Rozsáhlé know-how v oblasti technologií vodních elektráren

Hydraulické ocelové konstrukce

U hydraulických ocelových konstrukcí jsou vyžadovány odolné a vysoce kvalitní hydraulické systémy pro stavidla, jezy a vtoková stavidla. Používáme standardní komponenty, které vám dodáváme za optimalizované náklady a v osvědčené kvalitě společnosti HYDAC. Jako jeden z mála dodavatelů na světě vám nabízíme kromě válců podle normy DIN ISO 19704 také velké válce se zdvihem až 20 m. Využijte naše rozsáhlé portfolio. 

Uzavírací zařízení

Uzavírací zařízení zaručují bezpečný provoz vaší vodní elektrárny. Mechanicko-hydraulická ovládací zařízení musí obstát při vysokém tlaku vodních mas a umožňovat krátkou a bezpečnou dobu uzavření. Společnost HYDAC vám k tomuto účelu může dodat vysoce funkční válce v souladu s AD2000 a DIN ISO 19704. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti hydrauliky, procesní filtrace a akumulátorové techniky jsme pro vás dokonalým partnerem.

Vodní turbína

Ať už se jedná o Kaplanovy, Francisovy, Peltonovy nebo čerpadlové turbíny, společnost HYDAC vyrábí systémová řešení na míru se standardizovanými komponenty pro vaše vodní turbíny. Kromě hydraulických ovladačů turbín, které jsou nezbytné pro řízení regulačních prvků turbíny, vás jistě zaujmeme svými efektivními řešeními akumulátorů a odbornými znalostmi v oblasti filtrace procesní vody (např. šachtových uzávěrů). Díky našemu mezinárodnímu servisu jsme vám k dispozici, ať jste kdekoli.

Generátor

Měnič energie ve vodní elektrárně: generátor poháněný turbínami využívá kinetickou energii vody a přeměňuje ji na energii elektrickou. Fungovat proto musí za všech okolností. Optimální zásobování olejem pro mazání a chlazení významně přispívá k bezpečnému provozu systému. Společnost HYDAC zajišťuje komplexní poradenství v oblasti řešení pro zdvihací, brzdové a chladicí systémy a mazací olejové systémy.

Pomocné systémy (BoP)

Pomocné funkce mají významný vliv na produktivitu vaší vodní elektrárny. Zásadní roli hraje nejen sledování klíčových parametrů díky monitorování stavu, ale také důkladná kontrola, úprava a filtrace provozních médií. Spolehněte se na naše odborné znalosti, které jako specialisté na hydrauliku a hydromechaniku získáváme již od roku 1963.

Udržitelnost

Udržitelná úspora nákladů i přes stále rostoucí náklady na energie a suroviny, uvidíte, že se společností HYDAC je to možné, a to díky standardizovaným komponentům a systémům, které optimálně využívají instalační prostor. Využíváme optimalizované filtrační systémy a systémy pohonu, které vám pomohou efektivně šetřit zdroje. Snižte své emise CO2 i náklady na vodní elektrárnu v dlouhodobém horizontu.

Udržitelnost vodních elektráren: naše produktová řešení

Řešení pohonu s proměnnými otáčkami KineSys společnosti HYDAC

Chcete snížit spotřebu energie, emise hluku, velikost nádrže a intervaly údržby vaší vodní elektrárny? Jak se toho dá docílit? Hydraulika s proměnlivými otáčkami otevírá cestu k provozu elektrárny s šetrným využíváním zdrojů. S elektromechanickými válci již nemusíte jako provozní médium používat olej, což snižuje potenciál znečištění.

Další informace o HYDAC DVA

Filtrační technologie Air-X společnosti HYDAC

Ušetřete instalační prostor s optimalizovaným odplyňováním svých mazacích systémů díky inovativní technologii Air-X od společnosti HYDAC. Snižte velikost nádrže až o 40 % a zajistěte si trvalou optimalizaci využití zdrojů ve vaší vodní elektrárně.

Další informace o HYDAC Air-X

Jednotka FAM pro dehydrataci médií od společnosti HYDAC

Naše řada FAM dehydratuje, odplyňuje a filtruje hydraulické a mazací kapaliny. Efektivní péče znamená, že budete mít prospěch z delších intervalů výměny oleje, nižších nákladů na životní cyklus, vyšší spolehlivosti a vyšší spolehlivosti systému.

Další informace o HYDAC FAM

Jednotka na odstraňování laku HYDAC

Blokují vaši elektrárnu pevné nebo gelovité usazeniny? Vaším problémem jsou potom produkty degradace oleje, známé také jako lak. Řešením jsou naše servisně nenáročné jednotky na odstraňování laku, které dokáží spolehlivě odstranit lak z vašich minerálních olejů.

Dostupnost systémů

Trend digitalizace je všudypřítomný a nevykazuje žádné známky ústupu, a to ani v oblasti vodní energetiky. Společnost HYDAC vás na této cestě podpoří inteligentními senzory a inovativními monitorovacími zařízeními pro vaše systémy a zařízení. Díky monitorování stavu ve spojení s prediktivní údržbou dokážeme zkrátit intervaly údržby a servisu. Společnými silami můžeme zvýšit produktivitu vaší velké nebo malé vodní elektrárny.

Dostupnost systémů vodních elektráren: naše produktová řešení

Modul senzoru kontaminace společnosti HYDAC

Náš kompaktní a cenově výhodný modul pro online monitorování stavu vás přesvědčí o zvýšení dostupnosti vašeho systému. Spolehněte se na naši osvědčenou technologii měření znečištění pevnými částicemi a nasycení olejových hydraulických systémech vaší vodní elektrárny vodou.

Další informace o HYDAC CSM-E

Senzory IO-Link společnosti HYDAC

Naše senzory IO-Link vám budou oporou na cestě ke 4. průmyslové revoluci. Slouží jako digitální komunikační rozhraní pro inteligentní propojení strojů a systémů. Zvyšte svou produktivitu díky inteligentní technologii senzorů od společnosti HYDAC.

Další informace o senzorech společnosti HYDAC s rozhraním IO-Link

Tlakový spínač p₀‑Guard společnosti HYDAC

Náš spolehlivý spínač p0‑Guard monitoruje předplňovací tlak hydraulického akumulátoru. Tím se zvyšuje bezpečnost systému a dochází k rychlejšímu odhalování úniků plynu. Tento přístup nešetří jen čas. Šetří i vaše peníze. Minimalizujte náklady na prostoje s využitím spínače p0‑Guard od společnosti HYDAC.

Další informace o HYDAC p0Guard

Funkční bezpečnost

Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí, nákladově efektivní, a co je nejdůležitější, jsou spolehlivé. Důkazem jsou tomu dlouhá léta provozu elektráren. Se společností HYDAC máte za všech okolností jistotu: spolehlivé komponenty a monitorovací systémy vyvinuté v souladu se specifickými požadavky vaší země, které jsou již dlouhá léta úspěšně využívány. Ve spolupráci s vámi se postaráme o funkční bezpečnost vaší vodní elektrárny.

Funkční bezpečnost vodních elektráren: naše produktová řešení

Proporcionální směrový ventil 4/3 společnosti HYDAC

Řada HYDAC C4WERE 6 jsou přímo a elektricky ovládané ventily. Díky funkci zabezpečení proti selhání našich elektromagneticky ovládaných regulačních ventilů budete mít vždy jistotu. Nabízíme vám také pilotně ovládané ventily pro větší průtoky.

Další informace o HYDAC C4WERE 6

Sendvičová deska společnosti HYDAC s monitorováním polohy spínače

Kromě regulačních ventilů společnosti HYDAC zvyšuje naše sendvičová deska řady ZW-4WHR06 bezpečnost vašeho hydraulického řízení, a to díky integrované funkci nouzového vypnutí.

Další informace o HYDAC ZW-4WHR06

Systém laserového lineárního měření polohy společnosti HYDAC

Náš měřicí systém slouží k vizuálnímu sledování polohy pístu a plní tak ve vaší vodní elektrárně důležitou bezpečnostní úlohu. Přesvědčte se sami o našem bezkontaktním a dokonale těsném systému.

 

 

Chytrý převodník tlaku společnosti HYDAC

Vyšší funkční bezpečnost podle ISO 13849: naše řada HTP 1400 byla speciálně vyvinuta pro použití v bezpečnostních funkcích až do PL d Cat. 3. Vyrábíme verze na míru, které budou splňovat vaše požadavky.

Další informace o HYDAC HPT 1400

Rozdělovače společnosti HYDAC s monitorováním polohy spínače

Ať už se jedná o pístový vřetenový ventil nebo sedlový ventil: naše elektromagneticky a přímo ovládané ventily WSER spolehlivě zpracovávají signály vašeho bezpečnostního řídicího systému. Seznamte se s našimi ventily WSER v dokonale těsném provedení a integrovaným senzorem pro monitorování.

Další informace o HYDAC WSER

Systémová řešení pro malé vodní elektrárny

Malé, nebo také „kompaktní“, vodní elektrárny zajišťují stabilní místní dodávky energie. Kromě vysoké efektivity jsou velmi atraktivní kvůli své rychlé implementaci. Díky našim podrobným znalostem v oboru neustále vyvíjíme a optimalizujeme inovativní a modulární systémová řešení i pro vaši elektrárnu. Spolehněte se na naše osvědčené technologie pro řízení turbín, mazání, filtraci a mnoho dalšího.

Malé vodní elektrárny: naše systémová řešení

Řídicí systém Hydrobox společnosti HYDAC

Modulární a hydraulický ovladač, který je postaven na osvědčeném základním systému HYBOX, byl speciálně vylepšen pro vodní elektrárny. Naším záměrem bylo nabídnout plně modulární hydraulickou pohonnou jednotku. Nakonfigurujte si HYDAC Hydrobox podle svých individuálních požadavků.

Okruhy voda-glykol společnosti HYDAC

Aplikace HYDAC WGK byly vyvinuty pro použití v uzavřených chladicích okruzích s cílem spolehlivě provozovat kapalinou chlazené systémy. Nainstalujte náš osvědčený systém WGK a dosáhnete rovnoměrné teploty chladicí kapaliny i ve své vodní elektrárně.

 

Automatický filtr AutoFilt® ATF společnosti HYDAC

Pokud používáte automatické filtry společnosti HYDAC řady AutoFilt®, prospíváte tím nejenom sobě, ale i životnímu prostředí, protože mají delší životnost a nižší spotřebu energie. Seznamte se s naší kombinací cyklonové a filtrační vložky.

Další informace o HYDAC ATF

Kompaktní mazací jednotka HYDAC HYLU

Trhlina v mazacím filmu může v malé vodní elektrárně způsobit velké škody. Mazací jednotka společnosti HYDAC je díky své kompaktní a modulární konstrukci řešením, které optimalizuje mazací systémy.

Systémová řešení pro velké vodní elektrárny

Díky své vysoké účinnosti přeměny jsou velké vodní elektrárny ideálním partnerem při energetické revoluci. Dokážou totiž pokrýt základní i špičkové vytížení při výrobě energie, stejně jako se postarat i o účinné uchovávání energie. Díky našim odborným znalostem v oblasti řízení, mazání, filtrace a přípravy provozních médií se také vyhnete neočekávaným poruchám systému. Společnost HYDAC vám díky svému globálnímu servisu pomůže optimalizovat i vaše velké vodní elektrárny.

Velké vodní elektrárny: naše systémová řešení

Odlučovač olejové mlhy STENO společnosti HYDAC

Společnost HYDAC již desítky let prokazuje své odborné zkušenosti v oblasti technologie kapalin a filtrační techniky. Na základě těchto zkušenostní jsme vyvinuli náš odlučovač olejové mlhy, jehož jádrem je naše účinná technologie filtračních prvků Optimicron® Drain.

Stanice pístových akumulátorů společnosti HYDAC

Naše portfolio modulárních pístových akumulátorů s inovativními možnostmi monitorování umožňuje přesnou realizaci vašich specifických požadavků, a to od jednotlivých komponent až po komplexní systém. Společně najdeme optimální řešení pro vaše použití.

Další informace o pístových akumulátorech společnosti HYDAC

Zdvihací a brzdové válce společnosti HYDAC

Modulární zdvihací a brzdové válce na míru, včetně pomocných systémů: spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti elektrárenské techniky. Obraťte se na společnost HYDAC, která vám bude partnerem při optimalizaci vaší velké vodní elektrárny.

Další informace o zdvihacích a brzdových válcích společnosti HYDAC

 

Ovladače turbín společnosti HYDAC

Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme navrhnout vysoce kvalitní hydraulické ovladače turbín, které se dokonale přizpůsobí vašim individuálním požadavkům. Pokud máte zájem o řešení, které dokonale vyhovuje vašim potřebám, pak se na nás neváhejte obrátit!

Filtrace procesní vody společnosti HYDAC

Společně s vámi optimalizujeme filtraci provozní vody pro chladicí vodu a šachtové uzávěry i ve vaší vodní elektrárně. Společnost HYDAC vám nabízí komplexní portfolio ližin pro filtry. Další informace o našich systémech a komponentách.

Další informace o procesní filtraci vody HYDAC

Naše reference

Optimalizace vodních elektráren pomocí účinných filtračních řešení

Vodní energie

HYDAC – Váš partner pro robustní a na míru navržené řešení filtrace ve vodních elektrárnách

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Soubory ke stažení