Hnací systémy KineSys

Moderní a inteligentní hnací systémy HYDAC KineSys – účinnější a méně složité díky konstrukci založené na potřebách.

Inteligentní hnací systémy HYDACSystémové technologie založené na potřebách pro optimální řešení pohonu

Elektromechanické technologie pohonu a hydraulická konstrukce s proměnnými otáčkami nabízí průkopnická řešení pro většinu vašich funkcí. Jednoduché, efektivní, úsporné: společnost HYDAC KineSys vyvíjí štíhlé koncepty pohonů přizpůsobené na míru. Využijte výhod naší rozsáhlé nabídky produktů a znalostí z různých odvětví a technologií. Vytvořte si vlastní koncepci pohonu se společností HYDAC!

HYDAC je váš průvodce výběrem správného hnacího systému, ať už hydraulického nebo elektromechanického

Přesnost pohybu! Pokud se jedná o systémy pohonu vašich strojů, máme vždy k dispozici ty nejnovější informace o strojních hnacích systémech a rádi se s vámi podělíme o naše know-how. Zvláště v dnešní době, kdy lze mnohé věci zjednodušit, zefektivnit a snadněji údržovat. Pusťte se do toho se společností HYDAC. Pomůžeme vám vytvořit stroje použitelné i v budoucnosti.

Jak to konkrétně uděláme, to zjistíte v naší brožuře. Zjistěte více informací hned teď:

Stáhněte si brožuru

Vaše centrum odbornosti pro hnací systémy Poradenství pro širokou řadu technologií HYDAC KineSys

Kinematika a systémy: HYDAC KineSys pomáhá navrhovat stroje, které uspějí i v budoucnosti. Mezioborový tým hydraulických inženýrů, strojních inženýrů, elektroinženýrů a specialistů na automatizaci spojuje všechny části skládačky. Od poradenství v oblasti široké škály technologií a jednoduché integrace rozhraní mezi mechanikou, elektrotechnikou a hydraulikou až po bezpečnost osob, strojů a výrobků. Využijte výhod delší životnosti a snížené údržby - vždy s ohledem na řešení šetrná k životnímu prostředí.

Co pro nás znamená servisPřipravíme pro vás systémové řešení na míru

Nabízíme odborné znalosti přizpůsobené na míru vašemu oboru činnosti: společnost HYDAC KineSys vyvíjí vlastní systémová řešení na základě vysoce kvalitních komponent, moderních simulačních a systémových technologických nástrojů a hlubokých znalostí ve všech oblastech technologií pohonu. Prostřednictvím stálé kontaktní osoby, která za vás převezme interní firemní koordinaci, vám zajistíme stálou podporu a rychlou implementaci.

Naše řešení: váš podsystém na klíč HYDACCílovou hodnotou je skutečný pohyb

Využijte našich znalostí z různých odvětví a technologií. Budeme vám po boku během implementace a zvláštní pozornost zaměříme na rozhraní. Dokud vše nepoběží hladce.

Uděláme si představu o vašich funkcích a společně vybereme správný návrh systému.

Kontakt

Využijte výhod štíhlé a dokonale přizpůsobené systémové koncepceVyšší funkčnost, spolehlivost a bezpečnost

Správné řešení vychází z rovnováhy různých funkcí. Ještě důležitější je štíhlá koncepce systému vhodná pro specifický způsob použití. To často umožňuje dosáhnout vyšší funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti s menším počtem komponent. Díky dlouholetým znalostem a zkušenostem z různých průmyslových odvětví je společnost HYDAC s to pomoci vám při výběru optimálního hnacího systému:

Elektromechanické technologie pohonu

Váš hnací systém - nyní ještě jednodušší: spolehněte se na elektromechanické válce HYDAC jako užitečný doplněk nebo alternativu pro síly až do 500 kN.

Hydraulická konstrukce s proměnnými otáčkamií

Hydraulika redukovaná na to nejnutnější: přejděte od konvenčního uspořádání systému k hydraulickému systému s proměnnými otáčkami a dosáhněte výrazných úspor výkonu pohonu.

Sortiment produktů a služeb HYDAC Pomůžeme vám vybrat si správný systém. Od jednotlivých produktů a jednoduchých koncepcí pohonu až po systémová řešení šitá na míru.

Elektrické válce HYDAC

Elektrické válce HYDAC jsou po celou dobu své životnosti bezúdržbové a díky řešení typu Plug and Play přesvědčí jednoduchým uvedením do provozu. Nabízíme řešení vašich výzev, dokonale přizpůsobené vašim potřebám – od jednoduchých komponent a zakázkových konstrukcí po kompletní hnací systémy včetně ovládání pohonu, ovladačů os a uvedení do provozu.

Více informací o elektrických válcích HYDAC

Hydraulické pohony HYDAC s proměnnými otáčkami

Naše hydraulické pohony s proměnnými otáčkami (DVA) jsou dokonalým příkladem symbiózy hydrauliky a elektroniky. Naše integrované inteligentní ovládání pohonu zajišťuje ovládání podle potřeb v uzavřeném okruhu, díky čemuž dosahuje výrazných úspor energie. Standardní řešení lze kombinovat se všemi druhy hydraulických modulů pro předem nakonfigurované základní funkce včetně senzorů a omezování tlaku.

Další informace o sadě HYDAC DVA

Zakázková systémová řešení

Společnost HYDAC dodává ovládání pohonu a ventilů v rámci subsystémového řešení na klíč pro vysoce dynamické polohování s přesností až 10 μm. Díky nim je polohování, ovládání a monitorování opravdu jednoduché i bez externích měřicích systémů. Díky integrovatelné logice ovládání můžete využívat výhodu centrálního propojovacího bodu pro energii a komunikaci.

Časté dotazy

Kdo nebo co je HYDAC KineSys?

Společnost HYDAC je se svými více než 9 500 zaměstnanci po celém světě jedním z předních dodavatelů kapalinové technologie a hydraulického a elektronického vybavení. Tým KineSys je vaším odborným partnerem v oblasti řešení pohonů kinematických systémů.

Odkud se vzal název KineSys?

Název KineSys vychází ze spojení slov „kinematika“ a „systém“.

Co jsou pohony s proměnnými otáčkami?

Pohony s proměnnými otáčkami KineSys (DVA) jsou dokonalým příkladem symbiózy hydrauliky a elektroniky. Díky integrovanému ovládání v uzavřeném okruhu lze motor pohonu nastavit podle požadavků. To znamená významný potenciál energetických úspor, protože energie je k dispozici jen tehdy, když je skutečně zapotřebí. V závislosti na cyklu stroje tak lze dosáhnout až 70 % úspory energie. Optimalizované nastavení řešení KineSys snižuje spotřebu energie na minimum a výrazně snižuje složitost na straně hydrauliky. Také dramaticky snižuje složitost na straně hydrauliky.

Co jsou elektrické válce?

Elektrické válce společnosti HYDAC (HEZ) lze snadno integrovat a nevyžadují si údržbu, proto umožňují jednoduchou implementaci lineárních pohybů. Funkce HEZ je dosaženo díky této sestavě:

Motor (s převodovkou) pohání vřeteno prostřednictvím spojky, která je namontována v ložiskovém pouzdře za pomoci kuličkových ložisek. Závitová matice převádí rotační pohyb vřetena na pohyb lineární, protože pouzdro matice je zajištěno proti otáčení kluznými ložiskovými vedeními. Pístnice je poháněna spojením s pouzdrem matice. Směr rotace motoru tedy vyvolává vysouvání nebo zasouvání pístnice. Rychlost otáčení vřetena a stoupání závitu určují translační rychlost. Vnitřek elektrického válce HYDAC je chráněn před vlivy okolního prostředí systémem těsnění. K upevnění pohonné jednotky slouží například otočný držák na ložiskovém tělese a koncové ložisko na pístníci.

Co je hnací jednotka CO₃?

Jednotka CO3 je velmi levná kompaktní hydraulická napájecí jednotka založená na pohonu s proměnnými otáčkami a plné integraci měniče kmitočtu a chladicího systému. Hlavními oblastmi použití tohoto řešení typu plug & play jsou obráběcí stroje, především soustruhy.

Proč jsou pohony s proměnnými otáčkami považovány za mimořádně energeticky efektivní a tiché?

Důvod, pro který jsou pohony s proměnnými otáčkami považovány za mimořádně energeticky účinné a tiché, spočívá v tom, že požadovaná průtoková rychlost i hydraulický výkon (a tedy i elektrický výkon) jsou do spotřebiče dodávány pouze podle potřeby. Díky tomu se snižuje hydraulická průtoková rychlost i otáčky motoru a minimalizuje se hlučnost ventilátoru i hydraulického čerpadla. Když není požadována žádná energie, hnací jednotku lze dokonce úplně vypnout. To znamená, že pohon s proměnnými otáčkami je mnohem tišší a energeticky účinnější než tradiční pohony s konstantními otáčkami motoru.

Proč jsou elektrické válce považovány za ekologické?

Elektrické válce (HEZ) jsou „samostatné osy“. Je u nich eliminováno iziko úniku, který by poškodil životní prostředí. Na rozdíl od hydraulického systému není olej čerpán z nádrže a veden do hydraulických válců přes nejrůznější komponenty. U HEZ se k přenosu síly nepoužívá žádné kapalné médium. Tuto funkci plní motor, převodovka a vřeteno. Otáčivý pohyb motoru se převádí na lineární pohyb. Je potřebné pouze mazivo na ochranu komponentů a snížení vnitřního tření. Používáním elektrických válců lze předcházet poškozování životního prostředí.

Jak řešení HYDAC KineSys přispívají k vyšší udržitelnosti?

S hydraulikou s proměnnými otáčkami lze snížit výkon pohonu, emise hluku, velikost nádrže a četnost údržby, což pomáhá ještě více šetřit zdroje při provozu systému.

Při použití elektromechanických válců již není nutné používat jako provozní kapalinu olej, čím se dále snižuje možnost kontaminace.

Cílem systémů HYDAC KineSys je také vrátit cenné materiály zpět do cyklu použití. Kryt hnací jednotky CO3 je vyroben ze zbytků obalových fólií s obsahem hliníku, které by jinak byly například spáleny.

Jak systémová řešení HYDAC KineSys zvyšují výkon?

Hydraulické a elektromechanické válce s proměnnými otáčkami se efektivně přizpůsobují procesům a přispívají ke zvýšení výkonu. Tím se snižuje složitost a zvyšuje funkčnost.

Do jaké míry přispívají hnací systémy HYDAC KineSys ke zvýšení účinnosti?

Hydraulické a elektromechanické hnací systémy jsou přizpůsobeny funkcím konkrétního použití. Energetický požadavek je přesně přizpůsoben požadovanému cyklu. Takto se podle potřeby zajišťuje napájení pohonu. Výrazně nižší ztráty výkonu znamenají, že chlazení hydraulického oleje již často není nutné. To má dvojitý efekt. Na hydraulický pohon je potřeba méně energie a nevyžaduje se energie na chlazení.

Jak pohon HYDAC souvisí s řízením teploty?

Přechodem z řízení odporu na hydrauliku řízenou výtlakem (hydrauliku s proměnnými otáčkami) lze v mnoha případech vynechat chlazení, protože je do systému přiváděno výrazně méně tepla. Elektromechanické hnací válce nevyžadují žádné dodatečné chlazení.

Jaký přínos má HYDAC KineSys v oblasti digitalizace a softwaru?

Ovládání pohonu funguje jako centrální spojovací bod pro energii a komunikaci a umožňuje ovládání, ovládání v uzavřeném okruhu, monitorování a dálkové ovládání hnacího systému. Chytrá kombinace ovládání pohonu a softwaru navíc umožňuje přehledně sledovat výrobní proces až na úroveň komponent a ukládat jej pro účely kvality.

Výhody, které vám přináší řešení pohonu HYDAC KineSys

Vše od jednoho dodavatele

Od jednoho dodavatele

Spolehněte se na odborné zkušenosti, vysoce kvalitní součásti a moderní nástroje HYDAC

Energetická účinnost

Energetická účinnost

Úspora energie díky výkonu pohonu podle potřeby a koncepci systému s proměnnými otáčkami

Spolehlivost procesů

Spolehlivost procesů

Společnost HYDAC poskytuje spolehlivá řešení, která zvyšují kvalitu a účinnost

Technologie Plug & Play pro snadné uvedení do provozu

Všestranný

Úspora energie díky výkonu pohonu podle potřeby a konstrukci s proměnnými otáčkami

Dálková podpora

Dálková podpora

Od roku 2014: uvedení do provozu na dálku a online podpora pomocí online nástrojů

Poprodejní služby

Poprodejní služby

Spolehněte se na nás – i po fázi plánování projektu a uvedení hnacího systému do provozu

Soubory ke stažení

Vyřešíme vaše problémy s pohonem

Získejte poradenství od našich odborníků k vašemu hnacímu systému na míru.

Kontaktujte nás ještě dnes