Všeobecné obchodní podmínky

MATERIÁLOVÁ A TERMÍNOVÁ DOLOŽKA: Od 1.5.2022 účtujeme k cenám dílů materiálovou přirážku. Ta se stanovuje na základě změny vstupních nákladů v dodavatelském řetězci a může být v budoucnu upravena. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji geopolitické situace a narušení dlouholetých vazeb v dodavatelském řetězci jsou uváděné dodací termíny pouze informativní a mohou být zpožděny i o několik týdnů dle individuálního případu. V případě jejich změn se Vás budeme snažit obratem informovat.

MATERIAL AND DELIVERY TERM CLAUSE: From 1 May 2022 we will be adding a material surcharge to the prices of parts. This surcharge is based on the change in input costs in the supply chain and may be adjusted in the future. Given the unpredictable development of the geopolitical situation and the disruption of long-standing links in the supply chain, stated delivery terms are merely informative and may be delayed by several weeks, depending on each individual case. In the event of any change in delivery terms, we will strive to inform you immediately.

MATERIAL- UND TERMINKLAUSEL: Seit 01.05.2022 berechnen wir einen Materialzuschlag auf die Teilepreise. Dieser wird basierend auf der Änderung der Eingangskosten in der Lieferkette bestimmt und kann in Zukunft angepasst werden. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der geopolitischen Lage und der Unterbrechung langfristiger Verbindungen in der Lieferkette dienen die angegebenen Liefertermine nur als Info und können im Einzelfall sogar um mehrere Wochen verzögert werden. Im Falle ihrer Änderungen werden wir versuchen, Sie umgehend zu informieren.

Sankce EU v souvislosti s krizí na Ukrajině

Vážení obchodní partneři,

z důvodu stále pokračujícího konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zavedla Evropská unie další balíček sankcí.

Tento balíček zakazuje zejména přímý a nepřímý dovoz vybraných výrobků železářského a ocelářského průmyslu pocházejícího z Ruska nebo z Ruska vyváženého.

Naši dodavatelé bezvýhradně ručí za dodržování platných sankcí po celou dobu jejich platnosti v aktuálně platném znění.

Zboží ovlivněné současnými či budoucími sankcemi nebude ze strany HYDAC spol. s r.o. jakkoli akceptováno.

Nadále očekáváme včasné dodávky zboží a požadujeme být neprodleně informováni o všech případných nadcházejících událostech, změnách nebo rizicích ve Vašem dodavatelském řetězci, které by mohly negativně ovlivnit Vaši výrobu a schopnost dodávat. Pakliže existují jakékoliv náznaky ohrožení dodávek, žádáme Vás, abyste okamžitě podnikli příslušná opatření a proaktivní kroky k zajištění včasné dodávky k nám.

 

Stáhnout Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení jako soubor PDF: