Komponenty a systémy HYDAC pro maximální ochranu proti výbuchu Od ATEX přes IECEx po NEC – Výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Nebezpečí výbuchu: to je realita u různých zpracovatelských a výrobních postupů s hořlavými látkami, například v chemickém průmyslu nebo v odvětví potravinářských technologií. V případě nepoužití optimálních komponent a systémů může dojít k vážnému poškození strojů a vážným zraněním osob. Pro oblasti ohrožené výbuchem jsou zavedeny specifické vnitrostátní a mezinárodní směrnice. Proto nabízíme širokou nabídku výrobků, abyste si udrželi přehled v džungli norem a směrnic.

HYDAC je vaším partnerem v oblasti výrobků maximálně podporujících bezpečnost

Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci. Pomůžeme vám s analýzou problémů, návrhem a dokumentací řešení – a také nabídneme rozsáhlé portfolio služeb i po instalaci a prvním uvedení do provozu.

Kontaktujte nás ještě dnes

Větší bezpečnost pro vaše aplikaceGlobální ochrana proti výbuchu se společnosti HYDAC

Za účelem zajištění ochrany proti výbuchům je možné přijmout různá technická nebo organizační opatření, která mají zabránit zranění nebo smrti. Z tohoto důvodu se oblasti s nebezpečím výbuchu dělí do zón na základě četnosti a doby trvání výskytu výbušného prostředí. Jednotlivá zařízení a stroje lze proto navrhnout v souladu s konkrétními zónami. Tento přístup zaměřuje pozornost projektanta při všech jeho rozhodnutích a činnostech výhradně na bezpečnost.

Ale které směrnice platí? Všechny podrobnosti o normách ve vaší zemi naleznete v naší Encyklopedii ochrany proti výbuchu.

Partnerství při vývoji zakázkových řešení

V případě nebezpečných pracovních prostředí záleží na zkušenostech a kvalitě – a HYDAC zde nečiní žádné kompromisy. Vzhledem k našim dlouholetým odborným poznatkům a osvědčeným komponentám vyvíjíme zakázkové pohony, hydraulické jednotky a mazací jednotky pro práci ve výbušných prostředích. Ani vy to nemusíte dělat bez výhod hydraulických systémů. Ve spolupráci s vámi kontrolujeme potenciální zdroje vznícení a nebezpečí a bereme je v úvahu při navrhování a vytváření vašeho systému. Obdržíte kompletní počítačově zpracovanou technickou dokumentaci v souladu s vnitrostátními a mezinárodními normami.

Kontaktujte nás ještě dnes

Hydraulické pohonné jednotky HYDAC

Od kompaktních malých agregátů po složité systémy pro libovolný provozní tlak – nabízíme vám dlouholeté zkušenosti při vývoji, výrobě a instalaci zakázkových systémů pro každou aplikaci a oblast použití i při jejich uvádění do provozu.

Mazací jednotky HYDAC

Vzhledem k dlouholetému know-how a rozsáhlým inženýrským poznatkům vám pomůžeme s mazáním, filtrací a chlazením pro turbíny a převody v elektrárnách a kompresorech.

Autonomní pohony HYDAC

Autonomní pohon od společnosti HYDAC kombinuje válec, pohon a řízení do kompaktního provedení. Jeho speciální modulární systém umožňuje sestavení řady verzí pro libovolnou polohu instalace. Díky integrovanému hydraulickému akumulátoru lze provádět nouzové funkce i v případě výpadku energie.

Nabídka ventilů HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v cívkovém provedení

Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v cívkovém provedení jsou vhodné pro zónu ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D. K dispozici jsou 4/2 a 4/3 rozdělovací elektromagnetické ventily. Všechny ostatní typy ventilů ze sortimentu rozdělovačů nominální velikosti 6 jsou dostupné na vyžádání.

Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení

Pro zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G, II 3D: naše průmyslové elektromagnetické ventily v sedlovém provedení jsou k dispozici jako elektromagnetické sedlové ventily v nominální velikosti 6. Kontaktujte ještě dnes naše odborníky a dejte si poradit ohledně přizpůsobeného ventilového řešení ATEX.

Průmyslové proporcionální ventily, trojcestný tlakový regulační ventil P3DRE06

Průmyslové proporcionální trojcestné tlakové regulační ventily HYDAC P3DRE06 se používají pro zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. Díky tomu můžeme zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti pro vaši aplikaci.

Hydraulické ventily HYDAC

Hydraulické ventily HYDAC s ochranou proti výbuchu se dodávají s prohlášením výrobce a mají označení -XC. Kontaktujte nás ještě dnes a informujte se o naší produktové nabídce.

Kartušové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení

Naše aktuálně dostupné 2/2 sedlové elektromagnetické ventily zahrnují zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D. Získejte ještě dnes rady od našich odborníků ke kartušovým elektromagnetickým ventilům HYDAC.

Filtrační systémy HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Jednotka pro vakuovou dehydrataci médií HYDAC FAM ATEX

Naše řada FAM dehydratuje, odplyňuje a filtruje hydraulické a mazací kapaliny. Efektivní údržba znamená, že využíváte výhod delších intervalů výměny oleje a sníženého opotřebení komponent. To vede k větší spolehlivosti a zvýšené dostupnosti vašeho systému.

Balíček pro monitorování stavu HYDAC CMP Ex

Pomocí online systému monitorování kapalin můžete zaznamenávat znečištění pevnými částicemi a stav kapaliny v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1 v souladu s IECEx a ATEX). Díky integrovanému záznamníku dat a bráně IOT lze data a varování integrovat do systémů údržby vyšší úrovně a lze odesílat varování.

HYDAC OffLine Filter OLF ATEX

Naše filtry HYDAC Offline řady OLF 15/30/45/60 ATEX jsou určeny pro prostředí, v nichž hrozí nebezpečí výbuchu, neboť se jedná o robustní offline filtry pro stacionární aplikace v hydraulických a mazacích systémech s velkým objemem kapalin. To vede ke zlepšení čistoty oleje, a tím vyšší životnosti komponent.

HYDAC filtrační přečerpávací jednotka v OFU ATEX

Filtrační přečerpávací jednotka OFU je mobilní jednotka pro údržbu a ošetřování oleje, která se používá pro filtraci při plnění systémů nebo při přečerpávání hydraulických a mazacích médií. Efektivní údržba maziva znamená, že zvyšujete výkonnost i životnost svého systému.

Čerpadla HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Axiální pístové čerpadlo s proměnným výtlakem HYDAC PPV100S

Axiální pístová čerpadla řady PPV100S mají rozmanitou nabídku ovladačů. Také udělají dojem svou dlouhou životností, nízkou hladinou provozního hluku a krátkými dobami regulace. Jsou k dispozici jako jednopístová nebo vícepístová čerpadla.

Další informace o axiálních pístových čerpadlech HYDAC

Senzory HYDAC s ochranou proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Převodníky tlaku HYDAC

Naše převodníky tlaku a převodníky diferenčního tlaku jsou k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikovány podle ATEX, IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS). Kromě využití např. v hydraulice v ropném a plynárenském průmyslu je k dispozici také speciální verze, která byla specificky vyvinuta pro úkoly měření s vodním médiem.

Tlakové spínače HYDAC

Tlakové spínače HYDAC v jiskrově bezpečném provedení mají certifikaci ATEX. Ve variantě s ohnivzdorným krytem a ochranou proti vznícení jsou tato zařízení dokonce k dispozici s více schváleními v souladu s ATEX, IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).

Převodníky teploty HYDAC

Naše převodníky teploty jsou k dispozici s různými délkami sond až do 350 mm. Zařízení jsou k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikována v souladu s ATEX, IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).

Převodníky průtoku HYDAC

Převodníky průtoku HYDAC v provedení z nerezové oceli lze používat až do provozního tlaku 420 barů. Podobně jako téměř všechny naše senzory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou tato zařízení k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikována podle ATEX, IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).

Encyklopedie ochrany proti výbuchu Vnitrostátní a mezinárodní specifikace

Evropa – směrnice ATEX

EU vydala dvě harmonizované směrnice pro Evropu týkající se zdraví a bezpečnosti.

Požadavky na stroje a zařízení

Směrnice 2014/34/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice řídí používání elektrických i neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměřuje se zejména na výrobce zařízení a komponent, které se mají používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nahradila první směrnici ATEX 94/9/ES. Od 20. dubna 2016 musí být všechny nové výrobky uvedené na trh certifikovány v souladu s novou směrnicí 2014/34/EU. Všechny certifikáty vydané podle směrnice 94/9/ES však zůstanou v platnosti.

Požadavky, které se vztahují na výrobce/provozovatele systémů

Směrnice 99/92/ES (ATEX 153) definuje minimální požadavky na zdraví a bezpečnost na pracovištích, na provozní podmínky a na manipulaci s výrobky a materiály v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice rozděluje pracoviště do zón a definuje kritéria pro kategorizaci výrobků uvnitř těchto zón.

Provedení ve vnitrostátním právu

Směrnice byly provedeny ve vnitrostátním právu v zemích Evropské unie. V Německu byla směrnice 2014/34/EU provedena jako „Nařízení vlády č. 11 týkající se zákona o bezpečnosti výrobků“ – známé také jako nařízení o ochraně proti výbuchu (ExVO). Směrnice 99/92/ES byla provedena jako nařízení o bezpečnosti při práci (BetrSichV) a nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV).

Mezinárodní předpisy – lECEx

IEC publikuje globálně standardizované předpisy pro elektrickou technologii a elektroniku. Technické komise sestavují normy pro různé specializované oblasti. Aby se zajistila harmonizace, jsou normy vydávané IEC převážně přejímané do vnitrostátních a evropských norem bez provádění velkých změn. Publikace IEC týkající se ochrany elektrických zařízení a systémů proti výbuchu jsou sestavovány technickou komisí TC31. Jako systém certifikace vytváří IECEx globální rámec pro nezávislou inspekci a certifikaci zařízení a služeb týkajících se ochrany proti výbuchu.
Stejně jako ATEX dělí také IECEx ohrožené oblasti do zón na základě četnosti a doby trvání nebezpečí.

USA – NEC

V USA se na elektrická zařízení, která se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu, vztahuje National Electrical Code (NEC).

Na rozdíl od předpisů v Evropě a systému IECEx dělí NEC 500–504 prostředí s nebezpečím výbuchu do tří tříd (třídy I až III pro plyny, prach a vlákna) a dvou divizí pro četnost a dobu trvání výskytu těchto látek. V roce 1996 zavedl NEC 505–506 zónový model podobný mezinárodnímu systému, souběžný s modelem tříd.
Zařízení, která se mají používat při těžbě, se certifikují podle předpisů úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA).

Kanada – CEC

V Kanadě se schválení vydává v souladu s Canadian Electrical Code (CEC 18). Klasifikace oblastí byla dříve založena na modelu divizí podobně jako v USA. Od poslední revize CEC v roce 2015 se na nové systémy a nová provedení vztahuje zónový model, podobný IECEx. Stará zařízení podle modelu divizí mohou pokračovat v provozu podle dřívějších předpisů (příloha J18). Kanadské provincie rozhodují o implementaci CEC individuálně. Někdy jsou vydávány dodatky.

Brazílie – INMETRO

Aktuálním souborem předpisů v Brazílii je směrnice Inmetro 179/2010. Tato směrnice přímo akceptuje certifikáty v souladu se systémem IECEx, ale narozdíl od certifikátů IECEx jsou platné pouze tři roky. Jiné certifikáty jako ATEX jsou uznávány pouze v případě, že jsou harmonizovány s normami IEC 60079.

Euroasijská celní unie – TR CU 012

Rusko vytvořilo s Běloruskem, Kazachstánem, Arménií a Kyrgyzstánem Euroasijskou celní unii (EACU). V důsledku toho jsou v těchto zemích zaváděny jednotné předpisy. Ochrana proti výbuchu se řídí směrnicí TR-CU 012/2011. Certifikáty EAC lze vydávat pro jednorázovou dodávku, s platností 1, 3 nebo až 5 let. Certifikáty ATEX nebo IECEx jsou akceptovány jako základ pro certifikaci EAC.

Indie – PESO

V Indii musí elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu schválit organizace PESO – Petroleum and Explosive Safety Organization. Při schvalování zařízení indické předpisy rozlišují mezi zařízeními vyrobenými v Indii a zařízeními dováženými do Indie. U indických zařízení platí výhradně vnitrostátní normy. Ty vycházejí zčásti ze starších verzí norem IEC a EN. U dovážených zařízení jsou vyžadovány certifikáty IECEx nebo ATEX podle nejnovějších norem. Schválení může udělit pouze CCoE – Chief Controller of Explosives prostřednictvím akreditované indické zkušebny. Zkušební zprávy vydávané neindickými zkušebnami jsou brány v úvahu při povinné kontrole. Director General of Mining Safety (DGMS) je odpovědný za výrobky používané při těžbě.

Čína – NEPSI

Certifikace v Číně je podobná systému IECEx. Vychází z norem IEC a EN, které byly převzaty nebo modifikovány. Certifikáty ATEX nebo IECEx lze použít jako základ pro čínskou certifikaci. Certifikáty NEPSI se musí po pěti letech obnovit.

Korea – KOSHA

V Koreji se také provádí certifikace podle systému IECEx. Korejské předpisy rovněž vycházejí z norem IEC a EN, které byly buď převzaty beze změny, nebo modifikovány. Certifikáty ATEX nebo IECEx, které již byly vydány, mohou tvořit základ certifikace, ačkoli je nutno brát v úvahu další vnitrostátní předpisy.

Japonsko – TIIS

V Japonsku musí elektrická zařízení používaná v oblasti ochrany proti výbuchu certifikovat TIIS – Technical Institution of Industrial Safety. Normy pro typy ochrany proti vznícení jsou převážně založeny na normách řady IEC 60079. Starší vydání těchto norem však byla v některých případech harmonizována a byly začleněny změny a odchylky. Certifikáty TIIS jsou platné 3 roky a poté se musí obnovit nebo prodloužit. Normy platí pouze pro zařízení pro oblasti ohrožené plynem nebo prachem. Zařízení skupiny I (těžební) nespadají pod systém TIIS a také nehrají velkou hospodářskou roli, protože v Japonsku je pouze jeden komerční uhelný důl.

Austrálie, Nový Zéland – IECEx

Austrálie a Nový Zéland převzaly ve svých vnitrostátních předpisech systém IECEx. To znamená, že výrobky certifikované podle IECEx lze používat přímo. Výjimkou je stát Queensland. Tam mají do určité míry stále vlastní schvalování. Administrativní kancelář pro systém IECEx sídlí v Austrálii.

Dopřejte si klid díky společnosti HYDACVýrobky s ochranou proti výbuchu pro celou řadu průmyslových odvětví

Léta vyvíjíme a dodáváme certifikované komponenty a systémy do široké škály odvětví. Klademe přitom zvláštní důraz na zajištění kvality, spolehlivou identifikaci a bezchybné sledování našich výrobků – požadovanou dokumentaci obdržíte standardně se svou dodávkou. Pomáháme vám nalézat holistická řešení díky našim mezioborovým odborným poznatkům. Jsme vám k službám po celém světě.

Ropa a zemní plyn

Bez ohledu na to, zda působíte v předcházejícím, středním nebo navazujícím segmentu, společnost HYDAC je vaším partnerem v oblasti součástí a systémů pro mořský těžební průmysl, ropný a plynárenský průmysl.

Zjistěte více

Námořní technika

Ať už se jedná o navijáky, zdvihací zařízení nebo stabilizátory. Objevte naše výrobky pro lodní dopravní aplikace. Váš partner v námořním průmyslu.

Zjistěte více

Brožury o ochraně proti výbuchu Chcete se dozvědět více o ochraně proti výbuchu a provedeních, která minimalizují rizika? Náš průvodce vám poskytne všechny podrobné informace, které potřebujete – nebo můžete získat přehled s plakátem HYDAC ATEX.

Kontaktujte naše odborníky v oblasti ochrany proti výbuchu

Poskytneme vám informace o nejnovějších směrnicích a schváleních. Kontaktujte nás se svými otázkami – rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás ještě dnes

Prohlédněte si další články z časopisů

Velké motory, Obráběcí stroje, Námořní technika, Elektrárny, Lisy a tvářecí stroje, Průmysl papíru a celulózy, Recyklace, Větrná energie
Témata a produkty
| 2 min.

Průmyslové ventily HYDAC

Ať už se jedná o průmyslové aplikace nebo pro použití v mobilních zařízeních: díky našim vřetenům a pouzdrům s optimalizovaným průtokem jsme schopni vám nabídnout přesně řešenou ventilovou technologii, přizpůsobenou vašim požadavkům. U společnosti HYDAC najdete také řešení pro průběžnou regulaci průtoku nebo tlaku ve vašem systému. Od směrových a regulačních ventilů až po přepínací a proporcionální ventily – vyhovíme vašim požadavkům. Objevte naše komponenty a získejte poradenství!