Informacje o firmie HYDAC Wspieramy Was od 1963 roku

Jako międzynarodowa grupa posiadamy globalną sieć doświadczenia, wysokie standardy jakości i orientację na klienta. Dzięki temu możemy spełniać każde wymagania rynkowe oraz wspomagać Was w roli specjalistycznego partnera w opracowywaniu indywidualnie dostosowanych rozwiązań. Dowiedz się więcej o naszej firmie.

HYDAC – 50 międzynarodowych spółek zależnych, jedno DNA

Firma HYDAC, założona w Saar, Niemcy, w 1963 roku jako Spółka Akcesoriów Hydraulicznych i działająca jako przedsiębiorstwo rodzinne, nigdy nie zaprzestała rozwoju. HYDAC ma obecnie 50 międzynarodowych spółek zależnych, około 500 partnerów handlowych i serwisowych, 14 linii produkcyjnych oraz ponad 9500 pracowników na całym świecie.
Polegaj na doświadczeniu w segmencie hydrauliki, systemach i technice płynów firmy HYDAC. Angażujemy się w dostarczanie integralnych rozwiązań, które mogą być stosowane w branżach przemysłowych, są trwałe, a przede wszystkim dostosowane pod klientów. Nie jesteśmy teoretykami – dzięki pełnemu zrozumieniu branży opracowujemy systemy, które wytrzymają próbę czasu. Dla Ciebie i z Tobą.

HYDAC w Polsce

Firma HYDAC sp. z o.o. jest spółką-córką niemieckiego koncernu HYDAC TECHNOLOGY, światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej.


Produkty marki HYDAC znane są na rynku polskim już od lat sześćdziesiątych – jesteśmy prekursorem rozwoju techniki hydrauliki siłowej w Polsce i Europie Wschodniej. Specyfika tej obecnej we wszystkich gałęziach przemysłu branży motywuje nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.


W 1992 roku, z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą i powiększający się rynek, powstała w Mikołowie odrębna spółka HYDAC sp. z o.o. W kolejnych latach firma poszerzyła się o biura zewnętrzne we Wrocławiu i Toruniu, a następnie w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. W 2001 roku rozpoczęły swą działalność przedstawicielstwa na Ukrainie i na Białorusi oraz w Rosji, gdzie od 2004 istnieje samodzielna spółka.


Wysoka jakość produktów i nowoczesność oferowanych przez HYDAC rozwiązań zyskały tak licznych klientów w Polsce i na Wschodzie, że w 2004 roku siedziba w Mikołowie powiększyła się o nową halę produkcyjno-magazynową, a na początku roku 2007 podjęta została decyzja o budowie drugiej hali. Rok 2011 przyniósł decyzję o kolejnym etapie rozbudowy centrali w Mikołowie. Inwestycja została zrealizowana w bardzo krótkim czasie – w październiku 2011 do kompleksu stojących już budynków dołączona została nowa hala produkcyjna oraz nowe stanowisko do trawienia i fosforanowania rur ze stali czarnej. Rok 2013 był szczególny w historii grupy HYDAC - jubileusz 50-lecia powstania firmy macierzystej w Niemczech, 21. rok działalności HYDAC Sp. z o.o. w Polsce oraz oddanie do użytku kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 2430m2 w centrali Mikołowie.


HYDAC jest firmą produkcyjną, specjalizująca się w systemach hydraulicznych i smarnych. Oprócz komponentów i agregatów, oferta firmy HYDAC obejmuje także: projektowanie, montaż, uruchomienie oraz wyspecjalizowany serwis urządzeń. Oferowane inteligentne systemy i podzespoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pozwalając zoptymalizować procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność linii i układów. Tym, co wyróżnia nas przede wszystkim, są: wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, wieloletnie doświadczenie i profesjonalne podejście do klienta, poparte szkoleniami technicznymi.


HYDAC to kompetentny i godny zaufania partner dostarczający komponenty i systemy. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE. Posiadamy także deklaracje i certyfikaty zgodności z wymaganiami TR CU oraz certyfikat prawa wodnego WHG.


O zaufaniu, jakim cieszy się firma HYDAC, świadczą również wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Polityka przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska, energii, jakości i bezpieczeństwa pracy

Znaczące aspekty środowiskowe

Kodeks postępowania HYDAC Sp. z o.o.

Firma Hydac sp. z o.o. przynależąca do grupy HYDAC, to wiarygodny i godny zaufania partner w hydraulice siłowej. Potrzeby naszych Klientów motywują nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Przykładamy szczególną uwagę do przestrzegania i wdrażania standardów prawnych, etycznych i moralnych. Etyka prowadzenia działalności i Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) są stawiane na pierwszym miejscu we wszystkich relacjach biznesowych i obowiązują na wszystkich szczeblach naszej działalności.
Nasze oczekiwania w powyższym zakresie są określone w niniejszym Kodeksie Postępowania:

 1. Obowiązujące przepisy prawne oraz inne przepisy krajowe i międzynarodowe stanowią naturalne podstawy naszych działań. Uwzględniamy przy tym odpowiednie społeczne, kulturowe, polityczne i socjalne warunki ramowe.
 2. W relacjach z naszymi partnerami i dostawcami stosujemy uczciwe, otwarte i etyczne metody współpracy.
 3. W swojej pracy, a także poza nią, kierujemy się szacunkiem do drugiego człowieka.
 4. Przepisy dotyczące godności ludzkiej wykluczają wszelkie formy dyskryminacji, przemocy, molestowania oraz mobbingu, przymusu fizycznego, seksualnego lub psychicznego, wyzysku lub nieludzkiego traktowania.
 5. Przestrzegamy zasad równości wszystkich pracowników. Powyższe wiąże się również z prawem do zrzeszania się w ramach swobodnego samostanowienia i korzystania z tego prawa.
 6. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony dzieci i młodzieży oraz ochrony pracy i ochrony zdrowia są dla nas bezwzględnie wiążące i stanowią postulat wprowadzenia powyższych praw człowieka w życie.
 7. Nie zatrudniamy osób nieletnich, jak również nie akceptujemy zatrudniania osób nieletnich przez naszych dostawców. Zatrudnianie osób nieletnich może być akceptowane jedynie, gdy jest to dopuszczalne przez krajowe przepisy prawa i nie koliduje z obowiązkiem edukacji.
 8. Projektujemy i produkujemy bezpieczne oraz niezawodne produkty wysokiej jakości w celu zapewnienia wydajnej i zrównoważonej żywotności w przyszłości.
 9. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym unikamy zanieczyszczenia środowiska, korzystamy z zasobów w sposób odpowiedzialny oraz dokładamy należytych starań, aby bezustannie umacniać swoje zaangażowanie w tym zakresie i tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
 10. Poufność jest podstawowym warunkiem uczciwej i partnerskiej współpracy. Powyższe wiąże się również z poszanowaniem prywatności każdej osoby, w tym jej danych osobowych.
 11. Opowiadamy się za zasadami gospodarki wolnorynkowej, a tym samym za otwartą i uczciwą konkurencją.
 12. Stosujemy politykę całkowitego braku tolerancji dla wszelkich form łapownictwa i korupcji.
 13. Wspieramy inicjatywę CFSI i dokładamy wszelkich starań do minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem Klientom produktów podrobionych, oszukańczych i podejrzanych.
 14. Niezależnie od wszelkich zobowiązań prawnych, oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać powyższych zasad postępowania w zakresie m.in. etycznego prowadzenia działalności, ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP
  i aktywnie działać na rzecz zapewnienia, że ich partnerzy biznesowi również będą ich przestrzegać.
 15. Nie współpracujemy z osobami, firmami czy instytucjami, o których wiemy, że nie przestrzegają standardów prawnych i etycznych.
 16. Zapewniamy pracownikom i innym zainteresowanym stronom trzecim poufny dostęp do procedury zgłaszania ewentualnych naruszeń powyższych postanowień.

Wszelkie naruszenia Kodeksu postępowania HYDAC sp. z o.o. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: code-pl@hydac.com.pl

Gwarantujemy pełną poufność otrzymanych informacji oraz analizę przychodzących wniosków.

 

Certyfikaty