Optimalizace vodních elektráren pomocí účinných filtračních řešení

HYDAC – Váš partner pro robustní a na míru navržené řešení filtrace ve vodních elektrárnách

Optimalizace vodních elektráren pomocí účinných filtračních řešeníHYDAC – Váš partner pro robustní a na míru navržené řešení filtrace ve vodních elektrárnách

Rostoucí industrializace, zejména na rozvíjejících se trzích, vede k neustálému zvyšování energetické náročnosti. Malé vodní elektrárny jsou obzvláště vhodné pro uspokojení této potřeby pomocí obnovitelné energie z vodních elektráren – jejich instalace je podstatně jednodušší, což umožňuje jejich rychlejší uvedení do provozu. V současné době roste poptávka po systémech s nízkými nároky na údržbu. Je to proto, že tento typ kompaktních vodních elektráren lze provozovat po celém světě.

Vodní elektrárny také musí být schopny odolávat nejrůznějším vlivům prostředí – například přívalovým dešťům a monzunovým dešťům, které vedou k vysokému stupni znečištění vody v řekách. V těchto případech se požadují robustní a účinné klíčové komponenty a technologie, které zajišťují provoz. Důležité je přitom zejména přívod chladicí a technologické vody.

S pomocí našich odborníků ze společnosti HYDAC můžete své vodní elektrárny optimalizovat z hlediska výše uvedených faktorů. Na příkladu zákazníka vám ukážeme, jak může vypadat robustní a na údržbu nenáročné řešení filtrace ve vodní elektrárně.

Spolehlivé a efektivní využití energie z vodních elektrárenHYDAC dodává optimální řešení filtrace provozní vody ve vodních elektrárnách

Zajištění bezpečného a na údržbu nenáročného provozu turbíny v monzunových obdobích – to byl úkol našeho zákazníka pro odborníky společnosti HYDAC v oblasti vodních elektráren.

Jako výrobce kompletních vodních elektráren včetně turbín, generátorů a řídicích jednotek se náš zákazník specializoval na menší a kompaktnější vodní elektrárny, známé také jako „kompaktní vodní elektrárny“. Ty musí být přizpůsobeny regionálním podmínkám prostředí a provozním podmínkám, aby bylo možné dosáhnout co nejvyššího stupně energetické účinnosti.

Náš zákazník hledal správné řešení pro podmínky svého současného projektu vodní elektrárny – přesná konfigurace a návrh systému pochází od společnosti HYDAC. V úzké spolupráci se zákazníkem definovali naši specialisté HYDAC na vodní elektrárny zastřešující cíl: optimalizaci filtrace pro vodní pohon hřídelového těsnění. Voda teče přímo z propusti nebo z řeky, a proto musí být jemně filtrována, aby nedocházelo k opotřebení.

Obecně zákazník hledal dodavatele systému, který by zajistil kvalitu a přesnost, nikoliv pouze výrobce jednotlivých komponent – tím se snížil počet kontaktních partnerů. Přesněji řečeno, zákazník hledal specialistu na filtraci vody, který by vyřešil jeho aktuální problém. Řešení vedlo k vytvoření standardu pro všechny další projekty.

Řešení HYDAC:
optimální filtrace prrovozní vody pro těsnění hřídelí vodních turbín s filtrační technologií ATF

Proč je optimální filtrace provozní vody důležitá zejména pro těsnění hřídelí vodních turbín? Těsnění hřídele je vodou promazávané ložisko, které tvoří jádro vodní elektrárny. Slouží také k oddělení čisté provozní vody od kontaminované říční vody.

U běžných filtračních řešení je zapotřebí také vodní čerpadlo, které přečerpává říční vodu přes filtr a do hřídelového těsnění. To zvyšuje energetickou náročnost i počet použitých (elektrických) komponentů. Pokud je filtr znečištěn, musí dojít k odstávce systému, aby bylo možné filtr vyměnit – případně lze přepnout na záložní systém. To však zvyšuje nároky na komplexnost elektrárny a také provozní náklady. Velkou roli hraje také téma bezpečnosti: pokud dojde k výpadku přívodu k hřídelovému těsnění, musí být celá vodní elektrárna odstavena, protože jinak by hrozilo vysoké bezpečnostní riziko.

Naším cílem bylo zajistit co nejlepší řešení tohoto problému, aby voda z přivaděče před vodní turbínou mohla být použita přímo pro hřídelové těsnění. K tomu se nejlépe hodil náš filtr ATF – cyklonový filtr s přídavnou filtrační vložkou.

Díky použití filtru HYDAC ATF již nebylo nutné zapojení dalšího vodního čerpadla do systému. Filtrační vložka byla navíc neustále čištěna „odkalovací“ linkou. Tím byl zajištěn nepřetržitý přísun vyčištěné vody do hřídelového těsnění – což umožnilo jednoduché a přímé řešení problému.

Výsledek

Řešení filtrace HYDAC ATF významně přispělo k optimalizaci chodu vodní elektrárny. Nový technologický přístup (zásobování hřídelového těsnění přímo z přivaděče) zákazníka okamžitě přesvědčil.

Po úspěšném vyzkoušení prototypu v elektrárně byl zákazník ujištěn o jeho funkci a našich odborných znalostech. Ihned po tomto úspěchu bylo naše řešení zavedeno jako standard pro všechny další projekty elektráren s výše uvedenými požadavky.

Kromě filtrace vody ATF pro hřídelové těsnění jsme dodali také stěnové panely pro provoz hřídelového těsnění, mazací systémy a vodní glykolové chladicí systémy pro uzavřený chladicí okruh.

Případ našeho zákazníka ukazuje, jak naše produktová řešení a technické znalosti zvyšují efektivitu systému a zároveň šetří rozpočet. Obraťte se na naše odborníky v oboru a optimalizujte své systémy – naši specialisté HYDAC vám poskytnou optimální filtrační řešení i další komponenty a řešení pro filtraci provozní vody.

Vaše výhody

Šetření zdrojů

Šetření zdrojů

Ať už jde o ropu, vodu nebo energii - naše řešení šetří vaše zdroje udržitelným způsobem.

Dostupnost systémů

Dostupnost systému

Zvýšená dostupnost díky snížené pravděpodobnosti odstávek, protože se nepoužívají žádné mechanické součásti, např. vodní čerpadla.

Snadná údržba

Není nutné žádné ruční čištění filtračních vložek.

Optimalizované řešení

Nepřetržitá, konzistentní filtrace provozní vody díky automatickému čištění filtrační vložky.

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Energetická účinnost

Zvyšte svou energetickou účinnost nyní díky menšímu počtu zapojených elektrických spotřebičů.

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Díky nižším pořizovacím nákladům, nákladům na údržbu a potřebě pouze jednoho kontaktního partnera pro mnoho různých řešení.

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Zaslat e-mail

Projděte si další články časopisu

Obráběcí stroje
Příběh o úspěchu zákazníka
| 4 min.

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení

Témata a produkty
| 3 min.

Čistička vzduchu, koronavirus: LEKF od společnosti HYDAC

Funkční bezpečnost