HYDAC Rotary Drive Control Hyväksi havaitun hydrauliikan ja älykkään ohjaustekniikan yhdistelmä

Rotary Drive Control on fiksu nopeussäätöratkaisu mobilekonettasi varten. Sähköhydrauliset järjestelmät vaativat suurta tarkkuutta, erityisesti kun ympäristönsuojelua tehostetaan tai kun tulee uusia säädöksiä. Aina kun tarvitaan nopeussäätöisten toimintojen ja korkean tehotiheyden yhdistelmää, Rotary Drive Control toimii äärimmäisen tarkasti ja dynaamisella suorituskyvyllä sähköisen suljetun säädön ansiosta. Näin mobilekoneesi suorituskyky on paras mahdollinen, jopa painetasojen vaihdellessa.

Rotary Drive Control – liikkuvan sovelluksen äärimmäisen dynaaminen nopeussäätö

Tarkkuus ja stabiilius
Tarkkuutta paineenvaihteluista ja samanaikaisista käyttäjistä huolimatta

Nykyaikaiset koneet heijastavat alan teknologista kehitystä. Suuri tehokkuus, tarkkuus ja dynaaminen suorituskyky yhdistyvät niissä yhä enenevässä määrin. Erityisesti hydraulisissa koneissa on suuri tehotiheys, jota on kontrolloitava parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Nämä tekniset kehityssuuntaukset merkitsevät sitä, että tarkkuus ja stabiilius huolimatta muista tekijöistä, kuten paineenvaihteluista ja samanaikaisista käyttäjistä, saavat yhä enemmän painoarvoa.

Tiukempi lainsäädäntö ja ympäristönsuojelu
Lannoitteiden ja hiekoituksen resursseja säästävä käyttö

Yhä tiukentuvat lakivaatimukset ympäristönsuojelun, kuluttajansuojan sekä luonnonvaroja säästävän lannoitteiden ja hiekan käytön osalta laajentavat mobilekoneiden vaatimusprofiilia. Jotta tiukentuneisiin vaatimuksiin voidaan vastata, mahdollisimman dynaamisiksi ja tarvepohjaisiksi suunnitellut yksilölliset toiminnot ovat yhä tärkeämpiä. Tämä edellyttää nykyaikaista ohjaustekniikkaa.

Nousevat energia- ja raaka-ainekustannukset
Vähemmän kulumista sekä energia- ja materiaalikustannuksia

Raaka-aineiden, erityisesti polttoaineiden ja työvälineiden, hinnannousulla on vahva vaikutus koneiden operaattoreihin Tästä syystä resursseja säästävä koneiden käyttö on entistä tärkeämpää. Huomio keskittyy tarveoptimoituihin työnvaiheisiin ja materiaalien säästämiseen. Tasaisesti ja vakaasti toimivat käytöt voivat auttaa merkittävällä tavalla vähentämään kulumista sekä alentamaan energia- ja materiaalikustannuksia.

Ratkaisumme: dynaaminen ja tarkka nopeussäätö
HYDAC Rotary Drive Control -järjestelmä yhdellä silmäyksellä

HYDAC Rotary Drive Control -järjestelmä mahdollistaa erittäin dynaamisen ja tarkan nopeussäädön hydraulikomponenteilla. Lähestymistapamme yhdistää hyväksi havaittujen hydrauli- ja elektroniikkakomponenttien edut nykyaikaisten koneiden ohjauslaitteiden etujen kanssa. Tällä tavoin hydraulisilla koneilla voidaan saavuttaa niiden täysi potentiaali. Tuloksena on käyttö, joka tuottaa suuret voimat ja säätää ne erityisten tarpeiden mukaan korkealla dynaamisella suorituskyvyllä ja tarkkuudella. Osajärjestelmä on yhteensopiva kaikkien yleisten vakiopaine- ja LS-järjestelmien kanssa. Se tarjoaa myös standardoidun protokollan CAN-pohjaista kommunikaatiota varten koneen ohjauksen ja HYDACin Machine Service Tool (MST) -työkalun kanssa.

Rotary Drive Control muodostuu lähinnä seuraavista komponenteista:

  • Hydraulimoottori
  • Venttiilitekniikka
  • Nopeusanturi
  • Ohjain sovellusohjelmistolla

Erillinen osajärjestelmä tuo etuja
Parhaat tulokset erillisellä osajärjestelmällä

Rotary Drive Control säätelee eri tekijöiden, kuten paineen vaihteluiden tai samanaikaisten käyttäjien vaikutusta koneen toimintaan. HYDACin ratkaisu sopii erillisenä osajärjestelmänä saumattomasti hydromekaaniseen voimansiirtoon ja mahdollistaa parhaat tulokset. RDC soveltuu näin ollen erittäin hyvin hajautetuilla, yksilöllisillä toiminnoilla varustettujen mobilekoneiden kehittämiseen.

Automaattinen kalibrointi tuo etuja
Automaattinen kalibrointi on avain menestykseen

Rotary Drive Controlin keskeinen elementti on järjestelmän automaattinen kalibrointi. Tätä varten RDC suorittaa jakson samalla, kun hydromekaanisen voimansiirron yksilöllinen toiminto tunnistetaan. Tuloksena saatavat järjestelmän ominaisuudet tallennetaan ohjausjärjestelmään ja niitä käytetään ohjaustoiminnan optimointiin. Tällä tavoin koneen toiminnan aikaa vievä koordinointi käyttöönoton tai huollon aikana jää tarpeettomaksi.

Asiakkaan käyttöliittymä tuo etuja
Kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä HYDACin käyttöliittymällä

Toiminnan optimoinnin ja kunnossapidon kannalta on hyötyä siitä, että kaikki järjestelmäkohtaiset tiedot ovat käytettävissä yhdellä silmäyksellä. HYDAC tarjoaa Machine Service Tool -työkalun (MST) myötä käyttöliittymän juuri tähän tarkoitukseen. MST:n avulla voidaan muokata parametreja ja lukea mitattuja arvoja. Myös virheitä voidaan diagnosoida ja järjestelmätoimintoja testata.

Mahdolliset sovellukset
Optimoi oma mobilekoneesi yhteistyössä HYDACin kanssa

Hyödynnä HYDACin asiantuntijoiden laajaa tietotaitoa: neuvomme sinua optimaalisessa järjestelmäsuunnittelussa soveltamalla integroitua lähestymistapaa mobilekoneeseesi. Hyödynnämme laajaa kenttäkokemustamme järjestelmäsi toimintoihin ja niiden optimointiin. Tuloksena on sarjatuotannossa jo pitkään hyväksi havaittu järjestelmä, jolla voidaan huomattavasti tehostaa koneen toimintoja monenlaisissa sovelluksissa, kuten mm:

  • Levityspöytien käytöt (kunnalliseen käyttöön tarkoitetut levittimet ja lannoitteen levittimet)
  • Annostelutela- ja karakäytöt (pneumaattiset lannoitteen levittimet, kylvölaitteet ja kylvökoneet)
  • Pumppukäytöt (peltoruisku, lietesäiliö)
  • Voimansiirtokäyttö (hydrauliset apukäytöt ja lisäkäytöt)
  • Hihnakäytöt ja kierukkakäytöt (kuljetinhihna, sadonkorjuukone)

Hyödynnä tiimimme teknistä asiantuntemusta hydrauliikasta, ohjelmistoista ja simulointeihin perustuvasta järjestelmäsuunnittelusta. Keskustele asiantuntijoidemme kanssa ja saat lisätietoa Rotary Drive Controlista. Ota yhteyttä meihin.

Rotary Drive Controlin tarjoamat edut yhdellä silmäyksellä

Tuottavuuden lisäys

Lisää tehokkuutta

Paranna tehokkuutta saavuttamalla vakaat nopeudet nopeasti ja hyödynnä seuraavien toimintavaiheiden optimointia silloinkin, kun nopeusmäärittelyä muutetaan.

Tuotevalikoima

Yhdeltä toimittajalta

HYDACilta saat järjestelmäkehityksen yhdeltä toimittajalta – aina suunnittelusta, simuloinnista ja testauksesta sarjatuotantoratkaisuihin saakka.

Enemmän joustavuutta

Rotary Drive Control on yhteensopiva kaikkien yleisten hydraulijärjestelmien kanssa ja tarjoaa laajat parametrointimahdollisuudet.

Järjestelmän käytettävyys

Ajansäästöä

Valmiiksi kehitetty järjestelmäratkaisumme säästää arvokasta aikaa, olipa kyseessä sitten itsekalibrointi tai kehitystyö.

Neuvomme sinua mielellämme!

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja varaa neuvonta-aika jo tänään.

Sovi konsultaatio

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Kuormantuntevat ohjausventtiilit
HYDACin vaihteistoventtiilit