Sada DVA s inteligentní řídicí jednotkou pohonu Elektronicky nastavitelné čerpadlo s pevným výtlakem od společnosti HYDAC KineSys

Jednoduchá regulace tlaku: při hledání perfektního řešení pro vaše potřeby se spolehněte na technologii pohonů HYDAC a objevte naši předem smontovanou, zkontrolovanou a nastavenou jednotku pro zajištění tlaku. Pro všestranné použití všude tam, kde je během cyklu stroje zapotřebí dodávat konstantní nebo proměnný tlak.

Minimální ztráta výkonu díky funkčně optimalizovaným řešením pohonů od společnosti HYDAC

Optimální technologie pohonu pro váš všestranný balíček: získejte poradenství k vašemu zakázkovému řešení pro pohony s regulací otáček.

Kontaktujte nás ještě dnes

Naše řešení: sada HYDAC DVA s inteligentní řídicí jednotkou pohonuDokonalý příklad symbiózy mezi hydraulikou a elektrotechnikou

Jako jednotka typu Plug & Play zajistí náš kompaktní pohon s řídicí jednotkou namontovanou na motoru přívod hydraulického tlaku s proměnnými otáčkami pro vaše aplikace s výkonem 0,55 kW až 22 kW. Předem smontovaná, zkontrolovaná a nastavená inteligentní jednotka pro zajištění tlaku má univerzální využití všude tam, kde je potřeba regulovat tlak. Parametrizace řídicí jednotky pohonu je přizpůsobena na míru vašemu systému – bez ohledu na rozsah úkolů. Funkci zvýšení tlaku můžete například použít při krátkodobých požadavcích na vyšší průtokovou rychlost ve vašem systému. Díky řídicí jednotce pohonu s montáží na motor lze zpětně vybavit téměř každou hydraulickou jednotku – protože nepotřebujete žádnou rozvodnou skříň. 

Technické informace:

 • Asynchronní motor
 • Robustní hydraulické zubové čerpadlo
 • Inteligentní řídicí jednotka pohonu s řídicími obvody, připojením do sítě a bezpečnostními funkcemi jako bezpečné odpojení točivého momentu (STO) 
 • Široký rozsah vstupního napětí 
 • 3x 400 V (360 až 480 V)
 • 1x 230 V (180 až 250 V)
 • Snížený energetický vstup do systému
 • Nevyžaduje rozvodnou skříň
   

Technologie pohonů HYDAC: to dělá ten rozdíl

Jednoduchá integrace a parametrizace Díky HYDAC KineSys můžete svůj systém ihned používat

Nabízíme vám všestranný balíček: pohony HYDAC s regulací rychlosti jsou snadno integrovatelné, inteligentní jednotky pro zajištění tlaku, které lze ihned uvést do provozu – nemusíte mít žádné odborné poznatky z oblasti hydraulických, elektrických a řídicích technologií. Také není potřeba provádět montáž jednotlivých součástí. Díky tomu, že pohon je trvale osazen na skupině motoru a čerpadla, není vyžadována ani instalace rozvodné skříně. To znamená, že se předejde možným zdrojům chyb během uvádění do provozu. Náš mezioborový tým hydraulických inženýrů, strojních inženýrů, elektroinženýrů a specialistů na automatizaci HYDAC KineSys spojuje všechny části skládačky. 

Snížení složitosti Přímočará technologie pohonu pro vyšší účinnost

Díky naší přímočaré technologii lze všechny senzory a součásti pohonu propojit do sítě s řídicím systémem prostřednictvím komunikačního rozhraní na řídicí jednotce pohonu – požadované senzory a řídicí systém jsou již elektricky propojené a zesynchronizované. To znamená, že svůj systém můžete bez jakýchkoli dalších odborných poznatků ihned používat. Chybové kódy u řídicích jednotek pohonů HYDAC ve formě prostého textu také umožňují snadné odstraňování problémů a analýzu chyb. Ale to není vše: díky předem smontované a přednastavené jednotce tvořené motorem a řídicí jednotkou není již také potřeba provádět zkoušku rotačního pole. To znamená, že chování systému je nezávislé na frekvenci napájení. Sada DVA funguje všude stejným způsobem: konstantní hydraulický výkon po celém světě. 

Hydraulické moduly HYDAC pro pohony s proměnnými otáčkamiProto byste měli zvolit sadu DVA s přizpůsobenými hydraulickými bloky

Řešení pohonů s proměnnými otáčkami HYDAC lze kombinovat s různými hydraulickými moduly pro předem nakonfigurované základní funkce včetně senzorů a omezování tlaku. 

Spolehnout se na hydraulické moduly pro čerpadla s proměnnými otáčkami od HYDAC stojí za to: 
 

Sada DVA bez hydraulického bloku pro čerpadla s proměnnými otáčkami

Pokud použijete sadu DVA bez vhodně sladěného hydraulického bloku, musíte se postarat o další integrace. To znamená, že bude potřeba provést a vzít v úvahu následující úkoly:

 • Připojení napájecího napětí 
 • Připojení vedení senzorů
 • Synchronizace senzorů s řídicí jednotkou pohonu

Je třeba zodpovědět následující otázky: 

 • Kam se musí zapojit tlakový senzor?
 • Kdo provede synchronizaci připojeného tlakového senzoru z hlediska typu signálu, úrovně signálu a vstupních svorek v řídicí jednotce pohonu?
 • Kdo nastaví procesní řadič?
   

Sada DVA s hydraulickým blokem pro čerpadla s proměnnými otáčkami

Pokud si zvolíte předem nakonfigurovaný základní dodávaný blok pro sadu DVA, bude pro vás integrace ještě snazší. To proto, že všechno je navzájem koordinováno a synchronizováno. V důsledku toho:

 • Do hydraulického bloku je integrován správný tlakový senzor a ten je příslušným způsobem kódován v řídicí jednotce pohonu.
 • Elektrické zapojení vedení senzoru je jednoduché a bezpečné díky předem smontovaným konektorům.
 • Obdržíte také podrobný návod k uvedení do provozu. 

Stačí pouze zodpovědět následující otázky:

 • Odkud pochází cílová hodnota?
 • Kdo zapojí napájecí vedení?
   

Nakonfigurujte si sadu HYDAC DVA hned teď

Pomocí naší sady DVA si můžete nakonfigurovat své jednotky motorových čerpadel s proměnnými otáčkami individuálně na míru vašim potřebám.

Nakonfigurovat sadu DVA hned teď

Soubory ke stažení

Hledáte funkčně optimalizované řešení pohonu?

Dejte si poradit našimi odborníky pro oblast pohonů. 

Kontaktujte nás ještě dnes