Główna siedziba HYDAC Polska

HYDAC sp. z o.o.        
ul. Reymonta 17        
43-190 Mikołów        
Polska

Telefon:    +48 32 326 29 00,    +48 32 226 26 55
Fax:    +48 32 326 29 01,    +48 32 226 40 42
email:    info@hydac.com.pl

NIP:    635-000-02-22        
Regon:    271287023    
VAT UE:    PL6350000222    
BDO:    000041579    
Kapitał zakładowy:    500.000,00 zł    
Nr KRS:    0000099959    


Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach

Sekretariat Zarządu

+48 32 326 29 37

Dział Techniczny

+48 32 326 29 48

techniczny@hydac.com.pl

Dział Finansowy

+48 32 218 09 75

Dział Kontroli Jakości

+48 32 326 29 28

Dział Konstrukcyjny

+48 32 326 29 15

Dział Produkcji

+48 32 737 58 70

Dział Realizacji Zamówień

+48 32 326 29 53

Dział Serwisu

+48 32 326 29 18

Dział Logistyki   

+48 32 326 29 35

Biura Techniczne

Biuro Gdańsk

ul. Przyrodników 1B        
80-298 Gdańsk        
Tel.:    +48 58 728 70 40    
Fax:    +48 58 728 70 41    
e-mail:    gdansk@hydac.com.pl

Biuro Wrocław        
ul. Długosza 2-6        
51-162 Wrocław        
Tel.:    +48 71 326 71 00    
Fax:    +48 71 320 90 50    
e-mail:    wroclaw@hydac.com.pl

Biuro Warszawa        
Al. Jerozolimskie 214        
02-486 Warszawa        
Tel.:    +48 22 335 99 75    
Fax:    +48 22 335 99 76    
e-mail:    warszawa@hydac.com.pl

Biuro Toruń        
Płocka 3        
87-100 Toruń        
Tel.:    +48 56 622 97 44,       
          +48 56 622 97 55    
Fax:    +48 56 622 97 44    
e-mail:    torun@hydac.com.pl

Biuro Poznań        
ul. Bukowska 41        
62-070 Dąbrowa, k. Poznania        
Tel.:    +48 61 666 26 00    
Fax:    +48 61 666 26 01    
e-mail:    poznan@hydac.com.pl