Efektivní procesy, vysoká dostupnost systémů a maximální flexibilita
Společnost HYDAC je vaším partnerem pro stroje na výrobu potravin a nápojů

Požadavky potravinářského průmyslu na stroje pro výrobu potravin, nápojů a obalů jsou stejně rozmanité jako jeho vlastní produkty a stále se rozvíjí.

Naši zákazníci v potravinářském a nápojovém průmyslu se musí potýkat s novými a rychle rostoucími spotřebitelskými trendy. A také je neustále nutné se ohlížet na ziskovost produktů a cenovou citlivost zákazníků. To představuje komplexní výzvu nejen pro potravinářské podniky, ale i pro výrobce strojů a systémů.

Díky celosvětovému působení a týmu odborníků na potravinářské a nápojové aplikace nabízí společnost HYDAC více než jen produkty. Na základě našich dlouholetých zkušeností vám dokážeme pomoct s výběrem ekonomicky a technicky optimálních systémových řešení.

Budeme tak i vaším inovativním partnerem při řešení problémů ve stávajících systémech – od zvyšování efektivity až po optimalizaci nákladů na vaše obchodní operace.

Spolehlivost procesů u potravinářských a nápojových strojů

Rychle rostoucí sortiment produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu si žádá flexibilní řešení, aby se zkrátila doba výměny zařízení a zároveň se zvýšila efektivita, zabránilo se prostojům a maximalizovala se tak výrobní kapacita vašeho systému. Senzory společnost HYDAC například podporují vyhodnocování systémových dat pomocí komunikačního rozhraní IO-Link a inteligentních senzorů. To znamená, že procesy je možné snadno a rychle analyzovat a výrobní procesy trvale optimalizovat. 

 • Monitorování procesů pomocí tlakových senzorů řady HDA, EDS a HYDAC a chytrých senzorů řady HPT 1000, vhodných také pro funkční bezpečnost podle ISO 13849
 • Monitorování a dehydratace maziva soukolí pomocí externí filtrace řady OLF, senzorů stavu oleje řady HLB a AquaSensors, řada AS
 • Kompaktní hydraulické jednotky, například řady CO1, CO3 a Hybox
 • Elektromechanické lineární pohony, řada HEZ
 • Filtrace kapalin a plynů

Řízení teploty v potravinářských a nápojových aplikacích

Řízení teploty založené na potřebách chrání potraviny a trvale zvyšuje efektivitu a životnost potravinářského stroje. Jako odborník na všechny činnosti spojené s chlazením a regulací teploty vám společnost HYDAC dokáže nabídnout integrovaná řešení a systémy řízení teploty. Naše široké portfolio produktů nabízí řešení pro všechny koncepty chlazení. Naším závazkem je zodpovědné využívání dostupných zdrojů a na využití nevyhnutelného odpadního tepla. V kombinaci s naší inovativní technologií můžeme dosáhnout té nejlepší možné kvality konfigurace.

 • Chladicí systémy kapalina-vzduch, řada FLKS, a chladicí systémy kapalina-voda, řada FWKS
 • Chladicí jednotky (chillery), řada RFCS
 • Chladiče olej-vzduch, série OK, OS nebo AC
 • Deskové výměníky tepla, řada PWT nebo HEX, se sníženou mírou údržby na vyžádání

Hygienická konstrukce pro potravinářský a nápojový průmysl

Výroba potravin a nápojů závisí na důvěře spotřebitelů. Bezpečnost potravin je proto klíčovým tématem a hraje hlavní roli v technologiích a při navrhování systémů. Ve výrobních systémech má při výběru komponent a systémů produktů vysokou prioritu konstrukce, která umožňuje odpovídající čištění a hygienu. Tlakové senzory a elektrické válce společnosti HYDAC se hodí pro použití v potravinářském průmyslu a jsou k dispozici v provedení určeném k oplachu zepředu nebo na vyžádání v hygienickém provedení.

 • Tlakový spínač, řada EDS
 • Převodník tlaku, řada HDA
 • Elektromechanické lineární pohony, řada HEZ

Udržitelnost pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu

Společnost HYDAC se úzce podílí na výrobě potravin od sklízecích strojů až po zpracování a balení. Udržitelnost, šetření zdroji a příznivá energetická rovnováha se sníženou uhlíkovou stopou se stávají pro koncové uživatele a spotřebitele důležitými otázkami. Jako dodavatel systémů v oblasti výroby potravin a nápojů se podílíme na ochraně klimatu. Společnost HYDAC vám dokáže zajistit podporu od prvotní nabídky díky vlastním:

 • systémovým řešením pro vaše strojní a systémové technologie,
 • technologiím kapalin ve stávajícím produkčních systémech,
 • monitorování stavu pro prediktivní a proaktivní údržbu.

Přehled výhod, které společnost HYDAC přináší Společnost HYDAC působí globálně: díky globální síti společnosti HYDAC, která pokrývá 51 zemí, jsou vám naši odborníci vždy nablízku – myslete globálně, jednejte lokálně.

Partneři pro vývoj

Orientace na zákazníka a spolehlivost

Inovativní odpovědi na vaše specifické požadavky – díky spolehlivosti a úzké spolupráci za rovných podmínek.

Zvýšení produktivity

Připraveni hledat řešení

Výzkum a vývoj jsou součástí DNA společnosti HYDAC. Vždy jsme připraveni zkoumat a spolupracovat s vámi při hledání odpovědí na výzvy, které právě vaše použití přináší.

Nápad

Odborné znalosti odvětví

Odborné zkušenosti v oblasti produktů a systémových řešení sbíráme už od roku 1963. Rozumíme požadavkům, které přináší vaše průmyslové použití, a to po teoretické i praktické stránce.