYDACin asiantuntijat auttavat sinua löytämään omiin tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Asiakkaan kommentti:

“HYDACin asiantuntijoiden ansiosta työskentelemme nyt paljon tehokkaammin ja ennen kaikkea alemmilla kustannuksilla. Perusteellinen konsultointi ja tuki tekivät meihin vaikutuksen. Emme halua enää jatkossakaan toimia ilman näitä näkökohtia.“

HYDACin alipaineeseen perustuvien vedenpoistojärjestelmien sinulle tuomat edut:

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Kestävyys

Vähennä suodatinelementtien kulutustasi.

Kulujen vähentäminen

Kustannusten optimointi

Pidennä oljyn käyttöikää tehokkaasti ja tuota merkittäviä kustannussäästöjä.

Järjestelmän käytettävyys

Järjestelmien käytettävyys

Torju kalliit ja ennakoimattomat järjestelmäviat estämällä laakerivauriot ja voiteluun liittyvät järjestelmähäiriöt.

Pidempi käyttöikä

Vältä komponenttien kulumista.

Teollisuus 4.0

Kunnonvalvonta

Seuraa jatkuvasti, jotta havaitset öljyn muutokset nopeasti ja vältät järjestelmän likaantumisen kokonaisuudessaan. 

Haluatko sopia yksilöllisestä konsultaatiosta?

Järjestä neuvottelu

Tutustu muihin artikkeleihin:

HYDACin vaihteistoventtiilit
Aiheet ja tuotteet
| 4 minuuttia

Kasvata nyt suorituskykyäsi tehokkaasti: tarjoamme sinulle ratkaisut niihin erityisiin venttiilitekniikan haasteisiin, joita vaihteistosovelluksissa nousee esille. Lataamalla esitteemme löydät räätälöidyn venttiilin monenlaisten vaihteistotoimintojen ohjaukseen.