Niezawodność procesów i dostępność systemów Niezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej

Hydac - Twój partner kompleksowych dostaw komponentów i systemów.

Niezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnejHydac - Twój partner kompleksowych dostaw komponentów i systemów.

Dostawcy dla branży motoryzacyjnej stają w obliczu specyficznych wymagań stawianych przez produkcję. Stawiane wymagania są wynikiem trendów, który wyznaczają nowe standardy w branży, w całym sektorze: należy do nich maksymalna niezawodność procesów produkcji, którą można osiągnąć tylko przy optymalnej dyspozycyjności systemu.

Przykładowo w układach wtrysku, aby zachować wysoką precyzję w procesie produkcji niezbędne jest utrzymanie czystości technicznej nie tylko dla samego produktu, ale również dla płynów obróbczych.

Jako doświadczony partner, firma HYDAC została poproszona o wdrożenie swojego know-how w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla Klienta.

Zastosowanie wydajnych i efektywnych systemów chłodząco- filtrujących od HYDAC Fluid Engineering zwiększyło dyspozycyjność systemów.

Jeden z naszych klientów- wiodący producent układów wtrysku paliwa dla branży samochodowej miał problem z niewystarczającą mocą układu chłodzenia zabudowanego w stanowisku   testowym, co powodowało częste awarie.

Główną przyczną awarii była wysoka temperatura cieczy w stanowisku testowym. Powodowało to nagrzewanie samego stanowiska jak również pomieszczeń typu clean room. Zainstalowane agregaty chłodzące nie zapewniały wymaganej mocy potrzebnej do odebrania ciepła, przez co dodatkowo podnosiły temperaturę w clean roomie oraz na lini testów oraz montażu. To z kolei doprowadziło do zwiększenia wymagań w zakresie chłodzenia na linii montażowej i testowej. Najbardziej energooszczędną metodą chłodzenia było wykorzystanie istniejącego obiegu wody chłodzącej.

Ponadto w układzie występowało duże nagromadzenie zanieczyszczeń- cząstki   stałe, co  prowadziło do zwiększonego zużycia zainstalowanych w układzie serwozaworów oraz generowało dodatkowe koszty napraw. Medium służące do testowania komponentów również było zanieczyszczone, co powodowało awarie zaworów na stołach testowych

Powyższe problemy wpłynęły na niezawodność procesu i całego systemu, dlatego klient zwrócił się do firmy HYDAC z prośbą o opracowanie propozycji rozwiązania.

Nasze działania skupiały się na kilku celach: po pierwsze, należało tak dostosować moc układu chłodzenia na stanowisku prób, aby uzyskać wymaganą temperaturę. Należało również ograniczyć odprowadzenie ciepła do obszaru produkcyjnego oraz zastosować czynnik chłodzący, który pozwolił zmniejszyć koszty utrzymania ruchu i dyspozycyjności. Równocześnie należało ograniczyć ilość zużytej energii o co najmniej 30% Ważnym aspektem było również takie rozwiązanie układu chłodzenia, aby zajmował minimalną powierzchnię w obszarze produkcyjnym.

W celu zwiększenia bezawaryjności systemu, należało zastosować   skuteczniejsze, wydajniejsze rozwiązanie układu filtracyjnego, które ograniczyło występowanie cząstek stałych w stanowisku testowym. W końcowej fazie należało zmniejszyć nakłady na koszty napraw i konserwacji.

Ponieważ klient już wcześniej zaufał fachowej ekspertyzie firmy HYDAC, byliśmy w ciągłym kontakcie. Wizja lokalna, wykonaniu pomiarów oraz analiza próbek cieczy dały naszym ekspertom dokładny obraz sytuacji. Wykorzystali w tym przypadku swoje cenne doświadczenie techniczne z zakresu znajomości procesów produkcji, stanowisk testowych układów paliwowych.

Rozwiązanie HYDAC Fluid Engineering: bocznikowy układ chłodząco-filtrujący podłączony do zbiornika.

Nowe rozwiązanie układu chłodząco-filtrującego zostało wdrożone we wszystkich stanowiskach testowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii filltracji HYDAC Flexmicron o dokładności filtracji 1µm, możliwe było spełnienie, a nawet przekroczenie wszystkich wyżej wymienionych wymagań Klienta.

Dzięki modyfikacji systemu chłodzenia składającego się z wielu agregatów chłodzących na system chłodzony wodą dla każdego stanowiska testowego z osobna, możliwa była płynna i proporcjonalna regulacja obiegu zamkniętego wody chłodzącej za pomocą zaworu termostatycznego i płytowego wymiennika ciepła, co umożliwiło uzyskanie stałej temperatury czynnika testowego - niezawodnie, przez cały rok i z efektywną oszczędnością energii na poziomie około 40%.

Wynik

Zoptymalizowaliśmy konstrukcję systemu chłodzenia tak, aby zajmował mniej miejsca w hali produkcyjnej. Dzięki nowej jednostce chłodząco-filtrującej zmniejszyliśmy przestoje związane z awaryjnością serwozaworów oraz wysokociśnieniowych pomp nawet o 40 %. Dzięki zwiększeniu skuteczności filtracji, koszty przestojów zostały zredukowane o około 50%. Ostatecznie, obniżenie zawartości zanieczyszczeń- cząstek stałych zmniejszyło również o połowę koszty napraw i konserwacji.

Dzięki konsultacjom prowadzonym przez HYDAC i zaoferowaniu odpowiedniego produktu nasz klient mógł zaoszczędzić kolejne koszty.

Korzyści w skrócie

Niezawodność

Niezawodność procesu

Zadana temperatura medium utrzymywała się przez cały rok.

Dyspozycyjność systemu

Niezawodność systemu

Niezawodność systemu została zwiększona o 2%.

Awaria maszyny

Awaria maszyny

Zastosowanie skutecznego systemu filtracji znacznie zmniejszyło liczbę awarii maszyn.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów

Redukcja zanieczyszczenia cząstkami stałymi znacznie obniżyło koszty związane z naprawami i konserwacją.

Czy poszukują Państwo konsultacji?

Umów się na konsultacje

Więcej artykułów

Obrabiarki
Zrealizowane projekty
| 4 min.

Filtracja dymów powstałych podczas laserowego stapiania materiałów.

Czystość techniczna
Zrealizowane projekty
| 3 min.

W jaki sposób inwestycje w czystość techniczną mogą przynieść długoterminowe korzyści

Wodór
Tematy i produkty
| 4 min.

Wiodąca światowa technologia pomiaru cząstek stałych w układach wodorowych