Innovatiivisia hydrauliikkaratkaisuja voimalaitoksille HYDAC – voimalaitosten hydrauliikkaratkaisujen kumppanisi

Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää voimalaitoksen sähköntuotannon sujuvaa ja luotettavaa toimintaa. Käyttökatkokset ja odottamattomat korjaukset tulisi välttää korkeiden kustannusten vuoksi. Tarvitset sitä varten tarpeitasi vastaavia hyvin koordinoituja järjestelmiä sekä huoltotuotteita. Ratkaisevan tärkeää on ennakoiva kunnossapito asiantuntevan huoltokumppanin avulla! Lue tämä menestystarina ja tutustu, miten voit parantaa koneesi käytettävyyttä ja menestyä markkinoilla.

Paloturvallisten käyttönesteiden optimaalinen käsittely innovatiivisilla plug-and-play-tuoteratkaisuillaLuota HYDACiin voimalaitosten hydrauliikkaratkaisujen luotettavana kumppanina

Voimalaitosten kilpailukykyinen toiminta edellyttää sähköntuotantoprosessien luotettavuutta ja järjestelmien luotettavaa käytettävyyttä. Käyttökatkokset tulisi välttää aina mahdollisuuksien mukaan, koska ne aiheuttavat korkeita kustannuksia ja odottamattomia korjauksia. Tämä edellyttää laitoksesi vaatimukset täyttäviä hyvin koordinoituja järjestelmiä ja huoltotuotteita sekä ennakoivaa kunnossapitoa kokeneen huoltokumppanin asiantuntemuksen avulla.

Höyryturbiinien ja niiden sähköhydraulisesti ohjattujen turbiinijärjestelmien käytössä on kiinnitettävä erityisesti huomiota käytettävien nesteiden käsittelyyn. Nykyään sähköhydraulisesti ohjatuissa järjestelmissä käytetään pääasiassa paloturvallisia nesteitä. Niiden käyttöikää on pidennettävä prosessin luotettavuuden optimoimiseksi. Esimerkiksi järjestelmään päätyvän veden tai happamoitumisen vuoksi vaurioituneet nesteet vaurioittavat venttiilejä ja suodattimia keskipitkällä aikavälillä. Tämä johtaa hydrauliikkajärjestelmien toimintahäiriöihin, joiden korjaaminen on kallista.

Estä vaurioituneiden käyttönesteiden aiheuttamat hydrauliikkajärjestelmien toimintahäiriöt

Asiakkaamme, kansainvälinen höyryturbiinivoimalaitos, halusi uudistaa olemassa olevia sähköhydraulisesti ohjattuja keskushydraulijärjestelmiään ja täydentää niitä liikuteltavilla huoltotuotteilla. Asiakas halusi ehkäistä ennakoivasti hydrauliikkajärjestelmän toimintahäiriöt, sillä kondensaation ja veden päätyminen järjestelmään rasittaa käyttönesteitä.
Lisäksi happamoituminen muodosti kasaumia ja lakkaa, mikä heikensi merkittävästi paloturvallisten nesteiden toimivuutta, vaurioitti venttiilien pintoja ja tukki hydraulisuodattimia ilman ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Nesteiden regeneratiivinen käsittely sivukiertovirtauksen huoltovälineillä ja ioninvaihtohartseilla ei ollut hyvä ratkaisu. Kemiallinen reaktio aiheutti myös veden muodostumista, mikä kontaminoi käsitellyt paloturvalliset nesteet.

Asiakas pyysi HYDACilta apua tämän ongelman ratkaisemiseen. Hydrauliikkajärjestelmän toimintahäiriöiden ennakoiva ehkäiseminen edellytti käyttönesteiden vaihtamista. Tavoitteena oli parantaa järjestelmän käytettävyyttä sekä pienentää huoltokustannuksia ja tuotannon toimintahäiriöiden aiheuttamia kustannuksia pidentämällä käyttönesteiden käyttöikää. Tämä auttaa pitkällä aikavälillä pienentämään kunnossapito- ja korjauskustannuksia.

 

Joustava, modulaarinen, kompakti: HYDACin plug-and-play -käsittelyratkaisu

Asiantuntijoillamme oli jo runsaasti tietoa nesteiden käsittelystä sekä sopivista huoltotuotteista asiakkaan voimalaitoksissa, sillä asiakkaamme oli jo vuosien ajan luottanut HYDACin asiantuntemukseen turbiinien ohjausjärjestelmien, mukaan lukien käyttönesteiden, kunnossapidossa ja huollossa.
Asiantuntijamme laativat strategian vierailemalla useita kertoja paikan päällä arvioimassa tilannetta. Loimme perustan räätälöidyn ratkaisun kehittämiselle keskustelemalla asiakkaan kanssa erityisistä pyynnöistä ja vaatimuksista. HYDAC pystyy vastaamaan joustavasti yksilöllisiin toiveisiin modulaarisen tuotekonseptin ansiosta.
Yksi haasteista oli tuotannon hajaantuminen eri laitoksiin ympäri maailmaa. Painopisteenä ei ollut ainoastaan nopeampi tuotanto, vaan myös kunkin markkinan erityisvaatimuksiin vastaaminen räätälöidyillä ratkaisuilla kehittämällä läheinen asiakassuhde.
Tältä pohjalta muunneltiin perusteellisesti paloturvallisten nesteiden käsittelymenetelmää sekä otettiin käyttöön HYDACin plug-and-play-käsittelyratkaisu. Erikokoisissa sähköhydraulisesti ohjatuissa hydrauliikkajärjestelmissä (joissa on jopa useiden tuhansien litrojen kokoiset säiliöt) käytettiin erilaisia modulaarisia huoltotuotteita. Käyttöneste käsiteltiin ensin ioninvaihtohartsijärjestelmillä, minkä jälkeen se kuivattiin vedenpoistojärjestelmällä.
Suunnittelimme kaksi järjestelmää, jotka voitaisiin yhdistää ohjaimen kanssa kompaktissa sovelluksessa. Se on paljon helppokäyttöisempi, sillä menetelmä ei edellytä käsittelytason erillistä tarkistamista. Tämä mahdollisti myös palvelun yhdenmukaistamisen maailmanlaajuisesti asiakkaamme toimipaikoissa.

Lopputulos

Modulaarisen, mukautetun ratkaisumme ansiosta kunnossapito- ja korjauskustannukset pienenivät sekä käyttökatkosten aiheuttamat kustannukset vähenivät lähes 50 prosenttia. Plug-and-play -huoltojärjestelmä takaa hydraulinesteiden käytön suunnitellun käyttöjakson ja suunnitellun käyttöiän jälkeen.

Modulaarinen tuoteratkaisumme on suunniteltu erityisen käyttäjäystävälliseksi – ioninvaihtohartsipatruunan ja suodatinelementtien vaihtamisesta nesteiden kuivaukseen ja vesipitoisuuden seurantaan online-antureiden avulla. Nämä toimenpiteet paransivat merkittävästi prosessin luotettavuutta.

Saavutettavat edut

Järjestelmän käytettävyys

Järjestelmän käytettävyys

parani merkittävästi uuden tuoteratkaisumme ansiosta.

Kulujen vähentäminen

Käyttökatkosten aiheuttamat kustannukset

pienenivät 50 % modulaarisen ja mukautettavan HYDACin ratkaisun ansiosta.

Kustannusten optimointi

pienentyneiden käyttökatkos-, korjaus- ja kunnossapitokustannusten vuoksi.

Rakennussarja

Joustavat järjestelmäratkaisut

Ratkaisujen modulaariset ja mukautettavat laajennukset ovat mahdollisia milloin tahansa myöhemmin.

Menestystarina:Miten voit hyödyntää innovatiivista plug-and-play-tuoteratkaisuamme paloturvallisten nesteiden optimaaliseen käsittelyyn

Lataa menestystarina nyt PDF-tiedostona!

Neuvomme sinua mielellämme.

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja varaa neuvonta-aika tänään!

Lähetä sähköpostiviesti