Vedenkäsittely: avain parempaan kestävyyteen Suojaa järjestelmät esisuodatetulla prosessivedellä

Joista, järvistä, kaivoista, merestä ja maasta saatua vettä käytetään teollisuudessa monissa eri prosesseissa. Raakaveden huolellinen käsittely suodattamalla on avain järjestelmän tehokkaaseen toimintaan. Käsiteltyä vettä voidaan käyttää esimerkiksi jäähdytys-, kalvosyöttö-, ruiskutus- tai prosessivetenä. Jos raakavettä pääsee suodattamattomana järjestelmään, seuraukset voivat olla vakavat. Nämä seuraukset ovat vältettävissä. Vastahuuhtelevat automaattisuodattimet, linja-asenteiset suodattimet ja sihtikorisuodattimet tarjoavat luotettavaa apua. Tässä selitetään, miten ja missä niitä tulisi käyttää sekä mikä rooli simpukoilla on koko skenaariossa!

Esisuodatus on vedenkäsittelyn ratkaiseva vaiheMinkä suodattimen todella tarvitset?

Löydät käyttötarkoitukseesi sopivan suodattimen suodatintarkastuksemme avulla, tarvitsitpa sitten vastahuuhtelevia automaattisuodattimia, linja-asenteisia suodattimia tai sihtikorisuodattimia. Koska puhdas prosessivesi hyödyttää koko järjestelmää.

Ota yhteyttä meihin
 

Tee prosessipiireistä kestäviä vedenkierrätyksen avulla Se minimoi sekä makean veden kulutusta että jätevesipäästöjä.

Jäähdytysvesi

Jäähdytysvettä käytettäessä lämmönsiirtopinnoille muodostuu usein kerrostumia, jotka heikentävät lämmönsiirtoa ja nopeuttavat syöpymistä ja kulumista. Ajan myötä kerääntyvät kerrostumat voivat vahingoittaa järjestelmän osia, kuten mittalaitteita ja putkiliittimiä, ja järjestelmässä voi esiintyä korkeampaa painehäviötä. Kaikki tämä lisää huoltotöitä ja heikentää järjestelmän kustannustehokkuutta. Tämän estämiseksi makeissa vesistöissä ja kiertoveden kanssa käytetään automaattisia sihtikori- ja linja-asenteisia suodattimia täyden virtauksen suodatukseen ja offline-suodatukseen.

Prosessivesi

Prosessivettä käytetään tuotannossa monilla teollisuuden aloilla, esimerkiksi jäähdytysvetenä, pesuvetenä, boilerin syöttövetenä tai ultrapuhtaana vetenä. Joista, järvistä, merestä tai maasta kerätty vesi on aluksi täynnä hiukkasmateriaalia ja liuennutta materiaalia sekä mikro-organismeja. Tämä kontaminaatio on suodatettava huolellisesti pois – linjakytketyt ja vastahuuhtelevat automaattisuodattimemme tukevat sinua vedenkäsittelyssä ja parantavat järjestelmäsi kannattavuutta.

Jätevesi

Kunnallisissa ja teollisissa jätevedenpuhdistamoissa arvokasta juomavettä käytetään usein yleisiin puhdistus- ja huoltotöihin. Mutta on järkevää käsitellä toissijaisesta selkeytysaltaasta tulevaa vettä, sillä näin vältetään juomaveden hukkaaminen. Poistovesi on lähes kirkasta sekä kuivalla että sateisella säällä ja sisältää hyvin vähän leijuvia hiukkasia. Tämä ei kuitenkaan sovellu suoraan käyttövedeksi. Teolliset vedensuodattimemme huolehtivat liukenemattomista orgaanisista ja epäorgaanisista aineista, jotka tukkisivat järjestelmän.

Friedrich Wilhelm, teknisen myynnin projektipäällikkö, HYDAC-prosessitekniikka

Prosesseissa esiintyviä hiukkaskontaminaation tyyppejä on monenlaisia, joten niiden poistamismenetelmätkin ovat hyvin erilaisia. Oikean menetelmän valinta edellyttää kiinteiden hiukkasten kuorman ja prosessitiedon tuntemusta. Lisäksi suodatustavoite on määritettävä. Riippumatta siitä, kuinka paljon tietoa ja kokemusta meillä on erotustekniikasta, vastaan tulee aina uusia haasteita, jotka vaativat uusia tekniikoita ja ratkaisuja, koska käyttötarkoitukset eivät ole samoja.

Simpukat tukkivat jäähdytysvesipiirejäSimpukoiden torjuminen ennakoivalla suodatuksella

Viime vuosina vieraita simpukkalajeja on levinnyt makeisiin vesistöihin, suolaisiin vesistöihin ja murtovesistöissä. Kaksi näistä lajeista on aivan omassa luokassaan: vaeltajasimpukka (dreissena polymorpha) ja sen ovela sukulainen, kvaggasimpukka (dreissena rostriformis bugensis). Vaikka ne ovat kotoisin Mustaltamereltä, ne leviävät tahattomasti painolastiveden mukana lähes kaikkialle maailmaan ja ovat nyt päässeet kasveihin luonnollisten veden kiertokulun kautta. Ja suurempi määrä simpukoita tarkoittaa suurempaa määrää ongelmia järjestelmissä. Infestoituneiden järjestelmien puhdistaminen vie aikaa, ja usein koko järjestelmä on poistettava käytöstä.

Simpukat ja toukat tapetaan usein kemikaaleilla (kaliumkloridi/vetyperoksidi). Ne ovat tappavia näille meren asukkaille, mutta eivät täysin vaarattomia materiaalien, ei-toivottujen jäämien ja terveysriskien osalta. Lyhyesti sanottuna kemikaalien käyttö toimii, mutta tämä on erittäin kiistanalaista ja myös kallista. Ennaltaehkäisevät toimet ovat edullisempia ja lisäksi kustannukset helpommin ennakoitavissa. Avain menestymiseen on suodatus.

Erinomainen suoja merestä peräisin olevia vieraslajeja vastaan Puhdasta prosessivettä optimaalisen vedenkäsittelyn ansiosta

Karkea suojaus haavoittuville järjestelmille

Vastahuuhteleva AutoFilt®RF3-automaattisuodatin hoitaa isot simpukkaesiintymät ja osan simpukan toukista. Se kattaa jatkuvan nimellisvirtauksen 7 500 m3/h metriin asti. Virtaus kulkee suodatusluokan 50 µm elementtien läpi sisältä ulos suodatuksen aikana. Tämä antaa järjestelmälle optimaalisen suojan suuria simpukkaesiintymiä vastaan.

Sihtikoriin perustuva suoja simpukantoukkia vastaan

Simpukoiden leviämisen estämiseksi simpukan toukat on suodatettava pois järjestelmästä. AutoFilt®RF14-sarja takaa paremman simpukan toukkien suodatuksen. Itsepuhdistuvan sihtikorisuodattimen suodatusluokka on hienompi. Vakiosuodatusluokilla 20 µm ja 40 µm noin 95 prosenttia simpukan toukista pystytään erottelemaan.

Yhdistelmäratkaisu, joka tuhoaa lähes kaikki simpukan toukat

Automaattisuodattimien ja UV-desinfioinnin yhdistelmä tappaa lähes kaikki simpukan toukat, sillä mikrobit tuhoutuvat sekunnin murto-osassa, jos annos on riittävä. Yhdistelmäratkaisumme vähentää pysyvästi merivedestä tulevia orgaanisia epäpuhtauksia, järjestelmän käyttökatkoksia, huoltotarvetta ja liiallisia kustannuksia. Veden suodatuksessa ei tarvitse käyttää kemikaaleja.

Vedenkäsittelyratkaisumme

Vastahuuhteleva AutoFilt®-automaattisuodatin

Vastahuuhtelevat automaattisuodattimet ovat olleet markkinoilla jo useiden vuosien ajan – mikä johtuu pitkälti niiden korkeasta tehokkuudesta. Niihin sisältyy vain kertaluonteinen investointimeno, ei käyttökuluja. Suodattimiemme itsepuhdistustoiminto tarkoittaa, että nämä huoltokäynnit eliminoidaan automaattisesti, mikä säästää elementtien ja suojusten vaihtokustannuksia. 

Lisätietoja takaisinhuuhtelevista automaattisuodattimista

Linja-asenteiset suodattimet ja sihtikorisuodattimet

Linja-asenteiset ja sihtikorisuodattimemme mahdollistavat kaikenlaisten kiinteiden hiukkasten tehokkaan poistamisen. Laaja valikoima malleja ja suodatinmateriaaleja mahdollistaa optimaalisen säädön kunkin suodatustehtävän ja prosessiolosuhteiden mukaan. 

Etusi

 • Jopa 400 °C:n lämpötiloja
 • Jopa 1 000 barin paine
 • Laadukkaat kuitumateriaalit, jotka on valmistettu Chemicron®-metallikuidusta tai -verkosta ja Processmicron®-muovikuidusta tai -lasikuidusta 
 • Suodatusluokka 1–10 000 µm
 • Virtausnopeus jopa 3 600 m3/t
 • Järjestelmäratkaisut ja asiakasräätälöidyt ratkaisut

Lisätietoja linja-asenteisista HYDAC-suodattimista

Järjestelmäratkaisut ja asiakasräätälöidyt ratkaisut

Voimme toimittaa räätälöityjä järjestelmäratkaisuja, olipa kyseessä suurten virtausnopeuksien hallinta, karkean ja hienon suodatuksen yhdistäminen tai suodattimien käyttö lämmönvaihtimien yhteydessä. Optimaalista vedensuodatusta varten räätälöimme ratkaisut täydellisesti tarpeisiisi.
 
Etusi

 • Suodattimet ja lämmönvaihtimet yhdestä paikasta
 • Asiakasräätälöity muotoilu
 • Täydellinen olemassa olevien järjestelmien jälkiasennuksiin
   

Vedenkäsittely sveitsiläisessä suurprojektissa: CirculagoPioneeri geotermisen sähköntuotannon ja rakennustekniikan alalla

Lämmönvaihtimia ja suuria lämpöpumppuja (vesi-vesilämpöpumppuja) käytetään usein nykyaikaisessa lämmöntuotannossa, joka perustuu syvään geotermiseen energiaan, järvistä saatavaan energiaan ja teollisuuden hukkalämmön käyttöön. Ne on suojattava kontaminaatiolta, joka voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
HYDAC tukee uraauurtavia suuria projekteja, kuten Circulago-projektia. Tässä projektissa pienet Zugin ja Baarin kaupungit Sveitsissä käyttävät Zug-järven vettä energian tuottamiseen ja kotien lämpötilan säätelyyn. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta. Optimaalinen lämpötilansiirto ja järjestelmän sujuva toiminta varmistetaan takaamalla lämmönvaihtimille optimaalinen suojaus. Ratkaisu sisältää neljä vastahuuhtelevaa HYDAC-automaattisuodatinta, jotka suodattavat hiekkaa ja biologista materiaalia vedestä. Laajan suodatusalueensa ansiosta ne käsittelevät suuria vesimääriä helposti ja puhdistavat itsensä täysin automaattisesti.

HYDAC-ratkaisun edut

Kuvake: Kädet, jotka pitelevät rahaa – pienemmät kustannukset korkealaatuisen suodatustekniikan ansiosta.

Kustannusten alentaminen

Voit parantaa käytettävän aineen laatua laadukkaalla suodatuksella. Kemikaaleja käytetään vähemmän ja jätevettä syntyy vähemmän. Tämä tarkoittaa, että voimme tehdä loppupään prosesseista tehokkaampia ja kustannustehokkaampia.
 

Kuvake: Järjestelmä – järjestelmän jatkuva toiminta itsepuhdistuvien HYDAC-automaattisuodattimien ansiosta.

Järjestelmän hyvä käytettävyys

Vastahuuhtelevat automaattisuodattimemme ovat itsepuhdistuvia, mikä mahdollistaa jatkuvan järjestelmän käytön, vähentää huoltokäyntejä ja parantaa järjestelmien käytettävyyttä.

Kuvake: Hiilijalanjälki – pienemmät päästöt suodattimien minimoidun painehäviön ansiosta.

Alhaisemmat CO2-päästöt

Suodattimien käyttäminen erittäin alhaisella paine-erolla minimoi painehäviön. Tämä säästää energiakustannuksia ja vähentää CO2-päästöjä kestävästi.
 

Kuvake: Kierrätys – HYDAC-suodattimissa käytetään puhdistettavia suodatinmateriaaleja ja kuituja.

Kestävät suodatinelementit

Vastahuuhtelevissa automaattisuodattimissamme käytetään vain puhdistettavia materiaaleja. Tarjoamme lisäksi laajan valikoiman puhdistettavia metalliverkko- tai metallikuitumateriaaleja linja-asenteisille suodattimille.
 

Kuvake: Hammasratas ja lukko – kontaminaatiot suodatetaan, jotta prosessit voivat jatkua ongelmitta.

Prosessin korkea luotettavuus

Luotettavan suodatuksen ansiosta voit olla varma, että kontaminaatio saadaan suodatettua tehokkaasti pois. Tulos: prosessit etenevät sujuvasti ja virheetön laatu varmistetaan.
 

Kuvake: Huoltoteknikko – vastahuuhtelevat automaattisuodattimet estävät turhat huoltokäynnit.

Pienemmät henkilöstökustannukset

Vähennä vedenkäsittelyjärjestelmään liittyviä tarpeettomia huoltokäyntejä. Vastahuuhtelevat automaattisuodattimemme estävät luotettavasti järjestelmän tukoksia, jolloin järjestelmäsi toimii luotettavasti ja ilman vikoja.
 

Lataukset Vedenkäsittelyä koskevat esitteet löytyvät täältä

Vedenkäsittelyn asiantuntijasi

Voimme vastata kaikkiin prosessiveden suodatusta koskeviin kysymyksiin.

Ota yhteyttä meihin

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin