Snížení elektrostatických výbojů díky Stat-X® HYDAC – váš partner pro filtrační vložky pro obráběcí stroje

Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů v systému a prevenci poruch elektroniky.

Snížení elektrostatických výbojů u obráběcích strojů s využitím filtračních vložek Stat-X®
Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů v systému a prevenci poruch elektroniky, vzniku produktů degradace oleje a zničení použitých filtračních vložek.

V průmyslu se stále více používají levné, ekologické a inovativní hydraulické oleje. Tyto oleje obvykle neobsahují zinek, popel ani síru. V současné době se místo přísad obsahujících zinek používají syntetické přísady. Nedostatek této přísady obsahující zinek snižuje vodivost oleje, což může vést k problémům v mnoha průmyslových použitích. Pokud olej s nízkou vodivostí protéká běžným hydraulickou nebo mazací filtrační vložkou, může kapalina v důsledku efektů separace nábojů vyvinout velmi vysoký elektrostatický náboj. Pokud náboj překročí určitou mez, náhle se uvolní v podobě elektrického výboje. Nejtypičtější formou je jiskrový výboj, ke kterému může dojít na různých místech. Pokud se v systému vyskytne elektrostatický výboj, může způsobit následující problémy:

  • Spálené nebo ucpané filtrační vložky.

  • Zvýšený výskyt produktů degradace oleje (laku), a tedy zvýšené opotřebení komponent a kratší intervaly výměny oleje.

  • Poruchy elektronických komponent.

  • Deflagrace v nádrži, spálené odvzdušňovací filtry.

Pokud dojde k výboji mimo systém, může dojít k poranění osob v důsledku vzplanutí. Bezpečnost strojů a práce jsou ohroženy a je nutné rychle jednat.

Oznámení asociace pojišťoven ohledně odpovědnosti zaměstnavatelů:

„Především oleje bez obsahu zinku a popela mají často nízkou elektrickou vodivost. Pokud takový olej s nízkou vodivostí protéká běžnou filtrační vložkou, může dojít k elektrostatickému nabití vložky a oleje a k elektrostatickému výboji v systému nebo mimo něj. […]“

Zdroj: Informace DGUV FB HM-082 „Filtration von Hydraulikflüssigkeiten“ [Filtrace hydraulických kapalin], vydání 07/2016, odborná oblast Dřevo a kov HB HM Německého svazu pro zákonné úrazové pojištění (DGUV), Mainz.

Zvýšení dostupnosti systém., bezpečnosti strojů a optimalizace nákladů díky přístupu společnosti HYDAC k filtrační technologii

Náš zákazník, mezinárodní výrobce obráběcích strojů, zjistil, že se někteří jeho zákazníci potýkají residui hoření v oleji, zničenými filtračními vložkami a v některých případech dokonce i s poruchou elektronických komponent instalovaných v hydraulickém systému. Zákazník již společnost HYDAC znal jako odborného systémového partnera v oblasti hydrauliky a filtrace, proto se na nás obrátit nedlouho po zjištění problému, abychom společně našli řešení. Cílem bylo odstranit poruchy elektroniky a výrazně prodloužit životnost hydraulického oleje a filtračních vložek.

Odborníci na filtraci ze společnosti HYDAC a tým pro obráběcí stroje problém analyzovali přímo na místě v prostorách jednoho z postižených majitelů strojů. Byla provedena měření, analýzy oleje a položili jsme mu několik otázek. Brzy se ukázalo, že majitelé ve svých obráběcích strojích používají inovativní hydraulické oleje
s nízkou vodivostí a právě ty jsou zdrojem problémů. V HYDAC FluidCareCenter® byly provedeny další analýzy a testy s různými kombinacemi olejů a filtrů.

To vedlo ke vzniku inovativní technologie filtračních vložek Stat-X®. Tato technologie byla úspěšně otestována u koncového zákazníka a dokázala snížit elektrostatický náboj v systému na minimum. Ke vzniku elektrostatických nábojů tak již přestalo docházet. Výrobce v současnosti používá řešení Stat-X® ve všech svých strojích.

Filtrační vložky Stat-X® zabraňující elektrostatickému náboji v kriticky důležitých hydraulických a mazacích oblastech použití.

Společnost HYDAC Filtertechnik se již mnoho let zabývá bojem proti elektrostatickému náboji v hydraulických a mazacích systémech a prevencí vážného poškození systému.

Inovativní vložky HYDAC Stat-X® se speciální strukturou a médii prokazatelně snižují elektrostatický náboj. Protože možnost vzniku náboje je téměř nulová, nemůže tak spolehlivě docházet k jiskření.

Výsledek

Trend používání moderních olejů s nízkou vodivostí vedl v hydraulice obráběcích strojů u našeho zákazníka ke vzniku elektrostatických nábojů a výbojů. Tento jev byl příčinou poškození filtrů i komponent systému a častějšího rozvoje příznaků degradace oleje. Díky použití filtrační techniky Stat-X® bylo možné snížit vznik nebezpečných nábojů a výbojů v systému a zároveň zajistit vynikající ultrajemnou filtraci.

Společnost HYDAC nyní dodává filtry Stat-X® jako originální vybavení hydraulických systémů výrobců obráběcích strojů. Výměna tradičních filtračních vložek za technologii Stat-X® také prodloužila životnost hydraulického oleje a filtrů až o 20 % a systémy fungují bez problémů dodnes.

Výhody, které vám filtrační vložky Stat-X® přináší

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Snížení počtu neplánovaných prostojů.

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Šetření zdrojů

Snížení množství produktů degradace oleje, jako je lak, a prodloužení intervalů výměny oleje.

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Snížení nákladů na údržbu a prodloužení intervalů údržby.

Bezpečnost při práci

Bezpečnost strojů, bezpečnost práce

Maximální bezpečnost pro zaměstnance i stroj díky prokázanému snížení jiskrových výbojů, především pak při studeném startu.
Bezpečný provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Zvýšení dostupnosti systému

Delší životnost systému

Životnost systému je maximálně prodloužena.

StáhnoutReference: Snížení elektrostatických výbojů díky Stat-X®

Stáhněte si referenci ve formátu PDF

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Napsat e-mail

Prohlédněte si další články z časopisů

Obráběcí stroje
Příběh o úspěchu zákazníka
| 4 min.

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení

Témata a produkty
| 3 min.

Čistička vzduchu, koronavirus: LEKF od společnosti HYDAC

Funkční bezpečnost