Erklæring om databeskyttelse

Det glæder os, at du interesserer dig for vores hjemmesider og vores virksomhed, som er en del af HYDAC-koncernen. Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger, som omhandler en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det efterfølgende: Data). Dette indbefatter f.eks. IP-adressen, adressen, navnet, e-mail-adressen eller telefonnummeret.

Principielt indhenter vi kun data i det teknisk påkrævede omfang. Med den efterfølgende erklæring om databeskyttelse ønsker vi at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvortil disse benyttes under dit besøg på vores hjemmesider.

I. Den ansvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til artikel 4, nr. 7, i GDPR og andre nationale lovgivninger om databeskyttelse i medlemslandene såsom andre lovmæssige bestemmelser mhp. databeskyttelse:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postboks 12 51
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info@hydac.com
Hjemmeside: https://www.hydac.com

II. Kontaktdata for den tilsynsførende for databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, bedes du rette henvendelse til den tilsynsførende for databeskyttelse.

Det er muligt at rette henvendelse til den fælles tilsynsførende for databeskyttelse for virksomhederne i HYDAC-koncernen under:

HYDAC Verwaltung GmbH
Central for databeskyttelse
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Generelle oplysninger om databehandling

1.    Omfanget af behandlingen af data

Vi behandler principielt kun brugerdata på vores hjemmesider, såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at hjemmesiden samt indhold og ydelser fungerer korrekt. Behandlingen af brugerdata sker i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag og kun i henhold til vores foruddefinerede formål.

2.    Retsgrundlag for behandlingen af data

Virksomhederne i HYDAC-koncernen behandler data i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR.

Indvilligelse

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR gælder som retsgrundlag, såfremt vi i forbindelse med behandling af data indhenter en indvilligelse hos den berørte person.

Indgåelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra b, i GDPR gælder som retsgrundlag ved behandling af data, som er nødvendige i forbindelse med indgåelse af en kontrakt, hvor den kontraherende part er den pågældende person. Dette gælder også ved behandlingsprocesser, der er nødvendige i forbindelse med foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt.

Retlig forpligtelse

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra c, i GDPR gælder som retsgrundlag, såfremt behandling af data i forbindelse med opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, er nødvendig.

Legitim interesse

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR gælder som retsgrundlag, hvis en behandling er nødvendig af hensyn til varetagelse af vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og den førstnævnte interesse ikke tilsidesætter den implicerede persons interesser, grundlæggende rettigheder og friheder.

3.    Sletning af data og lagringsvarighed

Den implicerede persons personoplysninger bliver slettet eller behandlingen af oplysningerne begrænses, så snart de ikke længere er nødvendige i forbindelse med behandlingsformålet. Derudover kan data lagres, hvis dette er fastsat af de europæiske eller nationale, lovgivende myndigheder i EU-lovgivningsmæssige forordninger, love eller øvrige forskrifter, som den ansvarshavende er underkastet. En begrænsning af behandlingen eller sletning af data finder også sted, når en foreskrevet frist for lagring i overensstemmelse med de nævnte normer udløber, medmindre en yderligere lagring i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt er nødvendig.

IV. Anvendelse af hjemmesiden og oprettelse af log-filer

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hvis hjemmesiden kun anvendes til at indhente oplysninger, uden du registrerer dig eller på anden vis overfører data, indhenter vi kun den data, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at besøge vores hjemmeside, indhenter vi følgende data, som er teknisk nødvendige mhp. korrekt visning og garanterer stabilitet og sikkerhed.

I den forbindelse indhentes følgende data:

 • Oplysninger om browsertype og den anvendte version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internet-service-provider
 • Brugerens IP-adresse
 • Besøgets dato og klokkeslæt
 • De hjemmesider, hvorfra brugersystemet når frem til vores hjemmeside
 • De hjemmesider, som bliver hentet af brugersystemet via vores hjemmeside

Data bliver ligeledes gemt i vores systems log-filer. En lagring af disse data sammen med andre personoplysninger finder ikke sted.

2.    Retsgrundlag for databehandling

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR gælder som retsgrundlag for de data, der er nødvendige at indhente, og som bliver lagret temporært.

3.    Formålet med databehandlingen

Systemets indhentning og temporære lagring af data er nødvendig for at gøre det muligt at få vist hjemmesiden på brugerens computer.

Til disse formål har vi også en legitim interesse i databehandlingen i henhold til
artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR.

4.    Varighed af lagring

Oplysningerne bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indhentet. I tilfælde af registrering af data for at kunne stille hjemmesiden til rådighed, gør dette sig også gældende, når den pågældende browser bliver lukket.

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Hjemmesidens disponibilitet er afhængig af registrering af data, og lagring af data i log-filer er nødvendig for at hjemmesiden fungerer korrekt. I henhold til artikel 21 i GDPR har brugeren ingen mulighed for at gøre indsigelser.

V. Anvendelse af cookies

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På en del af siderne på vores hjemmesider anvender vi cookies for at gøre besøget mere attraktivt og muliggøre bestemte funktioner. De såkaldte "cookies" er små tekstfiler, som din browser kan gemme på din computer. Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om placeringen af cookies, og om du i hvert enkelt tilfælde vil have muligheden for at tage stilling til cookies eller om du generelt ønsker at acceptere eller afvise cookies. Cookies kan anvendes til forskellige formål, som f.eks til at genkende, om din PC allerede har være brugt i forbindelse med et webtilbud (permanente cookies) eller for at gemme de tilbud, der blev besøgt sidst (session-cookies).

Følgende cookies bliver indsamlet ved besøg af hjemmesiden:

 • Brugersprog
 • Session-cookie
 • Databeskyttelses-cookie (CookiePolicy)

Følgende cookies bliver kun indsamlet ved anvendelse af bestemte funktioner på hjemmesiden:

 • Forespørgselsliste
 • Kontaktformular
 • Vareettiket
 • Ved login-ID (kun når brugeren er logget på systemet)
 • Visning mobil/desktop
 • Openstreet-map fejl-formular

Vi anvender cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Ved nogle elementer på vores hjemmeside er det nødvendigt, at den anvendte browser også kan identificeres efter et sideskift.

I de pågældende cookies bliver herved bl.a. følgende data gemt og overført:

 • Sprogindstillinger
 • Log-in-oplysninger
 • Data, som bliver indtastet i formularer

###onetrust-cookie-list###

På vores hjemmeside anvender vi derudover cookies, som gør det muligt at analysere brugerens surf-adfærd (se i den forbindelse punkt X).

2.    Retsgrundlag for databehandling

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af data ved anvendelse af cookies, som er teknisk nødvendige.

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af data ved anvendelse af cookies til analyseformål, hvor en tilsvarende indvilligelse fra brugeren er påkrævet.

3.    Formålet med databehandlingen

Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at gøre hjemmesiderne mere brugervenlige. Nogle funktioner på vores hjemmesider fungerer ikke uden anvendelse af cookies. I den forbindelse er det nødvendigt, at browseren også bliver genkendt efter et sideskift.

Ved følgende anvendelser har vi brug for cookies:

 • Registrering af søgebegreber
 • Til at gemme login-id'en
 • Til at gemme brugerens session-id. På den måde eksisterer brugerens forespørgselsliste også efter, at browseren er blevet lukket.
 • Til at gemme kontaktdata fra forespørgselslisten
 • Til at gemme det valgte brugersprog og -land
 • Til at gemme om brugeren har valgt en mobil hjemmeside

De brugerdata, som er blevet indhentet vha. teknisk nødvendige cookies, bliver ikke anvendt til oprettelse af brugerprofiler.

Formålet med anvendelsen af analyse-cookies er at forbedre kvaliteten og indholdet på vores hjemmesider. Vha. analyse-cookies registrerer vi, hvorledes hjemmesiden bliver anvendt. På den måde er det muligt kontinuerligt at forbedre vores tilbud.

Til disse formål har vi også en legitim interesse i databehandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR.

4.    Varighed af lagring

Varigheden af lagringen er afhængig af den anvendte cookie.

Cookies, der bliver indsamlet ved besøg af hjemmesiden:

 • Brugersprog og land: 90 dage
 • Session-cookie: Efter lukning af browseren
 • Databeskyttelses-cookie (CookiePolicy): ½ Jahr

Cookies, som kun bliver indsamlet ved anvendelse af bestemte funktioner på hjemmesiden:

 • Forespørgselsliste: 1 år
 • Kontaktformular: 90 dage
 • Vareettiket: 1 år
 • Ved login-id (kun når brugeren er logget på systemet): Efter lukning bliver den pågældende cookie slettet
 • Visning mobile/desktop: Efter den pågældende session bliver cookien slettet
 • Openstreet-map fejl-formular: Efter den pågældende session bliver cookien slettet

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Ved at ændre indstillingen i din internetbrowser er det muligt at deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. En automatisering er også mulig. Hvis cookies deaktiveres på vores hjemmesider, kan evt. ikke alle hjemmesidens funktioner anvendes i det fulde omfang.

Hvis du har accepteret anvendelsen af analyse-cookien, og derefter ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du finde denne indstilling under hydac.com/privacy.

VI. Registrering

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmesider kan du registrere dig med dine personoplysninger. Data bliver i den forbindelse indtastet vha. indtastningsfelter og overført og gemt hos os. Oplysningerne bliver ikke formidlet videre til tredjeparter.

Afhængigt af de formularer, som brugeren udfylder, bliver følgende data inden for rammerne af registreringsprocessen indhentet:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer
 • Firma

På tidspunktet for registreringen bliver desuden følgende data gemt:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

Inden for rammerne af registreringsprocessen bliver brugeren opfordret til at indvillige i behandlingen af disse data

2.    Retsgrundlag for databehandling

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af data, hvor en tilsvarende indvilligelse fra brugeren er påkrævet.

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra b, i GDPR gælder som retsgrundlag ved behandling af data, ved registrering af kontraktindgåelse, hvor brugeren er den kontraherende part eller ved foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt.

3.    Formålet med databehandlingen

En registrering af brugeren er nødvendig for at bestemte indhold og ydelser er til rådighed på vores hjemmeside.

Desuden kan registreringen af brugeren være nødvendig ved indgåelse af kontrakten med brugeren eller ved foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt.

4.    Varighed af lagring

Data bliver slettet, så snart brugeren gør indsigelse mod behandlingen.

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde registreringen. De gemte data kan ændres til enhver tid.

Indsigelsen kan foretages pr. e-mail til adressen, som nævnes i punkt I med virkning for fremtiden.

Hvis oplysningerne ved indgåelse af en kontrakt eller ved foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt er nødvendige, er en tidligere sletning af data kun mulig, såfremt ingen kontraktlige forhold eller lovmæssige forpligtigelser står i vejen for annulleringen.

VII. Kontaktformular og e-mail-kontakt

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Der er en kontaktformular til rådighed på hjemmesider, som kan anvendes til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de data, som indtastes i indtastningsfelterne, overført og gemt hos os.

Følgende data bliver bl.a. indhentet og gemt:

 • For- og efternavn
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Firma
 • Forespørgselstekst

På tidspunktet for forsendelsen af meddelelsen bliver desuden følgende data gemt:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

Mhp. behandling af data bliver du opfordret til at indvillige i dette og henvist til erklæringen om databeskyttelse inden for rammerne af forsendelsesprocessen.

Alternativt kan du også rette henvendelse til os på den oplyste e-mail-adresse. I dette tilfælde bliver de personoplysninger, som overføres med e-mailen, gemt.

I denne sammenhæng bliver den pågældende data ikke overført til tredjeparter. Oplysningerne bliver udelukkende anvendt til behandling af kommunikationen.

2.    Retsgrundlag for databehandling

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af data, hvor en tilsvarende indvilligelse fra brugeren er påkrævet.

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra f, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af data, som bliver overført ved forsendelse af en e-mail.

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra b, i GDPR gælder som supplerende retsgrundlag for behandlingen af data, hvis formålet med e-mail-kontakten er en mulig indgåelse af en kontrakt.

3.    Formålet med databehandlingen

Behandlingen af data fra indtastningsfelterne er udelukkende beregnet til behandlingen af kontakten. I tilfælde af kontakt pr. e-mail ligger heri den nødvendige legitime interesse for behandlingen af oplysningerne.

Alle andre data, som blev behandlet under forsendelsesprocessen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden mhp. vores informationstekniske systemer.

4.    Varighed af lagring

Oplysningerne bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indhentet. Mhp. data fra indtastningsfelterne og dem, som blev sendt til os pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende konversation med brugeren er ophørt eller afsluttet. Konversation er ophørt, når omstændighederne mhp. forespørgslen anses for at være endeligt afklaret.

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sin indvilligelse i behandlingen af oplysningerne tilbage. Hvis brugeren retter henvendelse til os pr. mail, kan vedkommende til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger bliver gemt. I dette tilfælde kan konversationen ikke fortsættes.

Indsigelsen kan foretages pr. e-mail til adressen, som nævnes i punkt I med virkning for fremtiden.

Alle data, som blev gemt i forbindelse med kontaktoptagelsen, bliver i dette tilfælde slettet.

VIII. Ansøgningsproces

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

En serviceudbyder hostet en ansøgningsportal, som anvendes til forsendelse af ansøgninger.

Ved denne proces behandles bl.a. følgende data:

 • Tiltale
 • For- og efternavn
 • E-mail-adresse
 • Password
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Adresse
 • Ansøgning og yderligere dokumenter
 • Bemærkningstekst
 • LinkedIn-profil
 • Xing-profil

2.    Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af data er iht. artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR en indvilligelse fra brugeren.

3.    Formålet med databehandlingen

Formålet med databehandlingen ligger i afviklingen af ansøgningsadministrationen. Data er nødvendig ved udførelse af ansøgningsprocessen.

4.    Varighed af lagring

Ansøgningsoplysninger bliver slettet, seks måneder efter at stillingen var blevet besat, medmindre ansøgeren indgår i et ansættelsesforhold.

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sin indvilligelse i behandlingen af oplysningerne tilbage.

Tilbagekaldelse kan foretages pr. e-mail til adressen, som nævnes i punkt I med virkning for fremtiden.

IX. Webanalyse vha. Matomo (tidligere PIWIK)

1.    Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside anvender vi open-source-software-tool Matomo (tidligere PIWIK) til analyse af brugerens surfadfærd. Software placerer en cookie på brugerens computer (mhp. cookies, se førnævnte). Ved hentning af enkeltsider på vores hjemmeside bliver følgende data gemt:

 • To bytes fra IP-adressen for det brugersystem, som indhenter data
 • Den hentede hjemmeside
 • Den hjemmeside, hvorfra brugeren har valgt den hentede hjemmeside (referrer)
 • Undersider, som bliver valgt fra den hentede hjemmeside
 • Det tidsrum brugeren forbliver på hjemmesiden
 • Hvor ofte hjemmesiden bliver hentet
 • Oplysninger om browsertype og den anvendte version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internet-service-provider

Softwaren kører i den forbindelse udelukkende på vores hjemmesides servere. Data bliver kun gemt der. Data bliver ikke formidlet videre til tredjeparter.

Softwaren er indstillet således, at IP-adresserne ikke bliver gemt i deres fulde længde; 2 af IP-adressens bytes bliver maskeret (f.eks.: 192.168.xxx.xxx). På den måde er en tilordning af den forkortede IP-adresse i forhold til computer, som henter data, ikke længere mulig.

2.    Retsgrundlag for behandlingen af data

Artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, i GDPR gælder som retsgrundlag i forbindelse med behandling af brugerdata.

3.    Formålet med databehandlingen

Behandlingen af brugerdata muliggør en statistisk analyse af brugerens adfærd til optimerings- og marketingsformål. I kraft af analysen af data er vi i stand til at indsamle oplysninger om brugen af de enkelte komponenter på vores hjemmeside. Dette hjælper os med kontinuerligt at forbedre vores hjemmeside og gøre dem mere brugervenlig.

Denne behandling udføres ikke uden brugerens udtrykkelige samtykke. Ved at anonymisere IP-adressen bliver der taget tilstrækkeligt hensyn til brugerens interesse hvad angår databeskyttelse.

4.    Varighed af lagring

Data bliver slettet, når der ikke længere er brug for dem i forbindelse med vores statistiske registrering.

5.    Mulighed for indsigelse og sletning

Cookies bliver gemt på brugerens computer og bliver overført fra denne til vores side. Deraf har du som bruger den fulde kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingen i din internetbrowser er det muligt at deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. En automatisering er også mulig. Hvis cookies deaktiveres på vores hjemmesider, kan evt. ikke alle hjemmesidens funktioner anvendes i det fulde omfang.

Vi tilbyder vores brugere muligheden for en opt-out fra vores analyseproces på vores hjemmeside. I den forbindelse skal du følge den pågældende link. På den måde bliver der placeret en cookie i dit system, som signaliserer, at brugerens data ikke må gemmes på vores system. Hvis brugeren i mellemtiden sletter den pågældende cookie fra sit eget system, skal opt-out-cookien placeres endnu en gang.

Yderligere oplysninger om privatlivsindstillingerne i forbindelse med Matomo softwaren findes under følgende link: https://matomo.org/docs/privacy/ .

X. Den implicerede persons rettigheder

Hvis dine data bliver behandlet, er du impliceret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den ansvarshavende:

1.    Ret til indsigt i henhold til art. 15 i GDPR

Du kan fra den ansvarshavende forlange en bekræftelse af, om data, som vedrører dig, behandles af os.

Hvis en sådan behandling foreligger, kan du fra den ansvarshavende forlange indsigt om følgende oplysninger:

 • De formål, til hvilke data behandles;
 • De kategorier af data, som behandles;
 • De modtagere eller de kategorier af modtagere, over for hvem data, som vedrører dig, er offentliggjort eller vil blive offentliggjort;
 • Den planlagte varighed af opbevaringen af data, som vedrører dig, eller, såfremt konkrete oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for fastsættelse af opbevaringsvarigheden;
 • Om der eksisterer en ret til korrektion eller sletning af de data, som vedrører dig, en ret til begrænsning af den ansvarshavendes behandling eller en ret til indsigelse mod denne behandling;
 • Om der eksisterer en ret til anke ved en tilsynsmyndighed;
 • Alle disponible oplysninger om oprindelsen af disse data, hvis de personrelaterede data ikke er indhentet fra den pågældende person;
 • Om der eksisterer en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – informative oplysninger om den involverede logik samt udbredelsen og de tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for den pågældende person.

Du har ret til at forlange oplysninger, om de data, som vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I den forbindelse kan du forlange at blive orienteret om de relevante garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2.    Ret til korrektion

Du har ret til at korrektion og/eller fuldstændiggørelse over for den ansvarshavende, såfremt de behandlede, data, som vedrører dig, er urigtige eller ufuldstændige. Den ansvarshavende skal omgående foretage korrektionen.

3.    Ret til begrænsning af behandlingen

På følgende betingelser kan du forlange begrænsning af behandlingen af de data, som vedrører dig:

 • Hvis du bestrider rigtigheden af de data, som vedrører dig, i en periode, som gør det muligt for den ansvarshavende at kontrollere rigtigheden af de pågældende data;
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletning af data og i stedet forlanger begrænsning af anvendelsen af data;
 • Hvis den ansvarshavende ikke længere har brug for data med henblik på behandling, men at du har brug for disse til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke ligger fast, om den ansvarshavendes legitime grunde overgår dine grunde.

Hvis behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet begrænset, må disse data – bortset fra opbevaring af dem – kun behandles med dit samtykke eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig, offentlig interesse fra unionen eller et medlemsland.

Hvis begrænsningen af behandlingen er baseret på ovennævnte betingelser, vil du blive orienteret af den ansvarshavende, inden begrænsningen ophæves.

4.    Ret til sletning

a.    Sletningspligt

Du kan af den ansvarshavende forlange, at de personrelaterede data, som vedrører dig, slettes omgående, og den ansvarshavende er forpligtet til omgående at slette disse data, hvis en af følgende grunde foreligger:

 • De data, som vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de blev indhentet eller på anden måde blev behandlet.
 • Du trækker dit samtykke tilbage, for det som behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR var baseret på, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen foranstående, legitime grunde til behandlingen, eller du gør i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR indsigelse mod behandlingen.
 • De data, som vedrører dig, er blevet behandlet uretmæssigt.
 • Sletning af de data, som vedrører dig, er nødvendig til opfyldelse af en retslig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller den lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt.
 • De data, som vedrører dig, blev indhentet på grundlag af tilbudte informationssamfundstjenester i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

b.    Oplysninger til tredjepart

Hvis den ansvarshavende har offentliggjort de data, som vedrører dig, og vedkommende i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR er forpligtet til at slette dem, skal den ansvarshavende under hensyntagen til den disponible teknologi og de foranstaltninger, som er passende i forhold til implementeringsomkostningerne, også af teknisk karakter, sørge for, at den, som er ansvarlig for databehandlingen, og som behandler de personrelaterede data, bliver informeret om, at du som impliceret person har forlangt sletning af alle links til disse data, eller har forlangt kopier eller gengivelser af disse data.

c.    Undtagelser

Retten til sletning gør sig ikke gældende, hvis behandlingen er nødvendig

 • til udøvelse af retten til ytringsfrihed og oplysninger,
 • til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som foreskriver behandlingen i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller der er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, som den ansvarshavende er blevet overdraget;
 • på grund af offentlig interesse inden for området offentlig sundhed i henhold til artikel 9. stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3, i GDPR;
 • til arkiveringsformål, som er i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, såfremt den ret, som er nævnt i litra a, formodentlig vil umuliggøre eller væsentligt hæmme realiseringen af formålene med denne behandling, eller
 • til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

5.    Ret til orientering

Hvis du har gjort din ret til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarshavende, er denne forpligtet til at orientere alle modtagere, over for hvem data, som vedrører dig, er blevet offentliggjort, om denne korrektion eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Du har over for den ansvarshavende ret til at blive orienteret om disse modtagere.

6.    Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de data, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for den ansvarshavende, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at overføre disse data til en anden ansvarshavende, uden at dette hindres af den aktuelle ansvarshavende, som har fået de personrelaterede data stillet til rådighed, hvis

 • behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra b, i GDPR og
 • behandlingen foregår ved hjælp af en automatiseret metode.

Ved udøvelse af denne ret har du desuden ret til at foranledige, at de data, som vedrører dig, overføres direkte fra en ansvarshavende til en anden ansvarshavende, såfremt dette er teknisk muligt. Friheder og rettigheder for andre personer må ikke krænkes af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af data, som er nødvendig til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udføres for at udøve offentlig magt, som den ansvarshavende er blevet overdraget.

7.    Ret til indsigelse

Du har på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de data, som vedrører dig, og som foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. sætning, litra e eller f, i GDPR, af årsager, som skyldes din specielle situation. Dette gælder også for en profiling, som er baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarshavende vil så ikke længere behandle de data, som vedrører dig, medmindre vedkommende tvingende kan dokumentere, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis de data, som vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de data, som vedrører dig, med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder også for profiling, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil de data, som vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har i forbindelse med benyttelse af tjenester fra informationsselskabet – uagtet direktiv 2002/58/EF – mulighed for at udøve din ret til indsigelse vha. automatiserede metoder, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8.    Ret til tilbagekaldelse af samtykkeerklæring i forbindelse med ret til databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i forbindelse med ret til databeskyttelse. Lovligheden af den behandling, som er foretaget på grundlag af dit samtykke frem til tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen af dit samtykke.

9.    Automatiseret beslutning i enkelttilfælde inklusive profiling

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, som udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – inklusive profiling – som for dig medfører en retsvirkning, eller som på lignende måde påvirker dig negativt. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

 • er nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarshavende,
 • er lovlig på grundlag af EU-lovgivning eller lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underkastet, og disse lovgivninger indeholder passende foranstaltninger til varetagelse af dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser eller
 • foretages med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger bør dog ikke være baseret på særlige kategorier af data i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, såfremt artikel 9, stk. 2, litra a eller g, i GDPR ikke gør sig gældende, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.

Hvad angår de to førstnævnte alternativer, træffer den ansvarshavende passende foranstaltninger for at tilgodese rettigheder og friheder samt dine legitime interesser, som mindst omfatter retten til at foranledige intervention af en person fra den ansvarshavendes side, til at redegøre for sit eget standpunkt og til at anfægte beslutningen.

10.  Ret til anke ved en tilsynsmyndighed

Uden at det berører en eventuel administrativ eller retslig appel fra anden side har du ret til at anke ved en tilsynsmyndighed, specielt i det medlemsland, hvor du opholder dig, din arbejdsplads befinder sig eller stedet for den formodentlige krænkelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af de data, som vedrører dig, er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, hvor anken er fremlagt, orienterer den ankende om ankens status og resultater inklusive muligheden for en retslig appel i henhold til artikel 78 i GDPR.