Od jednotlivých komponent až po komplexní systémy
Baví nás řešit výzvy, které souvisí s typy vašich obráběcích strojů

Obrábění kovů: soustružení, řezání, frézování a broušení

Soustruhy, obráběcí centra, brusky a pily jsou v tomto průmyslu nepostradatelné. Trendy u všech typů obráběcích strojů vedou k vyšší efektivitě a šetření zdrojů ve výrobě. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě celkové zvýšení produktivity pomocí inteligentní analýzy dat prostřednictvím řešení IIoT. Naši odborníci vás podpoří v udržitelné optimalizaci provozuschopnosti vašich systémů a spotřeby energie a surovin.

Tepelná energie: svařování, laserování, kalení

Tepelné řezání, kalení a spojování pomocí svařovacích, laserových a kalicích systémů představuje pro výrobce strojů pravidelně výzvu, zejména pokud jde o individuální strategie chlazení a energeticky optimalizované chlazení. Společnost HYDAC jako plnohodnotný dodavatel může využít svých dlouholetých zkušeností v oblasti filtrační techniky, senzorů a pohonů, aby důsledně dodávala správná řešení pro optimální provoz vašeho systému, a může vás podpořit v tématech týkajících se zvyšování produktivity, šetření zdrojů a nákladové efektivity.

Zařízení na výrobu elektrických pohonů

V souvislosti se změnami, které v současné době probíhají v oblasti mobility, čelí výrobci zařízení stále složitějším požadavkům např. na chlazení impregnačních, indukčních a magnetizačních systémů. Na filtrační řešení v průmyslových myčkách dílů se zaměřují také výrobci obráběcích strojů v závodech na výrobu elektrických pohonů, baterií a vodíkových pohonů. Díky našim dlouholetým zkušenostem vás můžeme podpořit v produktových a zakázkových řešeních – pro udržitelnější budoucnost.

Dovybavení – modernizace obráběcích strojů

Aby mohli koncoví uživatelé efektivně a účinně využívat stávající stroje po delší dobu, stále častěji se iniciují projekty modernizace zahrnující všechny typy obráběcích strojů. Naši odborníci ze společnosti HYDAC vás mohou podpořit, ať už jste výrobci originálního vybavení nebo poskytujete služby zaměřené na údržbu, opravu a generální servis, při řešení různých požadavků v rámci projektů modernizace a optimalizace zdrojů. V této souvislosti také podporujeme specializované poskytovatele služeb při úspěšné realizaci projektů.

Dovybavení – modernizace obráběcích strojů prostřednictvích našich produktových řešení

Chladicí systémy kapalina-vzduch, řada FLKS

Systémy chlazení kapalina-vzduch od HYDAC kombinují plastovou nádrž, reverzní tepelné čerpadlo, chladicí prvek a ventilátor s kompaktními rozměry a jsou ideální v případech, kdy je třeba realizovat levné a přitom účinné chlazení médií s teplotou vyšší než je okolní teplota. Naše systémy řady FLKS jsou k dispozici v různých velikostech a dosahují chladicího výkonu až 4,5 kW/K a výkonu čerpadla až 300 l/min. Jako speciální možnost pro modernizační projekty jsou vybrané systémy FLKS k dispozici s 24-voltovou technologií. Díky tomu jsou tato zařízení kompatibilní s téměř jakýmkoli strojem.

Deskové výměníky tepla, řada WTRE

Jako plnohodnotný dodavatel v oblasti chladicí techniky dodává HYDAC také deskové výměníky tepla s uzavřenou regulační smyčkou. Používají se k vytvoření meziokruhu pro chlazení vřetena motoru, pohonů, pohonných jednotek a/nebo chladicích kapalin pomocí dostupné chladicí vody z výroby. Tím se výrazně zkracuje doba provozu instalovaného aktivního systému chlazení, šetří se technologie a zdroje. Instalovaný ovladač umožňuje řídit teplotu média jak s pevně nastavenou hodnotou, tak na základě teploty okolí nebo stroje.

Inženýring: řešení projektů na zakázku

Díky svému bohatému portfoliu výrobků, je skupina HYDAC schopna zajistit subsystémy na míru vašim potřebám. Tato řešení mají podobu kombinací našich výrobků z oblasti hydrauliky, chlazení, filtrace, elektroniky a montážní techniky v souladu s požadavky, a umožňují vám jak aktualizovat stávající funkce, tak integrovat nové do modernizovaných strojů.  

Další informace o technické podpoře HYDAC

Řízení tepla u obráběcích strojů

Řízení tepla založené na potřebách může udržitelně zvýšit efektivitu a životnost vašeho obráběcího stroje. Jako odborník na všechny úlohy související s chlazením a regulací teploty dodává společnost HYDAC řešení a systémy pro řízení tepla – pro využití v technologiích výroby tepla nebo při výrobě elektrických pohonů a baterií. Jako plnohodnotný dodavatel výrobců obráběcích strojů dodáváme řešení pro všechny koncepce chlazení – vodní, vzduchové i kompresorové. Naším závazkem je zodpovědné využívání dostupných zdrojů a využití nevyhnutelně vznikajícího odpadního tepla. V kombinaci s naší inovativní technologií můžeme dosáhnout té nejlepší možné kvality konfigurace.

Řízení tepla v aplikacích v průmyslu obráběcích strojů pomocí našich produktových řešení

Chladicí systémy kapalina-vzduch, řada FLKS

Systémy chlazení kapalina-vzduch od HYDAC kombinují plastovou nádrž, reverzní tepelné čerpadlo, chladicí prvek a ventilátor s kompaktními rozměry a jsou ideální v případech, kdy je třeba realizovat levné a přitom účinné chlazení médií s teplotou vyšší než je okolní teplota. Naše systémy řady FLKS jsou k dispozici v různých velikostech a dosahují chladicího výkonu až 4,5 kW/K a výkonu čerpadla až 300 l/min. Jako speciální možnost pro modernizační projekty jsou vybrané systémy FLKS k dispozici s 24-voltovou technologií. Díky tomu jsou tato zařízení kompatibilní s téměř jakýmkoli strojem.

Chladicí systémy kapalina-voda, řada FWKS

Systémy chlazení kapalina-voda se používají v okruzích voda-glykol nebo minerální olej a umožňují energeticky efektivní využití stávající infrastruktury továrních budov k chlazení strojů a systémů. Možnost chlazení při teplotě nižší, než je ta okolní v kombinaci s velmi nízkým odvodem tepla do bezprostředního okolí, činí z tohoto chladicího systému řešení, které je vhodné vždy, když je k dispozici užitková voda určená k chlazení. Společnost HYDAC dodává jako volitelné příslušenství různé technologie řízení tepla v uzavřené smyčce a umožňuje chladicí výkony až 250 kW v různých velikostech.

Chladicí jednotky, řada RFCS

Aktivní chladicí systémy umožňují vysoce přesné chlazení (± 0,1 K) strojů a systémů i při teplotě nižší, než je okolní teplota, a to bez ohledu na dostupnou infrastrukturu tovární budovy.  Společnost HYDAC dodává tato zařízení jako instalační nebo přídavná v různých velikostech pro chladicí výkony až 200 kW. Energeticky účinný, patentovaný princip směšovače v kombinaci s bezucpávkovým ponorným čerpadlem doplňuje tento systém a činí z něj univerzální řešení pro obráběcí stroje.

Další informace o HYDAC RFCS

Chladicí desky

Chladicí desky se používají všude tam, kde musí elektronické komponenty fungovat na vysoké výkonnostní úrovni a musí být ochlazovány přímo. Komponenty, které mají být chlazeny, se montují přímo na chladicí desky a chladicí kapalina cirkuluje skrz desku a účinně odvádí uvolněné teplo. Samotná chladicí kapalina může být přiváděna z různých chladicích systémů HYDAC a následně do nich vracena. Chladicí desky HYDAC se vyznačují vlastním designem, prvotřídní kvalitou a rozměry až 1 600 mm x 750 mm.

Funkční bezpečnost a bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s obráběcími stroji

Kvůli současným zákonným předpisům na evropské i národní úrovni, jako je směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, se obsluha strojů musí zaměřit na funkční bezpečnost a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a větší ochranu na pracovišti ve výrobních závodech. Ustanovení však vyžadují, aby výrobci stále vytvářeli nová, zdokumentovaná bezpečnostní řešení. Naši odborníci ze společnosti HYDAC mohou vám a vašim kolegům poskytnout podporu v podobě služeb přizpůsobených na míru, například může jít o konzultaci ve fázi plánování projektu a výpočtů Sistema pro začlenění navržených subsystémů do vaší bezpečnostní strategie, abyste dokázali splnit všechny požadavky, které jsou na vás kladeny.

Funkční bezpečnost a bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s obráběcími stroji s podporou našich produktových řešení

Senzory pro bezpečnostní obvody a bezpečnostní funkce

Společnost HYDAC nabízí snímače tlaku a lineární snímače polohy pro aplikace ve funkčně bezpečných závodech a systémech do SIL 2 (IEC 61508) nebo PL d (ISO13849). Mají dva kanály a/nebo jsou vybaveny autodiagnostickými funkcemi, a jsou proto vhodné pro použití v aplikacích kritických z hlediska bezpečnosti.

Spouštěče s elektronickým monitorováním polohy spínače a proporcionální technologií

Použití ventilů s monitorováním polohy spínače je pro výrobce strojů dalším způsobem, jak splnit požadavky na funkční bezpečnost (ISO 13849). Bezpečnostní požadavky lze splnit také správným použitím proporcionálních ventilů. Jako dlouholetý výrobce ventilové techniky disponujeme v tomto ohledu rozsáhlým portfoliem vhodných produktů.

Udržitelnost a konfigurace systému pro všechny typy obráběcích strojů

Konstruktéři strojů chtějí přispět k ochraně klimatu. Důležitými otázkami pro koncové uživatele a spotřebitele se však stávají také udržitelnost, šetření zdroji a příznivá energetická bilance. Společnost HYDAC vám dokáže zajistit podporu již od první cenové nabídky díky službám na zakázku, např. vystavením energetických certifikátů.

Udržitelnost a konfigurace systému pro obráběcí stroje s pomocí našich produktových řešení

Odvodňovací a klimatizační systémy.

HYDAC má k dispozici rozsáhlé portfolio profesionálních řešení pro zvýšení životnosti používaných hydraulických a mazacích médií. Pomocí různých funkčních principů lze oleje dehydratovat, odplyňovat a zbavovat laků. Systémy jsou k dispozici v mobilních i stacionárních variantách.

Další informace o systémech dehydratace médií a klimatizačních systémech HYDAC

RFCS-SMART Line s propanem jako chladicím médiem

Nový chladič RFCS S0 z řady SMART Line umožňuje používat jako chladicí medium propan. V porovnání s již používanými chladicími médii má propan velmi nízkou hodnotu potenciálu globálního oteplování (GWP) 3. Navzdory použití tohoto klimaticky šetrného chladiva využívá chladicí jednotka osvědčenou technologii, má kompaktní rozměry a umožňuje chladicí výkon až 1,5 kW.    

Pohony s proměnnými otáčkami

Pokud je v hydraulice potřeba široký rozsah průtoků při konstantních tlakových poměrech, pohony s proměnnými otáčkami umožňují vždy zajistit přesnou kapacitu, kterou systém potřebuje. Společnost HYDAC k tomu nabízí dva systémy: cenově výhodnou standardizovanou jednotku CO3 a přizpůsobitelnou jednotku DVA, která je k dispozici v různých výkonových třídách až do 22 kW.

Další informace o HYDAC KineSys DVA

Filtrační vložky Stat-X®

V posledních několika letech vedl trend směrem k bezpopelovým hydraulickým kapalinám, kompaktnějším systémům a jemnější filtraci k rostoucím problémům s elektrostatickým nabíjením a vybíjením v hydraulických a mazacích olejových systémech, což mělo za následek mnohem rychlejší degradaci oleje. Díky pokrokové technologii filtračních vložek Stat-X® umožňuje HYDAC prokazatelně snížit toto elektrostatické nabíjení a vybíjení ve filtru v kombinaci s vynikající ultrajemnou filtrací.

Další informace o HYDAC Stat-X®

Inteligentní, automatizované procesy a Průmysl 4.0 pro obráběcí stroje

Díky automatizovanému monitorování tlaku při spuštění akumulátoru, řešení edge computing DATA+našim inteligentním senzorům a škálovatelné sadě HYDAC CMX Suite (sestávající ze speciálně vyvinutého softwaru jako cloudového nebo on-premise řešení) vás můžeme podpořit při monitorování různých typů obráběcích strojů a na základě toho určit potenciál pro zavedení opatření. Neustálá analýza stavu strojů tak vede ke zvýšení jejich provozuschopnosti, zlepšení výkonu a kvality a zásadně ke zlepšení vašich klíčových ukazatelů celkové efektivnosti zařízení (Overall Equipment Effectiveness - OEE) ve firmě.

Zvyšování produktivity digitalizací obráběcích strojů – naše produktová řešení

Inteligentní jednotka start-stop, řada CO1S

Mají-li hydraulické agregáty pracovat efektivně, musí být provozovány v rámci předepsaných provozních parametrů. Běžné pohonné jednotky mají omezené možnosti, pokud jde o monitorování stavu. Inteligentní jednotka start-stop CO1S od HYDAC umožňuje díky integraci technologie IO-Link neustálou komunikaci mezi jednotkou a strojem. To znamená, že lze sledovat tlaky, dobu chodu, teploty a zbytkovou životnost filtrů. Tyto údaje tvoří základ vysoké provozuschopnosti stroje, preventivní údržby založené na potřebách a nových platebních modelů, jako je „platba za použití“.

Inteligentní senzory

Využití chytrých senzorů hraje významnou roli při úspěšné implementaci projektů I4.0 v obráběcích strojích. Společnost HYDAC pro tento účel nabízí širokou škálu různých senzorů. Mnohé z těchto senzorů jsou k dispozici s rozhraním IO-Link a nabízejí řadu diagnostických možností, jako je např. sledování rozsahu měření teploty zařízení a teplotně standardizované doby provozu, abychom zmínili jen některé z nich.

Systém hospodaření s chladicím médiem HYDAC FCU 5000

Automatizujte systém hospodaření s chladicím médiem u vašeho stroje. Fluid Control Unit 5000  měří přesnou koncentraci, hodnotu pH, elektrickou vodivost a teplotu vašeho chladicího média. Plně automatické doplňování zajistí, že úrovně koncentrace zůstanou stabilní. Hladina v nádrži se také udržuje na cílové úrovni díky inteligentnímu doplňování. Ovládací panely, aktivní doporučení pro opatření, upozornění e-mailem pro personál v případě problému a integrace dat v cloudu doplňují náš komplexní balíček v duchu Průmyslu 4.0. Díky regulátorům kapaliny lze připojit až 10 měřicích bodů.

 

Automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt®

Mechanické obráběcí procesy kontaminují použitá chladiva. To znamená, že pro hladký chod výroby jsou vyžadovány filtry. A právě zde se dostávají ke slovu automatické filtry se zpětným proplachem – fungují na pracovním principu povrchového filtru a automaticky se čistí pomocí automatického zpětného proplachu. Výsledek: vaše obráběcí stroje mohou bez přerušení pokračovat v práci, zatímco naše filtry odstraní škodlivé částice – a tím umožní pokračování práce bez narušení nebo odstávek. A vy navíc díky pečlivé filtraci ještě použijete méně chladiv.

Další informace o automatických filtrech se zpětným proplachem

Naše reference

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení

Obráběcí stroje

Systémy chlazení kapalina/voda pro energeticky efektivní chlazení chladicí kapaliny a vřetena v obráběcích centrech.

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Snížení elektrostatických výbojů díky Stat-X

Obráběcí stroje

Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů v systému a prevenci poruch elektroniky.

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost

HYDAC – váš partner pro komplexní řešení hydrauliky pro bezpečné používání.

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Filtrace výparů vznikajících při laserovém svařování pro aditivní metody výroby

Obráběcí stroje

HYDAC – váš partner pro filtraci výparů vznikajících při laserovém svařování v aditivní výrobě, zejména s technologií SLM.

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Jsme vaším partnerem v obory výroby obráběcích strojů Jaké výhody vám společnost HYDAC může přinést

Na místě pro vás

Technologie kapalin „Vyrobeno v Německu“

Snížení nákladů ve vašem závodě díky energetické účinnosti, provozuschopnosti systému, šetření zdrojů a spolehlivosti procesů.

Produktový sortiment

Pokles počtu dodavatelů

Efektivní nákup šetří čas a peníze – a když máte přístup k našemu širokému a specializovanému portfoliu produktů, získáte vše z jednoho zdroje.

Partneři pro vývoj

Partnerství při vývoji

Inovativní odpovědi na vaše specifické požadavky – díky úzké spolupráci za rovných podmínek.

Pobočka

Celosvětová podpora

Myslete globálně, jednejte lokálně – díky globální síti společnosti HYDAC, která pokrývá 51 zemí, jsou vám naši odborníci vždy nablízku.

Ke stažení