HYDAC Rotary Drive Control Ověřený hydraulický systém v kombinaci s inteligentní řídicí technikou

Rotary Drive Control je inteligentní typ regulace rychlosti pro váš mobilní stroj. Elektrohydraulické systémy vyžadují vysokou přesnost, zejména v případě zvýšené ochrany životního prostředí nebo v případě nových předpisů. Všude tam, kde je potřeba funkce regulace rychlosti v kombinaci s vysokou energetickou účinností, pracuje Rotary Drive Control díky elektronické regulaci s extrémní přesností a dynamickým výkonem. Pro nejlepší výkon vašeho mobilního stroje - i při kolísání tlaku.

Rotary Drive Control - vysoce dynamická regulace otáček pro vaše mobilní aplikace

Přesnost & stabilita
Přesnost i při kolísání tlaku a větším počtu spotřebičů

Moderní stroje jsou odrazem technologického vývoje v průmyslu. Stále silněji kombinují vysokou účinnost s přesností a dynamickým výkonem. Zejména hydraulické stroje se vykazují vysokým výkonem, který je třeba správně řídit, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Tento technický vývoj znamená, že vysoká přesnost a stabilita nabývají stále většího významu, navzdory vlivům jako kolísání tlaku či většímu počtu paralelních spotřebičů.

Přísnější legislativa a ochrana životního prostředí
Úsporné využití hnojiva a posypového materiálu

Stále přísnější legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů a úsporné využití hnojiv a posypového materiálu rozšiřují profil specifikací mobilních strojů. Pro splnění těchto zvýšených požadavků nabývají na významu individuální funkce, které jsou navrženy tak, aby byly co nejdynamičtější a co nejlépe splňovaly dané požadavky. Tyto požadavky vyžadují moderní řídicí techniku.

Zvyšující se náklady na energii a suroviny
Snížení opotřebení a nákladů na energii a suroviny

Zvyšující se ceny surovin, zejména pohonných hmot a pracovních prostředků, zatěžují provozovatele strojů. Z tohoto důvodu je stále důležitější úsporný provoz technických zařízení. Je kladen důraz na optimalizaci pracovních postupů dle daných potřeb a úsporu materiálu. Konzistentní a stabilní pohony mohou významně přispět ke snížení opotřebení jakož i nákladů na energii a suroviny.

Naše řešení: Dynamická a precizní regulace rychlosti
Systém HYDAC Rotary Drive Control na jeden pohled

Rotary Drive Control společnosti HYDAC využívá hydraulické komponenty, které umožňují vysoce dynamickou a přesnou regulaci rychlosti. Náš přístup kombinuje výhody osvědčených hydraulických a elektronických systémových komponent s přednostmi moderních řídicích systémů pro stroje. Takto lze potenciál hydraulických strojů využít naplno. Výsledkem je pohon stroje, který poskytuje velkou sílu a zároveň se přizpůsobuje konkrétním požadavkům s vysokou dynamikou a přesností. Subsystém je kompatibilní se všemi běžnými systémy konstantního tlaku a Load sensing systémy. Nabízí také standardizovaný protokol pro komunikaci na bázi CAN s řídícím systémem stroje a systémem HYDAC Machine Service Tool (MST).

Rotary Drive Control se v podstatě skládá z následujících komponent:

  • Hydraulický motor
  • Ventilová technika
  • Snímač otáček
  • Řídicí jednotka s aplikačním softwarem

Vaše výhoda - samostatné subsystémy
Samostatné subsystémy pro nejlepší výsledky

Rotary Drive Control reguluje následky vlivů na fungování stroje, jako třeba kolísání tlaku nebo většího množství spotřebičů. Řešení HYDAC zapadají jako samostatné subsystémy bez problémů do hydromechanického hnacího ústrojí, což umožňuje dosahování nejlepších výsledků. Systém RDC se proto mimořádně dobře hodí pro vývoj vašich mobilních strojů s jednotlivými decentralizovanými funkcemi.

Vaše výhoda - automatická kalibrace
Automatická kalibrace jako klíč k úspěchu

Zásadním prvkem systému Rotary Drive Control je automatická kalibrace systému. K tomuto účelu provádí pohon sekvenci pohybů, při kterých je zaznamenána individuální odezvy hydromechanického hnacího ústrojí. Výsledné charakteristiky systému jsou uloženy v řídicím systému a použity k optimalizaci řídícího systému. Takto již není nutná časově náročná koordinace funkcí stroje při uvádění do provozu nebo při údržbě.

Vaše výhoda - vlastní uživatelské rozhraní
Všechna data na jeden pohled díky uživatelskému rozhraní HYDAC

Z hlediska optimalizace funkcí a údržby je užitečné mít všechna systémově důležitá data k dispozici na jeden pohled. S nástrojem Machine Service Tool (MST) vám HYDAC nabízí uživatelské rozhraní přesně pro tento účel. S nástrojem MST lze upravovat parametry a odečítat naměřené hodnoty. Lze také diagnostikovat závady a testovat funkce systému.

Možné aplikace
Optimalizujte svůj mobilní stroj ve spolupráci se společností HYDAC

Využijte rozsáhlý know-how našich odborníků: Poradíme vám s optimálním návrhem konstrukce systému díky integrovanému přístupu k vašemu mobilnímu stroji. Využíváme naše rozsáhlé praktické zkušenosti pro vaše systémové funkce a jejich optimalizaci. Výsledkem je již osvědčený sériový subsystém, který je schopen významně přispět ke zlepšení funkcí stroje při četných aplikacích:

  • Pohony pro rozmetadla (komunální rozmetadla a rozmetadla hnojiv)
  • Pohony dávkovacích válců a hřídelí (pneumatická rozmetadla, secí zařízení a secí stroje)
  • Pohony čerpadel (polní postřikovače, zásobníky na kal)
  • Převodové motory (hydraulické pomocné pohony a přídavné pohony)
  • Řemenové pohony a šnekové pohony (pásové dopravníky, sklízecí stroje)

Využijte inženýrských znalostí našeho týmu v oblasti hydrauliky, softwaru a simulačního designu technických zařízení. Pobavte se s našimi odborníky a dovězte se více o systému Rotary Drive Control. Kontaktujte nás nyní.

Vaše výhody s Rotary Drive Control na jeden pohled

Zvýšení produktivity

Zvýšená účinnost

Zvyšte účinnost vašeho zařízení díky rychlému dosažení stabilních otáček a využití výhod optimalizovaného provozu, i při změně zadané rychlosti.

Produktový sortiment

Vše od jednoho dodavatele

Od plánování, simulace a testování až po sériová řešení - se společností HYDAC obdržíte vývoj systému od jediného dodavatele.

Více flexibilita

Rotary Drive Control je kompatibilní se všemi běžnými hydraulickými systémy a nabízí rozsáhlé možnosti parametrizace.

Dostupnost systémů

Úspora času

Ať prostřednictvím vlastní kalibrace nebo v rámci vašeho vývoje - naše hotově vyvinutá systémová řešení vám ušetří drahocenný čas.

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Sjednat konzultaci

Prohlédněte si další články z časopisů

Hlavní regulační ventily s detekcí zatížení
Převodové ventily HYDAC