Filtracja dymów powstałych podczas spawania laserowego. Filtracja dymów powstałych podczas laserowego stapiania materiałów (produkcji addytywnej).

HYDAC – Państwa partner w zakresie filtracji dymów spawalniczych w produkcji addytywnej, zwłaszcza w technologii SLM.

Filtracja dymów powstałych podczas laserowego stapiania materiałów (produkcji addytywnej).HYDAC – Państwa partner w zakresie filtracji dymów spawalniczych w produkcji addytywnej, zwłaszcza w technologii SLM.

Selektywne stapianie laserem (SLM) to metoda produkcji addytywnej, polegająca na warstwowym wytwarzaniu części bezpośrednio z materiału w postaci proszku.

W metodzie SLM metaliczny proszek jest stapiany bezpośrednio w miejscu obróbki przez energię cieplną wiązki laserowej. Aby zapobiec utlenianiu się materiału, komora robocza jest wypełniona gazem ochronnym. Powoduje to powstawanie w komorze roboczej maszyny dymów spawalniczych, które mogą osłabić wiązkę lasera. Z tego powodu należy filtrować dymy spawalnicze. Powstające pyły są palne po wejściu w reakcję z tlenem. Niektóre cząstki dymu są tak małe, że można je wdychać. Przy obecnej technologii podczas wymiany filtr jest więc albo zalewany wodą, albo doprowadzany do stanu obojętnego za pomocą wapna gaszonego.

Wady tej metody:

  • Jednorazowe wkłady filtracyjne mogą mieć czasami bardzo krótką żywotność (w niektórych przypadkach wystarczają tylko na wykonanie jednego zadania).
  • Wysokie koszty eksploatacji filtrów i duże nakłady na ich wymianę
  • Podczas wymiany filtra konieczna jest kompleksowa inertyzacja, ponieważ należy zdemontować całą obudowę, przepłukać ją wodą i wyczyścić
  • Częsta wymiana filtrów powoduje dużą ilość materiałów do utylizacji
  • Poziom bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezadowalający

Optymalizacja rozwiązania filtracyjnego dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu filtra do dymów spawalniczych firmy HYDAC

Nasz klient jest światowym przedstawicielem producentów obrabiarek. Swoimi rozwiązaniami zaspokajają wzrastający trend produkcji addytywnej, stosując metodę SLM swoich drukarkach 3D. Jednym z głównych wyzwań, jakie się z tym wiążą, jest filtracja dymów powstających podczas stapiania laserowego.

Istniejące rozwiązanie filtracyjne wymagało bardzo częstej wymiany filtrów, ponieważ przy prawie każdej konstrukcji potrzebne były nowe jednorazowe wkłady filtracyjne. Spowodowało to duże i kosztowne dla właściciela maszyny utylizacje wkładu filtracyjnego.
Kolejną wadą skomplikowanego procesu wymiany filtrów było niedostateczne bezpieczeństwo pracy wynikające z zagrożenia pożarowego, jakie stwarzał proszek metalowy w przypadku reakcji z tlenem. Ponadto cząsteczki były bardzo małe i łatwo można je było wdychać. Oznaczało to konieczność zalania obudowy filtra wodą przy każdej jego wymianie. Następnie cała obudowa była zdejmowana, przepłukiwana wodą i starannie czyszczona. Przy tej metodzie wymiana filtra może trwać do 2 godzin.

Cały proces wymiany filtrów był nieefektywny i wiązał się z ryzykiem dla zdrowia. Dlatego klient zwrócił się do nas z następującymi wymaganiami:

  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Opracowanie systemu filtracyjnego o długiej żywotności i ekonomicznej eksploatacji

  • Eliminacja wysokich kosztów utylizacji dla użytkownika końcowego

  • Filtr, który może być stosowany uniwersalnie do wszystkich rodzajów materiałów proszkowych w produkcji addytywnej.

Mając na uwadze tak zdefiniowane cele, we współpracy z klientem opracowano specyfikację wymagań. Test pierwszego prototypu filtra HYDAC został przeprowadzony bezpośrednio u klienta, oczywiście przy wsparciu naszych wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie filtrów. Po kilku korektach klient zatwierdził produkcję seryjną.

FlushPACK – to rzwiązanie w zakresie filtracji dymów powstałych podczas spawania laserowego firmy HYDAC

Firma HYDAC podjęła wyzwanie w zakresie filtracji cząsteczek dymów ze spawania laserowego - rezultatem jest innowacyjny system filtrów, FlushPACK.

Zasada pasywacji

Najpierw cząsteczki są odfiltrowywane z gazu ochronnego w filtrze gazowym (1). Akumulator hydrauliczny (3) zasilany przez sprężarkę (2) wykonuje płukanie wsteczne w filtrze, powodując opadanie zanieczyszczeń do podstawy filtra. Tam łączy się z cieczą pasywującą, która jest odprowadzana do oddzielnego zbiornika (4), gdzie jest przechowywana. Cząstki są teraz związane. Opcjonalnie można również zainstalować filtr HEPA (5).

Wynik

Ponieważ zanieczyszczenia są poddawane pasywacji bezpośrednio w filtrze, przy wymianie filtra nie jest konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Przy zastosowaniu tej metody wzrasta jednocześnie poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki bardzo długiej żywotności filtra, system filtrujący może być eksploatowany w sposób ekonomiczny. System wymiany oznacza wyeliminowanie wysokich kosztów utylizacji - zużyte filtry można zwrócić do firmy HYDAC. Ze względu na zastosowanie cieczy pasywującej, system filtracyjny może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów proszkowych. Materiał proszkowy można zmieniać nawet bez wymiany filtra.

Cytat z wypowiedzi klienta:

„Długa żywotność filtrów oraz prostota ich wymiany i utylizacji w pełni nas przekonały. Teraz zamierzamy wyposażyć istniejącą maszynę we FlushPACK.”

Państwa korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania filtracji dymów spawalniczych FlushPACK

Bezpieczeństwo pracy

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki opatentowanej pasywacji zanieczyszczeń reaktywnych, wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz zapobieganie zagrożeniu pożarowemu przy wymianie filtrów.

Utylizacja

Prosta utylizacja zużytego filtra, dzięki koncepcji utylizacji przez HYDAC.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów eksploatacji dzięki długiej żywotności, szybkiej i bezpiecznej wymianie filtrów oraz eliminacji dodatkowych kosztów utylizacji.

Poprawiona jakość komponentów, dzięki stabilnym parametrom procesu (stale niskie temperatury i wysoka czystość gazu) i inteligentnym cyklom czyszczenia.

 

Filtry można stosować do każdego materiału proszkowego, dzięki koncepcji filtracji niezależnej od materiału.

PobierzReferencje: Filtracja dymów ze spawania laserowego

Pobierz referencje teraz w formacie PDF

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Napisz wiadomość e-mail

Zobacz więcej artykułów z magazynu

Oszczędność energii w zakładzie motoryzacyjnym poprzez przestawienie obrabiarek na wydajne systemy chłodzenia wodą
Olej w kąpielach myjących? Nie z HYDAC!
Niezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej