Filter systems

Oprogramowanie FluMoS light do monitorowania cieczy

Oprogramowanie FluMoS Light to oprogramowanie do odczytu, wyświetlania i edycji danych z czujników cieczy HYDAC. Umożliwia jednoczesne podłączenie 3 czujników.

FluMoS Light może być używany w połączeniu z najnowszą generacją czujników z interfejsem HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) oraz czujnikami bez interfejsu HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Oprogramowanie FluMoS Light służy do wykonywania poniższych czynności:

 • Wyświetlanie online wartości pomiarowych na komputerze w formie tabelarycznej i graficznej
 • Zapisywanie plików dziennika na dysku twardym
 • Przedstawianie plików dziennika z dysku twardego/nośnika i tworzenie kopii zapasowych w postaci pliku graficznego
 • Przetwarzanie zapisanych plików dziennika, np. za pomocą Microsoft Excel

 Obszary zastosowań:

 • Zdalne monitorowanie wartości pomiarowych czujników
 • Konserwacja oparta na stopniu zużycia 

Pobierz FluMoS light

Oprogramowanie FluMoS mobile do monitorowania cieczy

HYDAC FluMoS Mobile dla systemu Android – Państwa dostęp do urządzeń FluidControl do kontroli cieczy firmy HYDAC

Uzyskaj dane pomiarowe z monitorowania stanu cieczy na swoim urządzeniu z systemem Android!
FluMoS Mobile to narzędzie do wyświetlania i pobierania danych pomiarowych z FluidControl Unit FCU 1000 i SensorMonitoring Unit SMU 1200 do Państwa urządzenia z systemem Android.

Funkcje FluMoS Mobile (wersja 1.10)

 • Wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych (zanieczyszczenie cząstkami stałymi, nasycenie wodą i temperatura) urządzenia FluidControl Unit FCU 1000 w formie tabeli
 • Wyświetlanie postępu wartości pomiarowych (zanieczyszczenie cząstkami stałymi, nasycenie wodą i temperatura) urządzenia FluidControl Unit FCU 1000 w formie graficznej (jedna grafika na kanał pomiarowy)
 • Selektywne pobieranie plików dziennika w formacie .dat z pamięci wewnętrznej FCU 1000 lub SMU 1200 do urządzenia z systemem Android
 • Zapisywanie online danych pomiarowych na urządzeniu z systemem Android (możliwe w następnej wersji)

Pliki .dat można łatwo przesłać do innych urządzeń, takich jak komputery PC, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pliki te mogą być następnie przetwarzane w FluMoS.

Pobierz FluMoS mobile

Moduły funkcyjne i pomoc w programowaniu ContaminationSensor CS 1000

Aby umożliwić integrację czujnika zanieczyszczeń CS 1000 z urządzeniami sterującymi Siemens S7-300 / S7-400, oferujemy przedstawioną poniżej aplikację. Jest dostępna bezpłatnie jako plik do pobrania.

Składa się z bloków funkcyjnych i instrukcji programowania.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Fluidtechnology

Konfigurator płyt wbudowanych

Narzędzie oprogramowania graficznego Embedded Board Configurator umożliwia użytkownikom komunikację z elektroniką pokładową (OBE) zaworów proporcjonalnych HYDAC i ich parametryzację.

Można monitorować różne wartości w czasie rzeczywistym oraz przeglądać i zmieniać wewnętrzne parametry.

Ponadto oprogramowanie umożliwia zapisywanie i importowanie parametrów w celu szybkiej wymiany i skrócenia czasu uruchamiania systemu.

Pobierz

Idź do zaworów proporcjonalnych firmy HYDAC

System engineering

Oprogramowanie do parametryzacji modułu sterowania EHCD

Nasze oprogramowanie do parametryzacji można wykorzystać do prostej i szybkiej parametryzacji naszych cyfrowych modułów sterowania.

Główne funkcje w skrócie:

 • Tabelaryczne wprowadzanie parametrów
 • Zapisywanie i ładowanie zestawów parametrów
 • Monitor do wyświetlania danych z procesu
 • Funkcja 4-kanałowego oscyloskopu z zapisem danych
 • Funkcja zdalnego sterowania
 • Uniwersalna dla wszystkich naszych cyfrowych modułów sterowania EHCD

Dostępne parametry są wczytywane po zidentyfikowaniu podłączonego modułu i są wizualizowane w tabeli parametrów.

Za pomocą funkcji eksportu można eksportować zestawy parametrów z komputera do modułu.

Tryb offline umożliwia użytkownikowi edycję zestawów parametrów na komputerze i zapisanie ich nawet wtedy, gdy nie jest podłączony żaden moduł.

Funkcja monitorowania umożliwia wyświetlanie zmiennych procesowych oraz wejść i wyjść cyfrowych, w zależności od podłączonego modułu.

Dzięki zintegrowanej funkcji zdalnego sterowania, można bezpośrednio sterować sterownikiem i napędzać przekładnię bez nadrzędnego sterowania.

Oprogramowanie do parametryzacji można zasadniczo uruchomić na wszystkich komputerach z systemem Windows 2000/XP/7/10.

Pobierz

HYDAC KineSys

Falownik HYDAC - montowany w szafie HFI-CM

Wydajne oprogramowanie PC HFI-CM-Startup (falownik HYDAC - montowany w szafie) oferuje wiele sposobów szybkiego uruchomienia i optymalizacji systemów napędowych KineSys.

Dialogowe uruchomienie z graficzną obsługą napędów znacznie upraszcza konfigurację układu elektromechanicznego lub hydraulicznego. Parametry silnika elektrycznego mogą być nastawiane przy pomocy wbudowanego wyświetlacza.

Plik uruchomieniowy umożliwia przeprowadzanie seryjnych rozruchów. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności czasu w projektach seryjnych. Oprogramowanie jest uzupełnione o praktyczne i intuicyjne instrumenty diagnostyczne.

Pobierz HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM EtherCAT.xml

Falownik HYDAC - montowany na silniku HFI-MM

Oprogramowanie PC HMM Start-Up (c) jest bardzo przyjazne dla użytkownika, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, co czyni je idealnym interfejsem dla Państwa systemu napędowego od HYDAC KineSys.

Oprogramowanie umożliwia szybkie i proste parametryzowanie układu elektromechanicznego lub hydraulicznego. Zintegrowana funkcja oscyloskopu może być wykorzystywana do wizualizacji danych operacyjnych i pomiarowych oraz do sprawdzania ustawień.
Automatyczna identyfikacja silnika, domyślne ustawienia parametrów i własne wskazania wartości rzeczywistych automatyzują i przyspieszają pierwsze uruchomienie zastosowania.

Pobierz HMM-Start-Up

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM EtherCAT.xml

Elektronika

Oprogramowanie sprzętowe HMG 4000, instrukcja obsługi, sterownik USB, oprogramowanie PC

Oprogramowanie HMGWin-2 jest wygodnym i łatwym w użyciu pakietem do analizy i archiwizacji danych zebranych za pomocą HMG 4000 , lub w razie potrzeby do eksportu danych i wykorzystania w innych programach. 

Ponadto można również korzystać z HMG 4000 bezpośrednio z komputera. Można dokonać podstawowych ustawień, rozpocząć pomiary online i wyświetlać je  w czasie rzeczywistym w postaci krzywych pomiarowych bezpośrednio na ekranie komputera.

Pobierz oprogramowanie HMGWin V04 DE/EN/FR

Podręcznik użytkownika HMG 4000 DE

Podręcznik użytkownika HMG 4000 EN

Podręcznik użytkownika HMG 4000 FR

 

Oprogramowanie sprzętowe HMG 4000

Sterownik USB HMG 4000

Oprogramowanie PC HMG 2500 / 30x0

To oprogramowanie jest wygodnym i łatwym w użyciu pakietem do analizy i archiwizacji danych zebranych za pomocą HMG 2500 / 30x0 lub w razie potrzeby do eksportu danych i wykorzystania w innych programach. 

Ponadto można również korzystać z HMG 2500 / 30x0 bezpośrednio z komputera. Można dokonać podstawowych ustawień, rozpocząć pomiary online i wyświetlać je  w czasie rzeczywistym w postaci krzywywch pomiarowych bezpośrednio na ekranie komputera.

Pobierz oprogramowanie HMGWin V03 FR

Podręcznik użytkownika HMGWIN3000 DE

Podręcznik użytkownika HMGWIN3000 EN

Podręcznik użytkownika HMGWIN3000 FR

Instrukcja aktualizacji HMG

Oprogramowanie PC CMWIN

To oprogramowanie zostało opracowane specjalnie do zastosowań związanych z monitorowaniem stanu. 

Oprócz funkcji HMGWIN 3000 umożliwia on odczyt, konfigurację i parametryzację

 • czujników monitorowania stanu (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) oraz
 • urządzeń do monitorowania stanu (CMU 1000, CSI-F-10) 

.

Ponadto można łatwo i wygodnie tworzyć, włączać i testować programy użytkowe dedykowane dla użytkowników CMU 1000 i CSI-F-10 (zgodnie z IEC 61131).

Oprogramowanie sprzętowe CMU 1000 jest dostępne w różnych wersjach. Jednostka CMU V01.xx może być aktualizowana tylko wersją V01.xx, a jednostka CMU V02.xx tylko wersją V02.xx.

Pobierz oprogramowanie CMWIN V03

Podręcznik użytkownika CMWIN DE

Podręcznik użytkownika CMWIN EN

Podręcznik użytkownika CMWIN FR

Sterownik USB HMG / CMU

Jeśli urządzenie pomiarowe HYDAC jest podłączane do komputera po raz pierwszy, należy najpierw zainstalować wymagany sterownik USB.
Sterownik znajduje się również na płycie CD-ROM dołączonej do urządzenia. 


Sterownik HE Virtual Comport

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Aktualizacja urządzenia pomiarowego do pracy z USB 3.0

Jeżeli wystąpią problemy z podłączeniem urządzenia pomiarowego HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) do USB 3.0, należy wykonać aktualizację sterownika.


Pobierz aktualizację USB3

Instrukcja aktualizacji USB 3.0 DE

Instrukcja aktualizacji USB 3.0 EN

Czujnik przemieszczenia liniowego HLT 1100 z interfejsem CANopen

Plik EDS i instrukcja obsługi interfejsu CANopen

Czujnik przemieszczenia liniowego HLT 1100 z interfejsem CANopen spełnia standard CANopen zgodnie z określonymi profilami i wymaganiami.

EDS (elektroniczny arkusz danych) zawiera wszystkie informacje dotyczące parametrów specyficznych dla systemu pomiarowego oraz trybów pracy systemu pomiarowego. Plik EDS jest integrowany za pomocą narzędzia konfiguracyjnego sieci CANopen w celu prawidłowego skonfigurowania lub obsługi systemu pomiarowego.

W instrukcji obsługi interfejsu CANopen opisane są funkcje obsługiwane przez HLT 1100. (Zakłada się podstawową znajomość CAN i CANopen).

Pobierz HLT1100 V01

Instrukcja obsługi HLT 1100 CANopen_DE

Instrukcja instalacji HLT1100 DE

Oprogramowanie ZBE P1-WIN PC

Do programowania i ustawiania parametrów programowalnych czujników ciśnienia HYDAC i czujników IO-Link HYDAC.

Oprogramowanie ZBE P1-WIN PC może być używane tylko z adapterem programowania ZBE P1 HYDAC.

Pobierz Oprogramowanie ZBE P1-WIN PC