Przepisy prawa i polityka firmy

Odpowiedzialność

Poniższe informacje oparte są na szczegółowych danych o produkcie i wartościach odnoszących się do przeciętnych zastosowań, które niekoniecznie muszą mieć zastosowanie w konkretnych przypadkach. Stale ulepszamy nasze produkty, dlatego też ich charakterystyki, wymiary i wagi mogą ulec zmianie. Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco te zmiany uwzględniać. W celu uzyskania informacji na temat konkretnego zastosowania produktu prosimy zatem o kontakt z naszą firmą. Możemy w przypadku zamówienia dopasować parametry do wymagań konkretnej aplikacji.

Jezeli nie postanowiono inaczej, nasza odpowiedzialność zostaje wyłączona. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie zamówienia, a w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku lub inne straty finansowe poniesione przez klienta. To wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Ponadto nie dotyczy to wad, które zostały celowo ukryte lub których    brak został zagwarantowany, ani też przypadków zawinionego naruszenia życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku rażącego zaniedbania nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny pozostają nienaruszone.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

W ramach naszego zaangażowania w działanie zgodne z prawem istnieje możliwość przekazywania nam informacji, zgłaszania podejrzanych zdarzeń lub wnoszenia skarg.

Nieprawidłowości można zgłaszać:

Zgłoszenie będzie traktowane poufnie. W przypadku otrzymania anonimowej informacji zastrzegamy sobie prawo do decyzji w kwestii sposobu dalszego jej przetwarzania dla każdego przypadku indywidualnie.

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Nie zawarli Państwo jeszcze z nami umowy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO?

Jest to zawsze konieczne, jeśli przetwarzają Państwo dane osobowe otrzymane od nas, lub jeśli uzyskali Państwo dostęp do danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Niniejszym prosimy Państwa o podpisanie naszej umowy o przetwarzanie danych osobowych z art. 28 ust. 7 RODO*

Podpisz umowę

Po podpisaniu, automatycznie otrzymają Państwo kopię pocztą elektroniczną

W umowie prosimy o wypełnienie poniżej wymaganych pól lub przesłanie odpowiednich dokumentów:

 1. załącznik 1 – nazwa, adres, stanowisko, dane kontaktowe i podpis.
 2. załącznik 1 – przedmiot, rodzaj i okres obowiązywania umowy
 3. załącznik 2 a) – rodzaj dokumentów do przetworzenia
 4. załącznik 2 b) – kategorie danych osobowych
 5. załącznik 2 c) – (jeśli dotyczy) ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 9 RODO)
 6. załącznik 2 d) – rodzaj przetwarzania
 7. załącznik 2 e) - cel przetwarzania
 8. załącznik 2 j) - odpowiedzialna osoba kontaktowa
 9. załącznik 3 - dalsze wytyczne techniczne i organizacyjne (prześlij)
 10. załącznik 4 - wykaz czynności związanych z przetwarzaniem danych (prześlij)
 11. załącznik 5 - wykaz podwykonaców (prześlij)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@hydac.com

*1Umowa jest zgodna z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych pomiędzy administratorami a podmiotami przetwarzającymi zgodnie z art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa IT Zewnętrzni usługodawcy