Program ambasadorów HYDAC

Wewnętrzna sieć udostępnianych umiejętności i doświadczenia we współpracy z naszą grupą innowacji biznesowych

1 min.

Tematy i produkty

Jak działa program

Sieć ambasadorów to wolontariacki program łączący ludzi z HYDAC na całym świecie w zjednoczoną społeczność. Jako członkowie tej sieci ambasadorowie mogą dzielić się swoim doświadczeniem przemysłowym i wiedzą, omawiać najnowsze trendy oraz pojawiające się technologie, a także wspierać siebie w zostaniu lepszą wersją siebie.
Program funkcjonuje w skali globalnej, a ambasadorzy reprezentują różne kraje i regiony. Ta sieć umożliwia ambasadorom współpracę i wymianę pomysłów z profesjonalistami o podobnym podejściu.
Ponadto ambasadorzy odgrywają istotną rolę w przekazywaniu misji i wartości firmy HYDAC w swoich lokalnych społecznościach. Pomagają oni w rozpowszechnianiu informacji o zaangażowaniu formy w zrównoważony rozwój, innowacje oraz obsługę klienta.
Ogólnie sieć ambasadorów jest cenną platformą dla ludzi z HYDAC do nawiązywania kontaktów, nauki i wspólnego rozwoju.

W jaki sposób zapewnia to wsparcie naszych klientów

Sieć ambasadorów jest wewnętrznym narzędziem zaprojektowanym do łączenia ludzi z HYDAC z całego świata na jednej platformie, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą, omawiać trendy branżowe oraz nowe technologie, a także pomagać wzajemnie, aby stać się lepszą wersją siebie. Poprzez tę sieć nasi ambasadorowie mogą nawiązywać kontakty ze współpracownikami i gromadzić doświadczenie oraz wiedzę, aby przekazywać lepsze rozwiązania i usługi naszym klientom. Zwielokrotnianie propozycji od ludzi z całego świata wzbogaca naszą wspólną wiedzę firmową, co ostatecznie korzystnie wpływa na naszych klientów, zapewniając im bardziej efektywne i wydajne rozwiązania przy ich wyzwaniach.

Globalisation

Globalna sieć doświadczenia

Collaboration

Duży zbiór wiedzy udostępnionych powiązań

Szybki czas amortyzacji

Proaktywne podejście

Możliwość przekazywania efektywnych i wydajnych rozwiązań

Jak to działa w praktyce

Dowiedz się, w jaki sposób przynależność do sieci ambasadorów pomogła naszym globalnym współpracownikom ze Niemiec i Republiki Południowej Afryki w podzieleniu się swoim doświadczeniem z zakresu lepszego wsparcia klientów

Więcej informacji na temat współpracy z grupą innowacji biznesowych

Skontaktuj się z nami