Analizy
Analizy
DrukujDrukuj

Profesjonalne analizy w naszym laboratorium i bezpośrednio u klienta.

Stan medium roboczego jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o niezawodność i żywotność eksploatowanych maszyn i urządzeń. Dlatego konieczne jest jego  monitorowanie i kontrolowanie.

Wykonujemy na Państwa życzenie:

  • pomiary rozproszenia cząstek wg normy ISO 4406 i SAE AS: 4056;
  • określenie zawartości wody wg metody Karla Fischera;
  • analizę mikroskopowa zanieczyszczeń;
  • analizę grawimetryczną;
  • analizę granulometryczną;
  • pomiar gęstości, lepkości i liczby kwasowej olejów;
  • analizę emulsji wodno-olejowych i wody dla określenia wartości pH, przewodności, zawartości bakterii, chlorytu, azotanów, azotynów, odH potrzebnych dla określenia sposobu ich oczyszczania dla zapewnienia eksploatowanym układom optymalnych warunków pracy.
Witamy na HYDAC
Chcesz odwiedzić naszą mobilną mobilną stronę internetową?
Tak, aby witryna komórkowa
Nie, dzięki, na standardową stronę internetową