Váš zkušený partner pro komponenty a systémy určené pro průmysl papíru a celulózy

Výroba papíru

Výroba vysoce kvalitního papíru vyžaduje maximální dostupnost strojů. Toho můžeme dosáhnout efektivní filtrací a chlazením kapalin v našich hydraulických, mazacích a vodních systémech. Zároveň tím šetříme náklady na údržbu a provoz. Současně využíváme naše odborné znalosti k tomu, abychom svými inovativními řešeními HYDAC podpořili vaši společnost v oblasti šetření zdroji, udržitelnosti a spolehlivosti procesů.

Výroba celulózy

Celulóza jako hlavní složka výroby papíru se získává složitým postupem. Jakákoli porucha ve výrobních krocích proto může celý proces zastavit. Společnost HYDAC je dodavatelem celé řady hydraulických a mazacích systémů, komponentů pro úpravu vody, měřicích senzorů a služeb souvisejících s oleji, díky kterým budete moci zvýšit a udržet provozuschopnost svého systému.

Udržitelnost a šetření zdroji

Na výrobu 1 kg papíru ze dřeva je pořád zapotřebí přibližně 500 l vody. Udržitelné přístupy k výrobě, které šetří zdroje, jsou témata, která mají zásadní význam pro budoucnost papírenského průmyslu. Společnost HYDAC dodává inteligentní technologie v podobě komponent, které můžete využít ke spolehlivé úspoře pitné vody a efektivnímu uzavření koloběhu vody.

Udržitelnost při výrobě celulózy a papíru: naše produktová řešení

Filtrační technologie HYDAC Air-X

Inovace společnosti HYDAC v oblasti filtrace hydraulických a mazacích olejů pro papírenské stroje: s filtrem Air-X je možné snížit objem nádrže až o 40 %. Kromě úspory místa můžete také efektivně snížit emise CO2.

 

Filtr HYDAC AutoFilt® RF3 se zpětným proplachem

Samočisticí automatický filtr AutoFilt® RF3 s kónickými filtračními vložkami zajišťuje maximální účinnost při filtraci a nejvyšší možnou účinnost při zpětném proplachu. Využijte mnoha výhod naší udržitelné filtrační technologie.

 

Sítko HYDAC AutoFilt® TwistFlow

Efektivní a nenáročné na servis – naše sítko TwistFlow se hodí pro velké výkyvy kvality neupravené vody. Stálá kvalita filtrátu zajišťuje nepřetržitý provoz filtrace. Zjistěte další informace o našich udržitelných řešeních.

 

Řešení nádrží HYDAC OXiStop

Řešení nádrží HYDAC OXiStop obvykle znamená použití nádrže o desetinovém objemu oleje a také snižuje vnikání nečistot i obsah plynu uvnitř nádrže. Prodlužte životnost svého oleje díky naší inovativní technologii.

 

Ukazatel zanesení HYDAC VFL

Aby bylo zajištěno plné využití životnosti vložky, naše Virtual Fluid Lab vizualizuje zbývající životnost vašich filtračních vložek. Možné je to díky desetiletím našich zkušeností v oblasti filtrace. Snižte si dlouhodobě náklady na životní cyklus díky našemu inteligentnímu algoritmu.

Další informace o ukazatelích zanesení společnosti HYDAC

Energetická efektivita

Minimalizace ztrát tlaku, optimalizace dob vypnutí a prostojů či efektivní chlazení jednotek umožňuje efektivně šetřit energii v průmyslu celulózy a papíru, což se vyplatí jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. Energeticky efektivní pohonné systémy s integrovanými bezpečnostními funkcemi zajišťují požadovanou úroveň bezpečnosti. Kromě odpovídající technologie má společnost HYDAC i potřebné know-how, aby své produkty dokonale přizpůsobila vašim potřebám.

Energetická efektivita při výrobě celulózy a papíru: naše produktová řešení

Filtrační vložka HYDAC Optimicron® Pulp & Paper

Pro filtraci obvyklých olejů pro papírenské stroje vyvinula společnost HYDAC řadu Optimicron® Pulp & Paper. Instaluje se v mazacích systémem v suché nebo mokré sekci. Prodlužujeme životnost vašeho stroje díky lepší schopnosti zadržovat nečistoty.

 

Systém chlazení kapalina/voda společnosti HYDAC

Náš FWKS je kompaktní pasivní chladicí systém pro vaše chladicí a mazací okruhy. Společnost HYDAC nabízí široké portfolio produktů pro vaše efektivní chlazení: od chladicích systémů kapalin a vzduchových chladičů až po chladicí jednotky.

Další informace o chladicím systému společnosti HYDAC

Stanice pístových akumulátorů HYDAC

Naše modulární portfolio pístových akumulátorů umožňuje přesnou realizaci vašich přání a specifických požadavků, ať už se jedná o jednotlivé komponenty nebo celý systém. Společně najdeme optimální řešení pro vaše použití.

Další informace o stanici pístových akumulátorů HYDAC

Řešení pohonu s proměnnými otáčkami HYDAC

Pro vysoce účinné hydraulické pohony s proměnnými otáčkami najdete v našem portfoliu KineSys jednotlivé komponenty i systémy pro zvýšení energetické účinnosti. Zjistěte další informace o našich inovativních pohonech.

 

Spolehlivost procesů

Řešení společnosti HYDAC pro spolehlivost procesů se zaměřují na snížení neplánovaných prostojů a dlouhodobou ochranu součástí systému při výrobě celulózy a papíru. Naše oborově specifická filtrační a systémová řešení, navržená a realizovaná podle vašich požadavků a v mezinárodně certifikované kvalitě, vám zajistí podporu pro bezpečný provoz zařízení.

 

Spolehlivost procesů při výrobě celulózy a papíru: naše produktová řešení

Hydraulické a mazací olejové jednotky společnosti HYDAC

Společnost HYDAC s vámi bude spolupracovat při vývoji řešení na míru, a to od komponent až po kompletní systém na klíč. Po celou dobu tohoto procesu využije své skvělé znalosti papírenského průmyslu. Optimalizujte své systémy dodávek oleje.

 

Senzory společnosti HYDAC s rozhraním IO-Link

Přidejte se ke 4. průmyslové revoluci – díky našim senzorům IO-Link je to možné. Slouží jako digitální rozhraní pro ovládání a snímání hladiny a možnost jejich parametrizace na dálku dovoluje provádění úprav v rámci uvádění do provozu nebo během běžného provozu systému.

Další informace o senzorech společnosti HYDAC

Filtrace olejů společnosti HYDAC

Jako odborník na využití kapalinových pohonů dodáváme naše prostorově úsporné a servisně nenáročné řady filtrů NF n+1, díky kterým můžete dosáhnout požadované čistoty provozních kapalin. Na naše modulární systémy se můžete spolehnout.

Další informace o filtraci olejů společnosti HYDAC

Dostupnost systémů

S jedinečným komplexním servisem společnosti HYDAC můžete dosáhnout maximální dostupnosti systému: díky kvalifikovaným kontaktům pro náhradní díly, našemu spolehlivému celosvětovému servisu a digitálním systémům pro sledování stavu a preventivní údržbu. S našimi řešeními dláždíme cestu vaší digitalizaci. Můžete se na nás spolehnout!

Dostupnost systémů při výrobě celulózy a papíru: naše produktová řešení

Balíček CMX HYDAC

Zvyšujeme dostupnost vašeho systému díky síťovému a prediktivnímu monitorování. Naše platforma CMX analyzuje a vizualizuje data z vašich procesů a strojů. Zaručené zabezpečení – na místním serveru nebo v cloudu.

Další informace o softwarovém balíčku CMX společnosti HYDAC

Jednotka FAM pro dehydrataci médií od společnosti HYDAC

Nižší obsah zbytkové vody a menší znečištění částicemi v provozních kapalinách znamená delší životnost komponent a vyšší dostupnost strojů. Seznamte se s FluidAqua Mobil – naší spolehlivou ochranou před vniknutím vody a nečistot.

Jednotky na odstraňování laku společnosti HYDAC

Pro ošetření minerálních olejů jsou k dispozici naše jednotky pro odstraňování laku, které jsou šetrné k provozu, jako kompletní jednotky pro dodatečnou montáž ve stávajících systémech i v nových systémech. Zvyšte svou produktivitu efektivním odstraňováním laku.

Další informace o jednotkách na odstraňování laku HYDAC

Balíček pro monitorování stavu HYDAC

Naše CMP slouží k nepřetržitému monitorování znečištění pevnými částicemi a nasycení vašich hydraulických a mazacích kapalin vodou. Objevte výhody našeho online systému sledování stavu. Jde o kompletní řešení pro údržbu v závislosti na stavu.

Soubory ke stažení