Separace vlhkosti v hydraulice Účinná separace vlhkosti v hydraulickém a mazacím oleji s pomocí vakuových systémů HYDAC pro dehydrataci médií pro papírenský průmysl

HYDAC – váš partner dodávající jednotky pro dehydrataci médií na míru a systémy monitorování stavu vašich kapalin.

Účinná separace vlhkosti v hydraulickém a mazacím olejiVlhkost v oleji představuje v papírnách vysoce rizikový faktor. Mít účinnou strategii pro dehydrataci médií je proto velice důležité.

V papírnách představuje vlhkost v oleji vysoce rizikový faktor, který s sebou nese značné krátkodobé i dlouhodobé náklady, obvykle v důsledku vniknutí vlhkosti, částečně z procesu výroby papíru, praní plsti, netěsných parních hlavic nebo nepravidelností v sušicím krytu (nulový posun). Trendy, jako je udržitelnost a šetření zdrojů, si často žádají nákladnou separaci a velmi krátká životnost filtrů, vysoká úroveň opotřebení filtračních vložek a opakované výměny oleje také znamenají velkou finanční zátěž.

Mít účinnou strategii pro dehydrataci médií je proto velice důležité. Díky hloubkovým analýzám a posouzení stavu oleje v systému je možné určit příčiny poruch systému v továrnách a následně jim v budoucnu předcházet. Digitalizace má také velký potenciál pro optimalizaci procesů ve výrobě papíru. Na dalších řádcích vám povíme více o našich odborných znalostech v oblasti monitorování stavu v souvislosti se systémem Papermaking 4.0.

Zvýšení dostupnosti systémů a úspora provozních nákladů, přesně takový je ve společnosti HYDAC přístup k technologii kapalin Díky tomu můžete minimalizovat prostoje strojů v papírnách způsobené problémy s vlhkostí.

Extrémně častá výměna filtrů, velmi krátká doba výměny kapalin a vyšší počet zásahů ze strany personálu, přesně takové podmínky byly pro našeho zákazníka velkým problémem. Bez účinné a rychlé podpory hrozily přední mezinárodní společnosti velké ekonomické ztráty. Při hledání efektivního řešení se papírna obrátila na naše obchodní oddělení a požádala o podporu odborníky společnosti HYDAC z divizí Technologie kapalin, Filtrace a oborový tým pro papír a celulózu.

Cílem zákazníka bylo snížit vnikání vlhkosti, aby byly zajištěny trvale přijatelné hodnoty v souladu se specifikací OEM. Zároveň bylo nutné odpovídajícím způsobem prodloužit životnost komponent a kapalin, aby se snížily náklady na údržbu. Pro účely monitorování stavu zákazník požádal o instalaci online měřicích přístrojů, na základě kterých by bylo možné přijímat preventivní opatření.

Jak řekl Albert Einstein:

„Určit problém je důležitější než najít jeho řešení. Přesná formulace totiž téměř automaticky vede ke správnému řešení.“

Odborná analýza společnosti HYDAC

Prvotní analýza

Abychom přišli problému na kloub, provedli odborníci ze společnosti HYDAC prvotní analýzu přímo na místě. Naši odborníci na kapaliny vyhodnotili vnikání vlhkosti při online měření pomocí senzoru HYDAC AquaSensor. Měření ukázalo především to, že zvýšená rychlost stroje v lisovací části byla částečně zodpovědná za značné a neustávající vnikání vody do hydraulického systému. Vlhkost způsobila chemickou hydrolýzní reakci, která vedla k rozpadu důležitých aditiv, jako je vápník a síra, a k tvorbě želatinových produktů reakce. Tyto produkty se kazí mnohem rychleji a také v okruhu chladicího oleje velmi rychle ucpávají filtry. Tento efekt snížil životnost kapaliny z původních pěti let na šest měsíců. Životnost filtračních vložek používaných v okruhu chladicího oleje se zkrátila ze tří měsíců na jeden den. Navíc se v nádrži tvořilo velké množství pěny, což napomáhalo kavitaci čerpadel. Všechny tyto faktory jsou extrémně neefektivní a vysoce nákladné.

Princip fungování jednotek FAM pro dehydrataci médií

Naše vakuové jednotky HYDAC pro dehydrataci médií řady FAM FluidAqua Mobil fungují na principu „přenosu hmoty“. Voda a plyny obsažené v oleji jsou přenášeny do neustále proudícího vzduchu, který je filtrován a vysoušen pomocí vakua a vysoké teploty. Vzduch je nasáván do vakuové kolony a následně se rozpíná, tím dochází k tomuto efektu. Jakmile olej několikrát projde vakuovou kolonou, dosáhne procenta nasycení vodou, které odpovídá relativní vlhkosti vzduchu uvnitř kolony.

Výsledek

Díky použití dvou jednotek FAM-45E pro dehydrataci médií se obsah vlhkosti v systému velmi rychle snížil pod 20 % relativní vlhkosti a následně se ustálil na přijatelné úrovni v souladu se specifikací stroje. Tím se výrazně prodloužila životnost oleje. Životnost filtračních vložek se rovněž ustálila na ekonomicky přijatelné délce. Náš zákazník také zároveň minimalizoval nákladově náročné poruchy ložisek a neplánované prostoje. S naším online měřicím systémem je možné tuto normu průběžně sledovat a předcházet poruchám způsobeným vlhkostí.

I vy můžete včas zasáhnout, pokud pozorujete nežádoucí odchylky trendu. Odborníci ze společnosti HYDAC vám pomohou najít řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Zákazník uvedl:

„Díky odborníkům ze společnosti HYDAC teď pracujeme mnohem efektivněji a hlavně s nižšími náklady. Velký dojem na nás udělaly především jejich komplexní konzultace a podpora. Bez těchto aspektů bychom se nechtěli obejít ani v budoucnu.“

Výhody, které vám vakuové systémy společnosti HYDAC pro dehydrataci médií přináší:

Šetření zdrojů

Udržitelnost

Snižte svou spotřebu filtračních vložek.

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Efektivně prodlužte životnost oleje a výrazně minimalizuje náklady.

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Bojujte proti nákladným a neplánovaným poruchám systému tím, že zabráníte poškození ložisek a poruchám systému způsobených mazáním.

Delší životnost

Zabraňte opotřebení komponent.

Průmysl 4.0

Monitorování stavu

Průběžně monitorujte používané médium, abyste rychle detekovali změny v oleji související s různými událostmi a zabránili celkovém znečištění systému. 

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Sjednat konzultaci

Prohlédněte si další články:

Obráběcí stroje
Příběh o úspěchu zákazníka
| 4 min.

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení

Automatizace a IIoT
Mobilní pracovní stroje
Témata a produkty
| 4 min.

Převodové ventily HYDAC