Váš odborný partner pro všechny typů strojů v oblasti lisovací a tvářecí techniky

(Servo)mechanické lisy

(Servo)mechanické lisy (dráhově řízené stroje) se dělí na vačkové, vřetenové, excentrické, kolenopákové nebo servomechanické lisy. Výzvou u tohoto typu lisu jsou vysoké požadavky na bezpečnost a digitalizaci, které musí být splněny, například pomocí bezpečnostních ventilů/kompaktních řídicích jednotek HYDAC, hydraulické ochrany proti přetížení, elastických tlumičů, strategií chlazení a inteligentních senzorů.

Hydraulické lisy

U hydraulických lisů (tlakově řízených tvářecích strojů) lze nastavit požadovanou sílu lisu pomocí regulace přívodu oleje do pracovního válce. Výhodou tohoto typu lisu je proměnlivá jmenovitá síla lisu - výzvou je oproti tomu, že často nejsou dostatečně udržitelné. Společnost HYDAC tento problém řeší například optimalizací nároků na instalační prostor nebo zvýšením energetické účinnosti pohonné jednotky. Nejnovější technologie ventilů zajišťuje splnění nejpřísnějších bezpečnostních požadavků dle DIN EN 16092-3.

Další tvářecí stroje

Společnost HYDAC dodává řešení i pro všechny ostatní tvářecí stroje, např. ohraňovací lisy a ohýbačky trubek, spřádací stroje, ohýbačky plechu, ohýbačky drátu a stroje na tažení drátu. I zde máme široký výběr strategií pro optimalizaci a zvýšení udržitelnosti a digitalizace. Který přístup zvolíte? Naši odborníci z oboru vám pomohou od prvotního nápadu na papíře až po realizaci a uvedení do provozu u zákazníka.

Udržitelnost & konfigurace systému

Lisy, které vyžadují méně prostoru pro instalaci jsou úsporné - nejen kvůli nižším nákladům na dopravu, ale také z ekologického hlediska. Díky našim komponentám, systémům a službám nabízíme konkrétní produktová řešení s vyšší energetickou účinností v oblasti lisovací a tvářecí techniky. Spojte se s námi a získejte řešení, které dokonale vyhovuje vašim potřebám!

 

Udržitelná konfigurace systému v oblasti lisů & tvářecích strojů: Řešení společnosti HYDAC

Simulační technologie HYDAC

Pro zlepšení energetické účinnosti lisů a tvářecích strojů používáme optimalizaci instalačního prostoru, snížení hmotnosti, zaopatření energie dle potřeb a řešení optimálně konfigurovaných pohonů pomocí numerických simulací: Můžete se na nás spolehnout!

Řešení nádrží HYDAC OxiStop OXS

Systém OxiStop využívá inovativní membránu, která zabraňuje přímému kontaktu s okolním vzduchem a obsahuje integrovanou, hydraulicky poháněnou odplynovací a odvodňovací jednotku. To znamená, že nádrž může být navržena pro skutečně potřebný diferenciální provozní objem, čímž se zmenší její velikost. S řešením OxiStop lze objem oleje - a tím i instalační prostor - obecně zmenšit na jednu desetinu.

Filtrační technologie HYDAC Air-X

S filtrační technologií HYDAC Air-X lze hydraulický olej v nádrži odplynit podstatně rychleji než s běžnými hydraulickými filtry. To umožňuje zmenšit objem hydraulické nádrže u lisu o více než 40 %, čímž se uvolní cenný instalační prostor, který lze využít pro jiné účely.

Elektrický válec HYDAC KineSys HEZ

Protože lze snadno integrovat a nevyžaduje žádnou údržbu, stal se elektrický válec HYDAC KineSys HEZ osvědčeným individuálním řešením pro lisy a tvářecí stroje. Píst se závitovým převodem lze použít jako hlavní pohon (např. ve spojovacích modulech) nebo v pomocných osách (např. jako vyhazovač) pro vysoce přesné polohování a/nebo pro přenos síly. Webový software umožňuje vytváření pracovních programů a profilů pohybu, které lze také sledovat online.

Řešení pohonu s proměnnými otáčkami HYDAC KineSys

Pomocí frekvenčního měniče se řídí rychlost otáček čerpadla s pevným výtlakem a tím i celkový provoz čerpadla. V závislosti na dynamickém výkonu a přesnosti řízení s uzavřenou smyčkou lze použít servopohony a asynchronní pohony.

Díky nastavením pro optimalizaci podle daných podmínek se ztráty energie sniží na minimum. Díky vnitřnímu řízení s uzavřenou smyčkou lze zajistit tlak a průtok podle potřeby.

Funkční bezpečnost

Máte přehled o nejnovějších změnách v průmyslových normách pro lisy a tvářecí stroje? Se společností HYDAC máte na své straně odborného partnera, který vám pomůže aktualizovat koncept bezpečnosti vašich lisů a tvářecích strojů podle normy DIN EN 16092. Kontaktujte nás pro posouzení vašich konceptů bezpečnosti.

 

Funkční bezpečnost pro lisy & tvářecí stroje: Naše řešení

Rozdělovač lisových ventilů HYDAC PSB / PSBH

Rozdělovače lisovacích ventilů PSB / PSBH jsou konfigurovány pro použití v hydraulických lisech v souladu s bezpečnostními předpisy normy DIN EN ISO 16092-3. Hydraulický řídicí systém odpovídá úrovni vlastností PLe podle normy DIN EN ISO 13849. V případě použití dalších bezpečnostních komponent řídicího systému, lze dosáhnout úrovně vlastností PLe pro celý stroj.

 

Elektrický válec HYDAC KineSys HEZ

V elektrickém válci HYDAC (HEZ) jsou otáčky integrovaného elektromotoru převáděny na lineární pohyb pomocí šroubového pohonu. Převod a pohon lze zvolit tak, aby bylo dosaženo požadované síly, rychlosti a pracovních cyklů. HYDAC HEZ může dosáhnout úrovně vlastností e dle normy DIN EN ISO 16092-2.

Snímače HYDAC - funkční bezpečnost

Sortiment snímačů pro lisy zahrnuje výrobky pro měření tlaku, teploty, lineární polohy, pozice, hladiny, průtoku a rychlosti, jakož i znečištění a kvality oleje. Sortiment výrobků pokrývá také specializované oblasti nasazení, jako jsou aplikace se zvýšenou funkční bezpečností podle normy EN ISO 13849. Bezpečnost na prvním místě - kontaktujte nás pro více informací.

HYDAC KineSys řešení pohonu s proměnnými otáčkami DVA

Pohon s proměnnými otáčkami DVA v kombinaci s řídicím systémem s uzavřenou smyčkou HFI-CM představuje dokonalou symbiózu hydrauliky a elektroniky. Veškerá parametrizace a koordinace pohonné jednotky pro řízení lisu je prováděna ve frekvenčním měniči. Některé bezpečnostní funkce jsou realizovány prostřednictvím pohonu, čímž je zapotřebí méně monitorovaných ventilů a rozvaděč lisových ventilů může mít rovněž kompaktnější konstrukci.

 

Kompaktní řídicí jednotka HYDAC KS

Kompaktní řídicí jednotka HYDAC KS se používá k hydraulickému ovládání kombinace spojka-brzda (CBC) v mechanických lisech. Integrovaný přetlakový ventil HYDAC PSV zajišťuje shodu s revidovanou bezpečnostní normou 16092-2 a snižuje tak potřebu místa, potrubní rozvody a náročnost údržby.

Ochrana proti přetížení HYDAC ULSV

Hydraulická ochrana proti přetížení HYDAC ULSV se používá k okamžité ochraně mechanických lisů při symetrickém nebo asymetrickém přetížení pístu. Rádi vám poskytneme informace o dalších možnostech monitorování.

Digitalizace, konektivita a transparentní lisy

Kromě digitalizovaných komponent a inteligentních senzorů dodává HYDAC nové koncepční nápady pro transparentnější konstrukci vašich lisů, které umožňují kontrolu provozu v reálném čase či plánování servisních zásahů. Součástí je také potřebné know-how pro vaše zaměstnance.

 

Produkty HYDAC pro digitalizaci lisů a tvářecích strojů

Tlakový spínač HYDAC p₀-guard EDS 3400

Monitorování plnícího tlaku hydraulických akumulátorů vede k rychlejšímu odstraňování závad a minimalizaci nákladů z prostojů.

 

 

Indikátor znečištění Virtual Fluid Lab VFL

Dynamická kalkulace zbývající životnosti filtračních elementů zvyšuje dostupnost stroje a snižuje náklady na údržbu.

 

HYDAC CMX Suite

HADAC CMX Suite je vybavena hardwarovou a softwarovou sadou, které poskytují individuální moduly pro digitalizaci funkcí, stavů a procesů tvářecích strojů buď na lokálních serverech v prostorách zákazníka, nebo v cloudu. Pro větší transparentnost vašich lisů a tvářecích strojů

Přenosný záznamník dat HYDAC HMG 4000

Přenosný záznamník dat HMG 4000 je přenosná jednotka pro sběr dat. Byl primárně navržen pro veličiny měřené v hydraulických systémech, jako je tlak, teplota, průtok a lineární poloha. Poskytuje také velmi vysokou úroveň flexibility pro vyhodnocení dalších měřených veličin.

Snímače HYDAC s rozhraním IO-Link

Rozhraním IO-Link vytvořila společnost HYDAC standardizované digitální rozhraní pro pohony a snímače, které umožňuje jednoduché a nenákladné připojení k řídicímu prostředí a vyšší úrovně sběrnicových systémů a sítí. Pomocí rozhraní IO-Link lze provádět nastavení v řídicí jednotce během počátečního uvedení do provozu nebo i během provozu. Tato možnost dálkové parametrizace silně urychluje a zjednodušuje uvádění systémů do provozu a pomáhá minimalizovat zdroje chyb a snižovat náklady.

 

Chytrý snímač tlaku HYDAC HPT1400

HPT 1400 s rozhraním IO-Link je digitální snímač tlaku, speciálně navržen pro použití v extrémně malých prostorech. Používá se v lisovacích a tvářecích aplikacích k detekci vysokofrekvenčních tlakových špiček v mechanických lisech nebo k monitorování subsystémů a komponent v hydraulických lisech. Takto se můžete vy i majitel dozvědět více o tom, jak váš tvářecí stroj pracuje, a získat tak důležité informace pro provoz a pro budoucí konfiguraci lisu.

 

Veškeré služby pro zvýšení produktivity, snížení nákladů a úsporu zdrojů.
Přednosti společnosti HYDAC na jeden pohled

Produktový sortiment

Využíváme náš jedinečný sortiment výrobků k vývoji dokonale vyhovujících řešení pro váš tvářecí stroj.

Partneři ve vývoji

Naši inženýři vám jsou k dispozici od prvotního návrhu nového zařízení až po modernizaci stávajících lisů a tvářecích strojů.

 

Na místě pro vás

Vždy po ruce: Společnost HYDAC vás podpoří při konečné instalaci a údržbě prostřednictvím odborných servisních partnerů - po celém světě.

 

Zvýšení produktivity

Zvýšení produktivity při současném snížení nákladů - díky efektivnímu využití energie a zdrojů, inteligentnímu monitorování, upraveným strategiím pro údržbu a delší životnosti vašich tvářecích strojů.

 

Šetření zdrojů

Udržitelnost, bezpečnost, digitalizace - díky inovativnímu vývoji vytváří společnost HYDAC řešení pro vaše stroje, která se osvědčí i v budoucnosti.

Ke stažení