Separacja wody w hydraulice siłowej. Skuteczna separacja wody z oleju hydraulicznego i smarnego przy pomocy urządzeń produkcji HYDAC wykorzystujących zasadę odwadniania próżniowego przeznaczonych dla przemysłu papierniczego

HYDAC - Twój partner w dziedzinie urządzeń odwadniających olej oraz systemów monitorowania stanu olejów.

Skuteczna separacja wody z oleju hydraulicznego oraz smarnegoWoda w oleju jest istotnym czynnikiem ryzyka w przemyśle papierniczym. Wdrożona skuteczna strategia odwadniania oleju jest tu szczególnie ważna.

W przemyśle papierniczym woda w oleju jest istotnym czynnikiem ryzyka, który pociąga za sobą znaczne koszty krótko- i długoterminowe. Obecność wody w oleju jest najczęściej wynikiem absorpcji wody przez olej, przykładowo z procesu produkcji papieru, mycia filcu, nieszczelności głowic parowych lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu walców suszących gotowy produkt. Podczas gdy trendy takie jak zrównoważony rozwój i ochrona zasobów często wymagają kosztownej filtracji, to bardzo krótka żywotność filtrów, wysoki poziom zużycia wkładów filtracyjnych i wielokrotne wymiany oleju również stanowią poważne obciążenie finansowe.

Dlatego posiadanie skutecznej strategii odwadniania jest szczególnie ważne. Głęboka analiza i diagnoza oleju w instalacji olejowej pozwala na określenie przyczyn awarii systemu w zakładach papierniczych, a w konsekwencji na uniknięcie ich wysokich kosztów w przyszłości. Digitalizacja ma również duży potencjał w optymalizacji procesów w produkcji papieru. Poniżej można dowiedzieć się więcej o naszym doświadczeniu w monitorowaniu stanu w odniesieniu do Produkcji Papieru 4.0.

Zwiększona dostępność systemu i obniżenie kosztów operacyjnych - nasze podejście do techniki cieczy w HYDAC W ten sposób można ograniczyć przestoje maszyn w fabrykach papieru spowodowane problemami z wodą w oleju.

Bardzo częsta wymiana filtrów, częste wymiany olejów oraz wzmożone interwencje personelu Utrzymania Ruchu - te warunki stanowiły duży problem dla naszego klienta. Bez skutecznego i szybkiego wsparcia wiodąca międzynarodowa firma stanęła w obliczu poważnych strat ekonomicznych. W poszukiwaniu efektywnego rozwiązania fabryka papieru zwróciła się do naszego działu handlowego i poprosiła o wsparcie ekspertów HYDAC z działów Fluid Engineering, Filtertechnik oraz zespołu specjalistów odpowiedzialnych za branże papierniczą - Team Pulp & Paper.

Celem klienta było ograniczenie wnikania wody do oleju, aby zapewnić stabilne dopuszczalne wartości zgodne ze specyfikacją OEM. Jednocześnie należało odpowiednio zwiększyć żywotność komponentów i olejów, aby zmniejszyć koszty utrzymania maszyn. W celu monitorowania stanu technicznego instalacji klient poprosił o zainstalowanie urządzeń pomiarowych online, aby umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych.

Cytat z Alberta Einsteina:

„Rozpoznanie problemu jest ważniejsze niż znalezienie rozwiązania. Albowiem jego dokładne sformułowanie prawie automatycznie prowadzi do prawidłowego rozwiązania.”

Specjalistyczna analiza firmy HYDAC

Analiza wstępna

Aby dotrzeć do sedna problemu, nasi specjaliści z HYDAC przeprowadzili wstępną analizę na miejscu. Nasi doświadczeni eksperci od olejów ocenili proces absorpcji wody do oleju podczas pomiaru online przy użyciu czujnika HYDAC AquaSensor. Pomiar wykazał w szczególności, że zwiększona prędkość obrotowa maszyny w części prasowej była częściowo odpowiedzialna za wysokie i trwałe wnikanie wody do układu hydraulicznego. Woda w oleju wywołała reakcję chemiczną "hydrolizy", w wyniku której doszło do degradacji ważnych dodatków uszlachetniających z oleju, takich jak wapń i siarka, oraz wytrącenia się z oleju różnych form żelowych produktów degradacji oleju. Produkty te ulegają znacznie szybszej degradacji i niezwykle szybko zatykają filtry w obiegu oleju chłodzącego. Efekt ten spowodował obniżenie żywotności oleju z pierwotnych pięciu lat do sześciu miesięcy. Żywotność wkładów filtracyjnych stosowanych w obiegu oleju chłodzącego została skrócona z trzech miesięcy do jednego dnia. Do tego dochodziła duża ilość piany w zbiorniku, która sprzyjała powstaniu szkodliwej kawitacji w pompach. Wszystkie te czynniki są zarówno niezwykle nieefektywne, jak i bardzo kosztowne.

Zasada działania agregatów odwadniających FAM

Nasze urządzenia do odwadniania próżniowego HYDAC z serii FAM FluidAqua Mobil działają na zasadzie „transferu masy”. Zawarta w oleju woda i gazy są transferowane do przepływającego stale strumienia powietrza, które pod wpływem ustawionego podciśnienia oraz pod wpływem wzrastającej temperatury jest poddane osuszeniu oraz odgazowaniu. Powietrze jest zasysane do kolumny próżniowej, a następnie rozpręża się, co powoduje wystąpienie tego efektu. Po wielokrotnym przejściu przez kolumnę próżniową olej osiąga procent nasycenia wodą, który jest równy wilgotności względnej powietrza wewnątrz kolumny próżniowej.

Wynik

Dzięki zastosowaniu dwóch jednostek odwadniających FAM-45E stopień nasycenia wodą w oleju spadł do poziomu poniżej 20% wilgotności względnej w krótkim okresie czasu. Następnie poziom nasycenia ustabilizował się na akceptowalnym niskim poziomie zgodnym ze specyfikacją maszyny. To znacznie wydłużyło żywotność oleju. Również żywotność wkładów filtracyjnych powróciła do ekonomicznie opłacalnego poziomu. Równocześnie nasz klient ograniczył kosztowne awarie łożysk i nieplanowane przestoju maszyny. Przy wykorzystaniu naszego systemu pomiarowego online można stale monitorować ten stan i zapobiegać awariom związanym z obecnością wody.

Również Państwo mogą wcześnie interweniować, gdy pojawią się niepożądane odchylenia trendów - eksperci z firmy HYDAC pomogą Państwu znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadało Państwa potrzebom.

Cytat z wypowiedzi klienta:

„Dzięki ekspertom z firmy HYDAC pracujemy teraz znacznie wydajniej, a przede wszystkim ponosimy mniejsze koszty. Szczególne wrażenie zrobiły na nas szerokie konsultacje i wsparcie. Bez tych aspektów nie chcielibyśmy się obejść, nawet w przyszłości”.

Państwa korzyści wynikające z zastosowania systemów odwadniania próżniowego HYDAC:

Ochrona zasobów

Zrównoważony rozwój

Zmniejszenie zużycia wkładów filtracyjnych.

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów

Skutecznie zwiększaj żywotność oleju i znacznie zredukuj swoje koszty.

Dyspozycyjność systemu

Dostępność systemu

Przeciwdziałanie kosztownym i nieplanowanym uszkodzeniom instalacji poprzez zapobieganie uszkodzeniom elementów łożysk i awariom komponentów układu smarowania.

Dłuższa żywotność systemu

Pozwala to na zmniejszenie kosztów zużycia poszczególnych komponentów.

Przemysł 4.0

Monitorowanie stanu

Stałe monitorowanie użytkowanych mediów pozwala szybko wykryć zmiany w oleju i uniknąć całkowitego zanieczyszczenia systemu. 

Czy chcą Państwo umówić się na indywidualną konsultację?

Umów się na konsultacje

Zapoznaj się z artykułami:

Zachowaj zimną krew – dzięki modernizacji
Zawory do przekładni Hydac