Spolehlivost procesů a dostupnost systémů Spolehlivost procesů a dostupnost systémů pro dodavatele automobilového průmyslu

HYDAC – váš partner pro komplexní komponenty a systémy zajišťující maximální dostupnost systémů.

Spolehlivost procesů a dostupnost systémů pro dodavatele automobilového průmysluHYDAC – váš partner pro komplexní komponenty a systémy zajišťující maximální dostupnost systémů.

Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximální spolehlivost výrobních procesů, které je možné dosáhnout, pouze pokud je dosaženo optimální dostupnosti systémů.

Například v případě benzinových vstřikovacích systémů je nutná velmi přesná výroba, aby byla zajištěna čistota výrobků i obráběcích kapalin.

Společnost HYDAC byla požádána, aby jako zkušený technologický partner uplatnila své know-how v oboru a přišla s řešením, které bude dokonale přizpůsobené potřebám zákazníka.

Zvýšení dostupnosti systémů použitím vysoce účinných chladicích filtrů od HYDAC Fluid Engineering

Jeden z našich zákazníků působící v oblasti údržby, oprav a provozu (MRO), přední výrobce vstřikovacích systémů pro automobily, se potýkal s problémem nedostatečného chladicího výkonu zkušebních stanic, což se projevovalo jejich častými selháními.

Poruchy byly způsobeny vysokou teplotou zkušební kapaliny, která se přenášela i do prostoru montáže a zkušební stanice a zahřívala čistý prostor. Instalované kompresorové chladiče nebyly schopny zajistit požadovaný chladicí výkon a navíc zahřívaly čistý prostor montážní a zkušební linky. To vedlo k vyšším nárokům na chlazení montážní a testovací linky. Energeticky nejúčinnějším způsobem chlazení bylo využití stávajícího okruhu chladicí vody.

Kromě toho vedlo znečištění systému částicemi k vyššímu opotřebení použitých servoventilů, a tím i k vysokým nákladům na opravy. Zkušební média byla také do určité míry znečištěna, což mělo za následek selhání ventilů ve zkušebních stanicích.

Právě s těmito problémy, které vážně ovlivňovaly spolehlivost procesů a dostupnost systémů, se zákazník obrátil na nás, kde jsme pro něho měli vypracovat návrh řešení.

Naším úkolem bylo několik cílů, které se zaměřovali na řešení složitých problémů: zaprvé bylo nutné upravit chladicí výkon tak, aby vyhovoval zkušebním stanicím a bylo možné dosáhnout požadované spolehlivé teploty. Bylo také třeba snížit odvod tepla do výrobního prostoru a vyhnout se používání chladicích kapalin, aby bylo možné snížit náklady na údržbu a likvidaci. Zároveň bylo třeba ušetřit značné množství energie, a to alespoň 30 %. Bylo také důležité, aby upravené řešení chlazení nezabíralo ve výrobním prostoru příliš mnoho místa.

Aby se zvýšila dostupnost systému, bylo zapotřebí přijít s účinným filtračním řešením, které by snížilo zatížení zkušebních stanic pevnými částicemi. V neposlední řadě bylo zapotřebí snížit celkovou pracovní zátěž a náklady na opravy a údržbu.

Protože zákazník již důvěřoval odborným znalostem společnosti HYDAC, byli jsme neustále v kontaktu. Na základě toho si naši odborníci nejprve mohli udělat přesný obraz o situaci díky návštěvám přímo na místě, měřením spotřeby a analýzám vzorků tekutin. Při výrobě vstřikovacích systémů mohli využít své cenné technické zkušenosti z procesů výroby a zkušebních stanic.

Řešení od HYDAC Fluid Engineering: trvalá jednotka pro filtraci a chlazení v obtoku připojená k nádrži s čistou a znečištěnou stranou

Nová jednotka pro filtraci a chlazení, kterou jsme dodali, byla implementována do všech zkušebních stanic zákazníka. Použitím technologie HYDAC Flexmicron Premium se stupněm filtrace 1 µm bylo možné splnit, a dokonce překročit všechny výše uvedené požadavky.

Úpravou chladicího systému s několika chladicími kompresory na systém s vodním chlazením pro každou zkušební stanici bylo možné proporcionální a plynule nastavitelné řízení potřebného objemu chladicí vody v uzavřené smyčce pomocí termostaticky řízeného ventilu chladicí vody a deskového výměníku tepla. Díky tomu bylo možné dosáhnout konstantní teploty zkušebního média, a to spolehlivě, po celý rok a s efektivní úsporou energie zhruba 40 %.

Výsledek

Optimalizovali jsme konstrukci chladicího systému tak, aby ve výrobní hale zabíral méně místa. Díky nové jednotce pro filtraci a chlazení jsme zkrátili prostoje hydraulických komponent, jako jsou servoventily a vysokotlaké čerpadlo, až o 40 %. Díky této vysoce účinné filtraci se náklady na prostoje snížily zhruba o 50 %. Snížení zatížení pevnými částicemi v konečném důsledku také snížilo pracovní zátěž a náklady na opravy a údržbu na polovinu.

Díky konzultacím ohledně systémů a vývoji produktu z jediného zdroje, společnosti HYDAC, dokázal náš zákazník ušetřit další náklady.

Přehled výhod, které vám přináší:

Spolehlivost

Spolehlivost procesů

Stanovená teplota zkušebního média byla udržována po celý rok.

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Celková dostupnost systémů se zvýšila o 2 %.

Porucha strojů

Porucha strojů

Vysoce účinné filtrační řešení výrazně snížilo počet poruch stroje.

Snížení nákladů

Snížení nákladů

Snížení zatížení částicemi výrazně snížilo náklady na údržbu a opravy.

Máte zájem o konzultaci?

Sjednat konzultaci

Prohlédněte si další články z časopisů

Obráběcí stroje
Příběh o úspěchu zákazníka
| 4 min.

Filtrace výparů vznikajících při laserovém svařování pro aditivní metody výroby

Technická čistota
Příběh o úspěchu zákazníka
| 3 min.

Jaký můžete mít dlouhodobý přínos z investic do technické čistoty

Vodík
Témata a produkty
| 4 min.

Přední světová technika pro měření částic ve vodíkových systémech