Měření částic ve vodíkových systémech Přední světová technika pro měření částic ve vodíkových systémech

HYDAC – váš partner a odborník na technickou čistotu. Částice mohou způsobit trvalé poškození citlivých komponent.

Přední světová technika pro měření částic ve vodíkových systémechČástice mohou způsobit trvalé poškození citlivých komponent.

Nižší emise znečišťujících látek a mnohem tišší provoz, přesně to jsou důvody, proč se vozidla s elektrickým pohonem stále více se prosazují. A to se netýká jen vozidel, která jsou poháněna elektřinou ze zásuvky. Vozidla na palivové články jsou alternativou k vozidlům na baterie, protože mají velký dojezd a kratší dobu plnění.
Plnění vozidel je ale ve spoustě ohledů velkou výzvou. Důležitou roli tu hraje čistota a kvalita vodíku. Pro vozidla platí přísné požadavky na bezpečnost a funkčnost, a to především pokud jde o systémy vodíkových nádrží. Mikroskopicky malé částice mohou mít velký vliv na komponenty, jako jsou ventily, a často se tak podílet na selhání celého systému.

Jako odborníci na technickou čistotu jsme vyvinuli první analytické zařízení na světě, které je možné použít k ověření a analýze znečištění v podobě pevných částic za standardních podmínek SAE, a to HYDAC PSA H70.

Analyzovat, vyhodnocovat, dokumentovatSpolečnost HYDAC je vaším odborníkem na technickou čistotu

Odbornost našich specialistů HYDAC při řešení problémů dokládá případ jednoho z našich zákazníků. Zákazník zjistil, že částice způsobují opakované poruchy systémů nádrží vozidel s palivovými články, ale nikdo nedokázal vysvětlit, odkud se berou.
Úkolem společnosti HYDAC bylo ve spolupráci se zákazníkem přijít s řešením, které by zviditelnilo technickou čistotu během procesu plnění a umožnilo hloubkové analýzy. Úkolem bylo provést měření jednoduše a bezpečně během standardního plnění na vodíkové čerpací stanici s tlakem 700 barů a následně provést rychlou a informativní analýzu naměřených hodnot.

Produktové řešení společnosti HYDAC: PSA-H70

Proč se zákazník rozhodl jednoznačně pro společnost HYDAC? Kromě profesionálních znalostí v oblasti technické čistoty má společnost HYDAC agilní a přímočaré procesy vývoje, což našeho zákazníka ohromilo, vzhledem k jeho zájmu o průlomové změny. Důvěra zákazníka se vyplatila. PSA-H70 je analytické zařízení, které se snadno používá, instaluje se přímo v místě plnění a měří technickou čistotu. Plnicí hadice čerpací stanice je připojena přímo k měřicí buňce. K vozidlu s palivovým článkem je připojena další vysokotlaká hadice. Po kontrole těsnosti všech spojů se spustí plnění vozidla. Znečištění částicemi zachytí filtrační membrána uvnitř měřicí buňky, díky čemuž je možné určovat celý postup plnění. Měřicí buňka se otevře, až když je v laboratoři čistoty. Při tomto procesu se analyzuje měřicí zařízení a posuzuje se jeho čistota.

Výsledek

Díky vývoji PSA-H70 mohou teď uživatelé měřit kvalitu plynu odebíraného na vodíkových čerpacích stanicích a zobrazit si ji. Pro získání podrobných informací o znečištění ve vzorcích plynů vyvinula společnost HYDAC laboratorní službu, která umožňuje formulování přesných tvrzení o kvalitě systémů.

S více než 15 lety zkušeností v oblasti technické čistoty nabízí společnost HYDAC svým zákazníkům po celém světě celou řadu analytických přístrojů a mnoho služeb. Analýzy provádíme v souladu s platnými průmyslovými normami (ISO 16232 nebo VDA 19), interními normami společnosti a specifikacemi zákazníka.

Jak řekl odborník ze společnosti HYDAC:

„Zkušenosti s PSA H70 ukázaly, že účinná a robustní filtrace plynů, která vyhovuje přísným požadavkům na plnění vodíkem, je naprosto nezbytná.“

Řešení společnosti HYDAC přináší následující výhody:

Spolehlivost

Řešení použitelné i v budoucnosti

Snižte počet poruch před dodáním a zároveň zvyšte životnost palivových článků ve vozidlech a ve zkušebních stanicích.

Dokumentace, varování a doporučení

Přesná dokumentace

Zaznamenejte stav čistoty při předání nebo převzetí vodíkové čerpací stanice. To platí i pro první spuštění sítě vodíkového potrubí pro zkušební stanice.

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Minimalizujte opotřebení komponent a zvyšte tak dostupnost systémů.

Elektromobilita a vodík

Profesionální analýza

Nechte si kvalitu vodíku analyzovat nezávislými odborníky.

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Odeslat formulář

Prohlédněte si další články z časopisů

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení
Příběh o úspěchu zákazníka
| 4 min.

Systémy chlazení kapalina/voda pro energeticky efektivní chlazení chladicí kapaliny a vřetena v obráběcích centrech.