Úprava kapalin

Čisté kapaliny jsou základem spolehlivého provozu systému. Mnoho firem to ví a klade důraz na čistě doplněný olej, úpravu kapalin a jejich analýzu. Kdy je však kapalina považována za skutečně „čistou“? Jaké jsou požadavky na čistotu kapaliny?

Naši odborníci pro vás vytvoří strategii na míru, která sníží vaše náklady. Zjistěte více!

Úprava kapalin HYDAC – vaše systémová ochrana v oblasti hydrauliky a mazání

Problém: provozuschopnost systému a životnost součástíDosáhněte vyššího výkonu a bezpečnosti provozu pomocí správné strategie

Pevné, kapalné, plynné a dokonce gelové znečištění hydraulických a mazacích systémů vede ke zkrácení životnosti kapalin a součástí, k poruchám systému a snížení jeho produktivity.

O to důležitější je rozsáhlá úprava kapalin při současném sledování stavu či kondice oleje.

Naše řešení: úprava kapalin 4.0Digitalizace procesů v údržbě vyžaduje chytrá řešení

Aby byl systém plně efektivní a bezpečný, potřebuje propracovanou strategii úpravy kapalin a nepřetržitý online monitoring. Pouze komplexní přístup může trvale zlepšit stav používaných kapalin, výrazně zvýšit provozuschopnost stroje a snížit provozní náklady (nezřídka dochází ke snížení nákladů až o 30%).

Kapalinové jednotky HYDAC s chytrými senzory dokáží vytvořit požadovanou kondici oleje. Naše portfolio se zaměřuje na udržitelnost a zahrnuje všechny komponenty a kompletní řešení potřebná k její realizaci – s vhodným produktem pro každou aplikaci.

Odstranění pevných částic

Offline jednotky pevně integrované do vašeho systému uskutečňují jemnou filtraci a zajišťují tak trvale vysokou čistotu oleje. Protože jednotky HYDAC vytvářejí optimální provozní podmínky, umožňují velmi hospodárnou filtraci – bez ohledu na to, jak je váš celkový systém provozován. Dokonce i při mobilním použití, ať už v provozu nebo při péči a údržbě, zajišťují naše řešení HYDAC jak offline filtraci systémů, tak filtrované plnění a přenos kapalin. Díky osvědčeným senzorům HYDAC může mít váš systém optimální ochranu od samého počátku.

Prozkoumejte naše portfolio produktů pro offline jednotky určených pro jemnou filtraci

Filtrační vložky HYDAC Dimicron DM

Naše řada filtrů HYDAC Dimicron se vyznačuje vysokou schopností zadržovat nečistoty. Struktura a design vložek umožňuje vysoký průtok, aby bylo dosaženo vysoké rychlosti čištění a konstantní úrovně čistoty.

Více informací o HYDAC Dimicron

HYDAC OffLine Filter OLF 5

Naše kompaktní filtry HYDAC OffLine Filters řady OLF 5 pokrývají velké množství provedení. Ať už máte stroj s čerpadlem s elektrickým motorem nebo bez něj, jako variantu pro instalaci do nádrže nebo s integrovaným určováním třídy čistoty – máme to správné řešení pro každou aplikaci.

 

HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60

Naše HYDAC Offline Filters řady OLF 15/30/45/60 jsou robustní off-line filtry pro stacionární aplikace v hydraulických a mazacích systémech s velkým objemem kapalin. Volitelně s integrovaným monitorováním kapalin. Zjistěte více!

 

Servisní jednotka HYDAC MobileFiltration Unit MFU 15

Jednotka MobileFiltration MFU se používá jako přenosná servisní jednotka pro plnění hydraulických systémů, proplachování malých hydraulických systémů a čištění v obtokovém systému. Volitelně s integrovaným monitorováním znečištění pevnými částicemi podle normy ISO4406.

Servisní jednotka HYDAC FiltrationUnit OFX

Jako přenosná servisní jednotka umožňuje naše filtrační jednotka HYDAC FiltrationUnit OFX plnění a vypouštění hydraulických systémů. Díky provoznímu tlaku 45 barů ji lze použít také k plnění a odvzdušňování přívodních okruhů hydrostatických převodovek a pracovní hydrauliky v uzavřeném okruhu.

Separace kapalin a plynů

Od vody po plyn – v závislosti na požadavcích využívají naše řešení HYDAC nejmodernější metody separace. Ať už se jedná o vakuovou metodu, koalescenční metodu nebo superabsorpční polymer, naše řešení HYDAC umožňují účinnou separaci volné a rozpuštěné vody, plynů a vzduchu. Při použití ve spojení s účinnou offline filtrací poskytují vašemu hydraulickému systému optimální ochranu. Vytváříme řešení, která splňují specifikace výrobců systémů.

Naše řešení HYDAC pro dehydrataci a odplynění vašeho stroje

Jednotka pro dehydrataci médií HYDAC FAM 5

Flexibilní a mobilní: HYDAC FluidAqua Mobil 5 se postará o dehydrataci, odplynění a filtraci vašich hydraulických a mazacích kapalin. Díky svému kompaktnímu designu je skvělým nástrojem pro servisní práce.

Více informací o HYDAC FAM

Jednotka pro dehydrataci médií HYDAC FAM 10

Pro oddělení volné a rozpuštěné vody a plynů: díky kombinaci vakuové metody s účinnou technologií offline filtračních vložek je naše řada FluidAqua Mobil 10 vysoce efektivní, co se týká nákladů. Díky účinné separaci zajišťuje naše zařízení extrémně nízký obsah zbytkové vody, plynů a nečistot ve vašich provozních kapalinách.

Více informací o HYDAC FAM

Dehydratační jednotky HYDAC FAM 25-95 a Economy

Snižte náklady na životní cyklus s jednotkami HYDAC FluidAqua Mobil 25-95 a Economy: díky naší rozmanité nabídce variant můžeme nabídnout ideální jednotku pro váš systém. Ať už se jedná o elektrárnu nebo obráběcí stroj – naše řada FAM dosahuje účinné dehydratace i při vysokých průtocích.

Více informací o HYDAC FAM

Dehydratační jednotka HYDAC OffLine Separator OLS

Naše kryty pro nejpřísnější požadavky na čistotu: k dispozici jsou vám různé typy filtračních vložek, velikosti krytů a rozsahy tlaku. S HYDAC OLS jste vždy flexibilní!

Filtrační řešení HYDAC s integrovanou separací vody (superabsorpční polymer)

Využijte prvotřídní filtry a filtrační vložky od HYDAC! Nabízíme vám specifická řešení pro separaci volné vody. Minimalizujte opotřebení hydraulických součástí, například pomocí profesionální filtrace vašich mobilních hydraulických zařízení.

Separace degradačních produktů oleje

Vzhledem k tomu, že moderní kapaliny mají odlišné základní vlastnosti oleje, dochází stále častěji k tvorbě gelových nebo dokonce lakových usazenin. Zejména u strojů s vysokým zatížením kapalin to představuje nárůst nových druhů usazenin, které výrazně mění způsob znehodnocování oleje. Faktor, který dramaticky snižuje životnost i produktivitu součástí.

Abyste tomu dokázali čelit, může vás společnost HYDAC podpořit pomocí účinných systémů pro oddělování produktů degradace oleje. To znamená, že můžete plně využít potenciál svého systému a ušetřit cenné zdroje!

Pro vaše aplikace hydraulických nebo mazacích olejů: náš sortiment výrobků HYDAC pro separaci laků

Jednotka na odstraňování laku VarnishElimination Unit HYDAC VEU-F

Pro odstranění pevných nebo gelových produktů degradace oleje: K úpravě minerálních olejů se používají jednotky VarnishEliminnation Units VEU, které jsou nenáročné na údržbu. Jsou obzvláště efektivní při odstraňování produktů degradace oleje z minerálních olejů.

Více informací o HYDAC VEU-F

Jednotka VarnishElimination Unit HYDAC VEU-I

Snadno obsluhovatelné iontoměničové jednotky řady VEU-I se používají při přípravě nehořlavých hydraulických a mazacích kapalin na bázi fosfátových esterů (HFD-R).
Účinně odstraňují kyselé rozkladné produkty vznikající hydrolýzou a/nebo oxidací kapaliny a kovové ionty. V závislosti na použitých pryskyřičných prvcích můžeme oddělit vodu obsaženou v oleji HFD-R.

HYDAC je vaším partnerem pro propracovaná řešení úpravy kapalin Jak vám může pomoci HYDAC 4.0 pro úpravu kapalin

Zvýšení provozuschopnosti systému díky filtraci, dehydrataci a odplyňování

Vyšší provozuschopnost systémů

Snižte počet odstávek v systému pomocí chytré filtrace, dehydratace a a odplyňování a zvyšte tak vaši provozuschopnost.

 

Šetřete cenné zdroje s HYDAC

Šetření zdrojů

Prodlužte životnost svých kapalin a šetřete cenné zdroje.

Optimalizace nákladů díky řešením HYDAC

Optimalizace nákladů

Díky snížení odstávek, prodloužení intervalů výměny oleje a prodloužení životnosti součástí můžete trvale optimalizovat své náklady.

Zvýšení provozuschopnosti systému díky účinné filtraci

Zvýšení produktivity

Díky účinné filtraci můžete zvýšit výkon svých strojů.

Ke stažení Další informace o úpravě kapalin HYDAC najdete v našich brožurách a technických listech!

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků ze společnosti HYDAC a domluvte si konzultaci!

Sjednat konzultaci