Innowacyjne rozwiązania hydrauliczne do elektrowni HYDAC – Twój partner w zakresie rozwiązań hydrauliki w elektrowniach

Aby nie utracić konkurencyjności, kluczowe znaczenie ma płynność i niezawodność produkcji energii elektrycznej w elektrowni. Przestoje i nieoczekiwane naprawy często powodują wysokie koszty i dlatego należy ich unikać. Aby to zapewnić, potrzebne są dobrze skoordynowane systemy oraz produkty serwisowe spełniające indywidualne wymagania. Kluczowe znaczenie ma tutaj konserwacja predykcyjna, wspomagana wiedzą doświadczonego partnera serwisowego! Przeczytaj tę historię sukcesu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększyć dyspozycyjność systemu maszyny i odnieść sukces na rynku.

Optymalna pielęgnacja dla ognioodpornych cieczy roboczych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań produktowych typu plug and play Możesz liczyć na firmę HYDAC, Twojego partnera w zakresie rozwiązań hydrauliki w elektrowniach

Niezawodność procesów w produkcji energii elektrycznej oraz niezawodna dyspozycyjność systemu mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjnego funkcjonowania elektrowni. Przestój wiąże się z wysokimi kosztami – i nieprzewidzianymi naprawami – dlatego w miarę możliwości należy go unikać. Wymagane są do tego dobrze skoordynowane systemy oraz produkty serwisowe spełniające wymagania zakładu, a także konserwacja predyktywna z wiedzą doświadczonego partnera serwisowego.

Użytkowanie turbin parowych oraz ich systemów turbin ze sterowaniem elektrohydraulicznym (EHC) oznacza zwracanie szczególnej uwagi na pielęgnację stosowanych cieczy. Obecne systemy EHC wykorzystują głównie ciecze ognioodporne. W celu zoptymalizowania niezawodności procesów należy wydłużyć okres eksploatacji. Ciecze, które zostały uszkodzone, na przykład z powodu przenikania wody lub zakwaszenia, powodują uszkodzenia zaworów i filtrów w średnim okresie. Powoduje to usterki hydrauliczne, kosztowne w naprawie.

Zapobieganie usterkom hydraulicznym spowodowanym przez uszkodzone ciecze robocze

Nasz klient, międzynarodowy operator elektrowni z turbina parową, chciał zmodyfikować istniejące centralne systemy hydrauliczne EHC i dodać mobilne produkty serwisowe. Przenikanie kondensatu i wody stale wystawiało medium robocze na ciężką próbę i klient chciał udaremnić występowanie usterek układu hydraulicznego.
Jednocześnie zakwaszenie zostało spowodowane przez nagromadzenia i powstający nagar, co poważnie negatywnie wpłynęłoby na funkcjonalność cieczy ognioodpornych (FRF), uszkodziło powierzchnie zaworów oraz zablokowało filtry hydrauliczne, jeśli nie podjęto by działań prewencyjnych.

Przetwarzanie regeneracyjne cieczy za pomocą przyrządów serwisowych przepływu bocznikowego oraz żywic wymiany jonów nie było dobrą opcją. Reakcja chemiczna spowodowałaby również powstawanie wody, zanieczyszczającej uzdatnioną ciecz FRF.

Był to problem, do którego klient podszedł z firmą HYDAC. Ciecze robocze trzeba było wymienić, aby uprzedzić usterkę układu hydraulicznego. Celem było zmaksymalizowanie okresu eksploatacji cieczy roboczej, aby zwiększyć dyspozycyjność systemu i zminimalizować koszty serwisowania oraz koszty awarii produkcji. W długiej perspektywie umożliwi to obniżenie kosztów konserwacji oraz naprawy.

 

Elastyczna, modułowa, kompaktowa: koncepcja kondycjonowania typu plug & play marki HYDAC

Nasi klienci od lat polegają na doświadczeniu przemysłowym firmy HYDAC podczas konserwacji i serwisowania układów sterowania turbin, w tym cieczy roboczych, natomiast nasi eksperci mają obszerną wiedzę z zakresu uzdatniania cieczy oraz odpowiednich produktów serwisowych do zastosowania w elektrowniach klienta.
Aby zaplanować podejście do zastosowania dla tego nowego zadania, nasi eksperci przeprowadzili wiele wizyt lokalnych, aby uzyskać dokładny obraz sytuacji. Mieliśmy dyskusje z naszym klientem w celu określenia konkretnych żądań i wymagań, jakie stworzyłyby podstawę opracowania indywidualnie dostosowanego rozwiązania. Dzięki modułowej koncepcji produktu HYDAC jest w stanie elastycznie odpowiedzieć na indywidualnie zapytania.
Szczególnym wyzwaniem była produkcja odbywająca się w różnych zakładach na całym świecie. Priorytetu nie stanowiła tylko szybsza produkcja, lecz również bliskość klienta, pozwalająca reagować na konkretne wymagania na każdym rynku poprzez indywidualne rozwiązania.
Na tej podstawie znacznie zmodyfikowane koncepcję uzdatniania cieczy ognioodpornych i wdrożono naszą koncepcję uzdatniania typu plug and play firmy HYDAC. W przypadku układów hydraulicznych EHC o różnych rozmiarach (ze zbiornikami o rozmiarach kilku tysięcy litrów) zastosowano różne produkty serwisowe na bazie modułowej. Ciecz robocza najpierw była przetwarzana w systemach uzdatniania z żywicą i wymiennikiem ciepła, a następnie została osuszona naszym dalszym układem odwadniania (FAM).
Zaprojektowaliśmy dwa systemy ze współdzielonymi ramami, które umożliwiają łączenie ich z kontrolerem w kompaktowym zastosowaniu. Ponieważ ta procedura nie wymaga oddzielnego sprawdzania poziomu uzdatniania, dużo łatwiej jest korzystać personelowi serwisowemu. Umożliwiło to również ustandaryzowanie globalne serwisu w różnych zakładach naszego klienta.

Wynik

Dzięki naszej indywidualnej procedurze modułowej koszty przestojów zostały zredukowane o prawie 50%, podobnie jak koszty konserwacji i naprawy. System serwisowy typu plug and play umożliwia zastosowanie cieczy hydraulicznych poza zaplanowanym cyklem roboczym i zaplanowanym okresem eksploatacji.

Nasze modułowe rozwiązanie produktowe zostało zaprojektowane, aby było szczególnie łatwe w użytkowaniu – od zmiany wkładów żywicy wymiennika jonów i wkładów filtracyjnych, po osuszanie cieczy i monitorowanie zawartości wilgoci przez czujniki online. Te działania powodują znaczny wzrost niezawodności procesów.

Wynikające korzyści

Dyspozycyjność systemu

Dostępność systemu

można było znacznie zwiększyć dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu produktowemu.

Redukcja kosztów

Koszty przestojów

zostały zmniejszone o 50% w tym przypadku dzięki modułowemu i indywidualnemu rozwiązaniu HYDAC.

Zoptymalizowane koszty

ze względu na zredukowanie kosztów przestojów, napraw i konserwacji.

Zestaw konstrukcyjny

Elastyczne rozwiązania systemowe

Możliwa jest modułowa i indywidualna rozbudowa takich rozwiązań w dowolnym późniejszym terminie.

Historia sukcesu:Jak można korzystać z naszych innowacyjnych rozwiązań produktowych typu plug and play, aby zapewnić optymalną pielęgnację dla ognioodpornych cieczy roboczych

Pobierz teraz historię sukcesu jako PDF!

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się dzisiaj na konsultacje!

Wyślij wiadomość e-mail